DWF1

Czym są

Pracownik cyfrowy to zautomatyzowany członek zespołu, przeszkolony do przeprowadzenia procesu biznesowego, tak jak każdy inny pracownik, tylko szybciej i bez błędów.W przyszłości we wszystkich zespołach pracownicy cyfrowi będą pracować u boku ludzi.

Zasada biznesowa

Silnik reguł dynamicznych

Proces wstępny

Chatbot
Przechwycony obraz
OCR/ICR
Ekstracja obrazu
Klasyfikacja/ML

Proces źródłowy

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów
Uczenie maszynowe

Proces końcowy

Analizy procesów
Analiza logów

Pracownicy cyfrowi pomagają zautomatyzować każdy etap procesu biznesowego, wykorzystując Inteligentną Automatyzację, w tym zrobotyzowaną automatyzację procesów, Chatboty, przetwarzanie języka naturalnego oraz inne technologie poznawcze.

Każdy pracownik cyfrowy może zarządzać jednym lub większą liczbą procesów i zadań. Dodatkowo, może być przeszkolony do priorytetyzowania wybranych zadań, obsługi wyjątków i uczenia się przez działanie. Dla wybranych technologii pracownicy cyfrowi mogą działać z poziomu chmury lub nawet z lokalizacji.

Automatyzacja procesów biznesowych niesie ze sobą sporo korzyści

Automatyzacja procesów biznesowych daje wiele korzyści: szybszą cyfryzację, zwiększoną wydajność, lepsze doświadczenia konsumenckie, szybką i wolną od błędów dostawę. Jednocześnie, automatyzacja może pomóc we włączaniu nowych innowacji do istniejących procesów. Unikalnym procesem biznesowym, wymagającym wykorzystania różnych technologii, można bezproblemowo zarządzać i jednocześnie odnosić największe korzyści z automatyzacji.

Pracownicy cyfrowi rewolucjonizują miejsce pracy. Wdrożenie cyfrowej siły roboczej jest szybkie i oszczędne, nie ma konieczności wprowadzania zmian w istniejących systemach informatycznych. Transformacja propaguje bezbłędny i stabilny proces pracy, który zmniejsza ludzki błąd.

Uwalnianie potencjału automatyzacji za pomocą różnych technologii

Pracownicy cyfrowi zostali zbudowani z wykorzystaniem RPA, co czyni ich doskonale zdolnymi do zarządzania zadaniami opartymi na wiedzy, które zostały stworzone na podstawie wstępnie zdefiniowanej reguły biznesowej. W połączeniu z nowymi możliwościami, oferowanymi przez przetwarzanie języka naturalnego, chatboty i inne technologie sztucznej inteligencji powstają pracownicy cyfrowi, którzy są uprawnieni do automatyzacji bardziej złożonych zadań i uczą się przez działanie. W konsekwencji więcej osób jest zwolnionych z rutynowych zadań, dzięki czemu mogą oddać się pracy o bardziej strategicznym i wartościowym charakterze.

Nasi inteligentni pracownicy cyfrowi rozumieją:

unstructured

Dane niestrukturalne

W formie tekstu, obrazów, filmów itp.

structured

Dane tabelaryczne

Jak sprawozdania finansowe, strumienie danych itp.

Mogą również rozmawiać z ludźmi w językach naturalnych.

Stworzyliśmy te możliwości, wykorzystując najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie języka naturalnego, wizja komputerowa, głębokie uczenie się i uczenie maszynowe, a także dzięki współpracy z innowacyjnymi firmami, takimi jak Boost.ai, Blue Prism®, Microsoft i UiPath.