Pracownicy cyfrowi

Process Mining

Korzystając z zaawansowanych analiz procesów, Digital Workforce może określić wąskie gardła i rozbieżności występujące w realizacji istniejących procesów.Jest to ważne w przypadku decyzji dotyczących automatyzacji procesów, a także przeprojektowywania i optymalizacji procesów.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Process Mining: odkrywanie nieefektywności

Nasz zestaw narzędzi do analizy procesów automatyzuje fazę odkrywania, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego do identyfikacji procesów, które są najodpowiedniejsze do automatyzacji. Zamiast poświęcać wiele wysiłku na zbieranie danych i zrozumienie przebiegu procesu, nasze narzędzie może automatycznie wykryć problem.
Zestaw narzędzi może automatycznie tworzyć diagramy procesów i podsumować statystyki danych procesowych, skracając znacząco czas poświęcony na analizę procesów.

W rzeczywistości nawet podstawowe elementy realizacji procesu są często trudne do zweryfikowania: jak długo to działało? Z iloma zadaniami sobie poradzono? Ile jest różnych wariantów tego procesu? Jakie decyzje są podejmowane podczas przetwarzania?

Zbierając i analizując dane automatycznie, uwidacznia się to, co dzieje się w procesie. Dzięki temu decyzje dotyczące automatyzacji lub działania związane z rozwojem procesów są oparte na faktach, a nie na szacunkach.