chatbots

Automaatio julkisella sektorilla: Digital Workforce valittu kumppani yhä useammalle toimijalle

Automaatio julkisella sektorilla on kuuma aihe myös kesän kynnyksellä: Digital Workforce on valikoitunut 2019 aikana toimittajaksi useissa uusissa julkisen sektorin organisaatioissa sekä laajentanut olemassaolevia palvelusopimuksiaan. Yhtiömme kanssa yhteistyösopimuksia ovat solmineet mm. Kansaneläkelaitos, Poliisihallitus, Espoo ja Teknologian Tutkimuskeskus (VTT).

Hankkeita yhdistää tarve tehostaa prosesseja ja kehittää palvelun laatua. Lisäksi automaatio julkisella sektorilla on kokenut muutoksen siinä, että ohjelmistorobotiikan (RPA) kyvykkyyksiä laajentavia, muita kognitiivisia teknologioita kohtaan on selvästi kasvanut. Kumppanin valinnassa on ollut tärkeää, että valittu automaation toimittaja kykenee vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin myös tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen osalta.

 

Digital Workforcen älykkäistä digityöntekijöistä

Liiketoimintaprosessien automatisointi tuo organisaatioille paljon hyötyjä: digitalisaation nopeutuminen, kohonnut tuottavuus, parantunut asiakaskokemus, nopeus sekä virheettömyys toimituksissa. Samanaikaisesti automatisoinnilla voidaan tuoda innovaatioita vanhoihin prosesseihin.

Digityöntekijät on perinteisesti rakennettu ohjelmistorobotiikalla, RPA:lla, jolloin ne kykenevät hoitamaan täydellisesti sääntöpohjaisia tietotyön rutiinitehtäviä. Kun tähän yhdistyy NLP:n, chatbottien ja muiden AI-teknologioiden tuomat kyvykkyydet, digityöntekijät pystyvät automatisoimaan yhä monimutkaisempia tehtäviä ja oppimaan tekemästään. Tuloksena yhä useamman ihmisen työaikaa vapautuu rutiinitehtävistä strategiseen, arvoa tuottavaan työhön. Älykkäät digityöntekijämme ymmärtävät niin strukturoitua kuin strukturoimatontakin dataa. Ne voivat myös keskustella ihmisten kanssa luonnollisilla kielillä.

Olemme rakentaneet nämä kyvykkyydet käyttämällä parhaita tekoälyteknologioita, kuten NLP, konenäkö, syväoppiminen ja koneoppiminen sekä partneroitumalla innovaattoriyritysten, kuten boost.ai, Blue Prism, UiPath ja Microsoft kanssa.

 

Nimetyistä asiakkuuksista

Kela
Hankinnan kohteena ovat niin ohjelmistorobotiikka- kuin tekoälyratkaisut.
Poliisihallitus
Ohjelmistorobotiikan avulla automatisoida tietotyön rutiiniprosesseja eri toiminnoissa. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on opettaa ohjelmistorobotteja tekoälypohjaisilla algoritmeilla.Tarpeita oppiville järjestelmille on tunnistettu erityisesti valvonnan, hälytystoiminnan ja rikostorjunnan tehtävissä. Haku- ja analyysitoimintojen tueksi kehitetään automaattista tietojen analysointia ja keruuta.
Espoo
Hankinnan kohteena on RPA palvelukokonaisuus, joka sisältää ohjelmistorobotiikan ohjelmiston sekä kehitys- ja ylläpitopalvelut. Digital Workforce toimii myös Espoon ensisijaisena RPA kehityskumppanina, jonka avulla kaupungin eri toimialojen prosesseja voidaan tehostaa ja automatisoida.
VTT
Digital Workforce toimittaa VTT:lle ohjelmistorobotiikan kokonaisvaltaista Robot-as-a-Service palvelua. VTT varaa option hankkia kumppaniltaan koneoppimiseen liittyviä palveluita RPA:n rinnalla.

 

Automaatio julkisella sektorilla: Lue lisää palveluista verkkosivuiltamme tai tutustu viimeisimpään julkisen sektorin case tarinaan tästä.