Bygg

RPA Infrastructure Consulting

Väluppfostrade robotar från dag ett.

Grunden för RPA-verksamhet

Digital Workforce RPA Infrastructure Consulting är en unik tjänst som ger en stabil RPA-infrastrukturgrund för RPA-verksamhet i din organisation. Endast en robust, säker och skalbar RPA-plattform gör att du kan dra full nytta av automatiserade processer och fullt ut kan stödja verksamheten.

Känner du igen dessa problem i dina RPA-aktiviteter?

Instabil anslutning av robotar
Kraschande rpa-programvara
Ovanlig mängd felmeddelanden för rpa-programvara
Saknade behörigheter och åtkomsträttigheter
Felmatchning mellan utvecklings-, testnings- och tillverkningsmiljöer
Dåligt utnyttjande av rpa-programvarulicenser
Problem med uppgraderingar av rpa-programvara

En stabil RPA-plattform

kräver en förståelse för hur RPA-programvaran kommer att interagera med affärstillämpningar i ett företags IT-miljö på både kort och på lång sikt. Det är viktigt att konfigurera alla RPA-infrastrukturkomponenter (som servrar, databaser, virtuella maskiner) på ett sådant sätt att robotarna kan fungera smidigt oavsett arbetsvolym. Alltför ofta hindras RPA-verksamheter av bestående problem med anslutning, åtkomst, RPA-programvaruuppgraderingar eller saknade beroenden.

RPA-utveckling och produktionsaktiviteter är mycket beroende av en stabil RPA-plattform som gör att varje medlem i ditt RPA expert team kan leverera sitt arbete i tid och med bästa kvalitet. Samtidigt bidrar en robust plattform till att skapa förtroende för RPA från verksamhetssidan.

Kraven på en RPA miljö för en ”Proof-of-Concept” skiljer sig avsevärt från en produktionsmiljö däe det ställs helt andra krav på bl a säkerhet och möjligheter att skala upp. Med en säkerställning av rätt konfigurering av RPA-miljön under pilotfasen kan du fortsätta att expandera RPA i hela organisationen och spara tid, pengar och ansträngningar på lång sikt.

Digital Workforce har RPA-systemarkitekter med omfattande erfarenhet av att designa och installera RPA-infrastruktur i olika kundmiljöer, både på plats och i molnet.

Tjänstens höjdpunkter

 • PPT-white-178

  RPA-plattform och konfigurering av RPA-programvara enligt branschens bästa praxis som matchas med din IT-miljö.

 • PPT-white-24

  Utvärdering och diagnostik av RPA-infrastrukturen som maximerar säkerheten, skalbarheten och stabiliteten hos din RPA-plattform.

 • PPT-white-41

  RPA Platform Automation gör det möjligt att automatisera underhålls- och rutinuppgifter för din RPA-plattform.

 • PPT-white-02

  Utnyttja data för att hitta flaskhalsar i din RPA-infrastruktur, validera och förbättra designen av din RPA-plattform.