TWÓRZ

Konsultacje infrastruktury RPA

Efektywne roboty już od pierwszego dnia

Fundament pod RPA

Doradztwo prowadzone przez Digital Workforce w zakresie infrastruktury RPA to wyjątkowa usługa, dzięki której stworzysz solidny fundament pod infrastrukturę dla operacji RPA w twojej organizacji. Tylko solidna, bezpieczna i skalowalna platforma RPA pozwoli ci w pełni wykorzystać zautomatyzowane procesy i w pełni wspierać biznes.

Czy dostrzegasz te kwestie w swoich działaniach RPA?

Niestabilna łączność robotów
Oprogramowanie rpa ulegające awariom
Nadzwyczajna ilość komunikatów o błędach oprogramowania rpa
Brakujące przywileje i prawa dostępu
Niezgodność między developmentem, testami a środowiskami produkcji
Niepełne wykorzystanie licencji na oprogramowanie rpa
Problemy z aktualizacjami oprogramowania rpa

Solidna platforma RPA

wymaga zrozumienia, w jaki sposób software RPA będzie współdziałać z aplikacjami biznesowymi w środowisku IT przedsiębiorstwa w perspektywie krótko- i długoterminowej. Ważne jest, aby skonfigurować wszystkie komponenty infrastruktury RPA (takie jak serwery, bazy danych, maszyny wirtualne) w taki sposób, aby roboty mogły działać płynnie, niezależnie od ilości pracy. Zbyt często operacje RPA są utrudnione przez utrzymujące się problemy z łącznością, dostępem, aktualizacjami software’u RPA lub brakującymi zależnościami.

Działania RPA związane z rozwojem i produkcją są w dużym stopniu zależne od stabilnej platformy RPA, która umożliwia każdemu członkowi twojego centrum doskonałości robotyki dostarczanie prac na czas i przy zachowaniu najlepszej jakości. Jednocześnie, solidna platforma pomaga budować zaufanie do RPA od strony biznesowej.

Środowiska RPA mają bardzo różne wymagania w porównaniu ze środowiskiem korporacyjnym, które jest zabezpieczone i skalowalne. Jednak zapewnienie właściwej konfiguracji środowiska RPA podczas fazy pilotażowej pozwoli na dalsze rozszerzanie RPA w całej organizacji i zaoszczędzi czas, pieniądze i wysiłek w dłuższej perspektywie.

Architekci systemów RPA firmy Digital Workforce mają duże doświadczenie w projektowaniu i konfigurowaniu infrastruktury RPA w różnych środowiskach klientów, zarówno on-premise, jak i w chmurze.

Wyróżniki usługi

 • PPT-white-178

  Platforma RPA i konfiguracja software’u RPA zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, dopasowanymi do twojego środowiska IT.

 • PPT-white-24

  Ocena i diagnostyka infrastruktury RPA, maksymalizujące bezpieczeństwo, skalowalność i niezawodność platformy RPA.

 • PPT-white-41

  Platforma automatyzacji umożliwia zautomatyzowanie utrzymania procesów i rutynowych zadań na całej platformie RPA.

 • PPT-white-02

  Użyj danych, aby znaleźć wąskie gardła w infrastrukturze RPA, zweryfikuj i ulepsz projekt platformy RPA.