Webinar om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Järfälla kommun

Välkommen på kostnadsfritt webinar om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Järfälla kommun berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 25:e oktober kl 09.00-10.00

Den digitala transformationen pågår för fullt. Många kommuner sliter med hur man ska klara det kommunala uppdraget med växande befolkning, fler lagkrav och medborgarnas förväntan på mer och snabbare service utan att höja skatten och anställa fler.

Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Järfälla kommuns verksamhetsutvecklare Zara Bengtsson berättar därefter om kommunens implementation av RPA från förstudie, och val av processer till implementerade digitala medarbetare och hur detta påverkar deras verksamhet. Zara delar kommunens erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de planerar att skala upp sitt RPA initiativ. Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!