sap-top-1 2

RPA SAP Automation Creator – Minska den tid som används för att utveckla SAP-automationer med 50–90 %!

Blogg: RPA SAP Automation Creator – minska tiden för att göra SAP-automatiseringar!

 

Software robotics (RPA, Robotic Process Automation) är redan vanligt i många verksamheter. Tack vare RPA har det varit möjligt att automatisera dussintals, i vissa fall till och med hundratals, olika rutinuppgifter och processer. Nu kan RPA även utnyttjas i SAP-miljöer, mer effektivt än någonsin tidigare!

Med vårt nya verktyg, SAP Automation Creator, kan du minska tiden för att göra SAP-automatiseringar med 50–90 %. Om SAP är ditt kärnsystem och du för närvarande använder eller planerar att använda Blue Prism RPA är vår SAP Automation Creator ett måste!

SAP Automation Creator möjliggör ett helt nytt tillvägagångssätt för SAP-automatisering: vår tjänst omvandlar makroinspelningar gjorda i SAP-miljön till Blue Prism-processer. Istället för helt anpassad automatisering kan åtgärder som redan vidtagits i SAP-miljön användas, vilket gör utvecklingen av automatiseringen mycket mer effektiv och snabb. När automatiseringar görs på ett SAP-kompatibelt sätt, med stöd för utvecklingsunderhåll och återanvändning, minskas också kostnaderna avsevärt.

SAP Automation Creator levereras som en del av våra plattformstjänster Roboshore och Robot as a Service. Med dessa multitekniska plattformstjänster kan du köpa RPA som en tjänst och bara betala för det du använder, inte kapacitet, och utnyttja alla ledande RPA-tekniker flexibelt.

Kontakta ditt lokala Digital Workforce-kontor eller skicka e-post till oss på info@digitalworkforce.com för att få veta mer!

 

minska tiden för att göra SAP-automatiseringar