Robotic Operating Model Acceleration

Växla upp ditt automationsprogram för att leverera konsekvent affärsmässigt värde och stödja digital transformation

Robotic Operating Model Acceleration (ROMA)

Digital Workforce Robotic Operating Model Acceleration (ROMA) är ett accelerationsprogram som lägger grunden för en framgångsrik intelligent automationslösning. Programmet är lämpligt för organisationer som just har börjat sin resa mot intelligent automation. Det är också användbart för organisationer som har fastnat i ett svagt prestationsläge. ROMA upprättar och implementerar nödvändiga styrmodeller, kompetenser och möjligheter för att köra industrialiserad intelligent automation dagligen – oavsett om det är internt, tillsammans med en partner eller som en hybridlösning. ROMA hjälper dig att uppnå de fördelar som du vill uppnå med intelligent automation.

Hörnstenar för framgång

ROMA täcker in delar som vision, strategi och styrning. Lika viktigt är det att välja rätt teknikplattform och att definiera de roller och ansvarsområden som krävs. ROMA omfattar sju hörnstenar för att uppnå värdeskapande med intelligent automation.

 

Efter avslutat program får kunden påvisbara resultat av automationen, har en robust intelligent automationsplattform med utmärkta support- och styrprocesser samt en gedigen färdplan för implementering av intelligent automation. Delarna säkerställer att intelligent automation skapar hållbart affärsmässigt värde.

temple

Känner du igen dessa problem?

Stagnerade framsteg i ditt automationsprogram:

Automatiseras processer på improviserad basis utan tydliga strukturer och ägandeskap? Gör det att din organisation har svårt med uppskalningen?
Aktiviteter implementeras framgångsrikt och vissa resultat syns, men kopplingen till affärsdrivande faktorer är fortfarande låg: 
Är ledningen tveksam till att investera i automation på grund av bristande övertygelse om den verkliga effekten på verksamheten?
Roller och ansvarsområden återspeglar inte helt företagets tvärvetenskapliga engagemang för IT, verksamheten och/eller tredjepartsleverantörer:
Är rollerna för interna kompetenscenter, affärsenheter och tredje parter oklara när det gäller beslutsfattande (t.ex. designgodkännande och driftsättning)? Leder detta till förlängda tidsplaner, förseningar i förverkligandet av fördelar eller instabil automation när bästa praxis inte följs?
Möjligheterna uppfyller inte förväntningarna när du jämför med dina konkurrenter:
Identifiering av möjligheter utförs bara för några få stödfunktioner vilket innebär att processer i kärnverksamheten inte upptäcks som automationsmöjligheter?
Vi
utlovar:

01

Vi kommer att accelerera hastigheten och kvaliteten på automationsimplementeringen genom att omsätta modeller i praktiken. 

02

En noggrann analys av det befintliga läget, och praktiskt genomförande av det nya.

03

Våra mest seniora resurser med erfarenhet av störande automationsteknik och med nödvändig branschkunskap för att driva din framgång.