Design

ROM Acceleration

Digital Workforce ROMA är ett accelerationsprogram som utgör grunden för en framgångsrik intelligent automatiseringslösning. Den passar organisationer som nyligen startat sin intelligenta automatiseringsresa, eller fastnat med dåliga prestanda. ROMA etablerar och implementerar de nödvändiga styrningsmodellerna, kompetenserna och förmågan att driva industriell, intelligent automatisering på daglig basis, internt, tillsammans en partner eller som en hybridlösning. ROMA hjälper dig att uppnå fördelarna med intelligent automatisering.

design-rpa-cycle

Att införa robotiserad processautomatisering

Programmet börjar med gapanalys och definierar sedan viktiga styrningselement och supportmodeller. ROMA accelererar hastigheten och ökar kvaliteten på automatiseringsimplementering genom att omsätta modellerna i praktiken.

the-maturity-model

Mognadsmodellen

ROMA omfattar aspekter som vision, strategi och styrning, men lika viktigt är att välja rätt teknologibas och att definiera de roller och ansvarsområden som krävs för att stödja RPA. ROMA omfattar de sju pelarna för framgång för värdeskapande med intelligent automatisering.

Efter avslutat program får kunden ett bevisat resultat av automatiseringen, en robust intelligent automatiseringsplattform med support och styrprocesser och en solid pipeline för intelligent automatiseringsimplementering. Dessa element säkerställer att intelligent automatisering skapar hållbart värde.

temple