Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

Outsmart Services

#1 Holistyczna platforma automatyzacji procesów biznesowych i usługa zarządzana

Managed Services

Outsmart to
serce biznesowych przepływów pracy,

pompujące dane w całej organizacji i wspierające istotną działalność ludzi i pracowników cyfrowych.

Lepsza automatyzacja i przejrzystość w czasie rzeczywistym

business process management

Zwiększona i wyraźna wartość biznesowa

Maksymalne wykorzystanie możliwości niskokodowej automatyzacji biznesowej (BPM, RPA, IDP)

Outsmart zmienia automatyzację w istotną część strategii biznesowej

i pomaga zapewnić konkurencyjność poprzez dostarczanie wysokowydajnych, wielotechnologicznych rozwiązań automatyzacji procesów biznesowych z chmury, wspieranych przez proaktywne utrzymanie procesów 24/7, co poprawia ogólną jakość automatyzacji.

Wykonywanie pracy w tradycyjnych silosach funkcjonalnych jest nieefektywnym sposobem na poprawę krytycznych procesów międzyfunkcyjnych. Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) może jednak pomóc w pokonaniu tego wyzwania, zapewniając pełną kontrolę i wgląd w złożone, długotrwałe procesy i podróże operacyjne. BPM orkiestruje ludzkie lub systemowe działania, które wcześniej były rozłączone w całej organizacji, w płynne przepływy pracy. To jest dokładnie to, do czego Outsmart został zaprojektowany!

Jednocześnie, wiele organizacji zainwestowało w RPA i zmaga się teraz z efektywnym zarządzaniem wyjątkami botów, niewykorzystanymi licencjami, obawą przed uzależnieniem od dostawcy technologii, słabą wydajnością botów lub brakiem możliwości skalowania w górę i w dół w zależności od potrzeb. To właśnie tutaj komercyjna innowacja Outsmart może pomóc.

cloud-sync

24/7 Cloud Power:

Płynnie pompuje dane, wspiera zarówno ludzi, jak i pracowników cyfrowych.

set01

Przełamywanie silosów za pomocą BPM:

Od rozdzielonych zadań do płynnych przepływów pracy dzięki Outsmart.

Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

to usługa zarządzana i wiodąca platforma automatyzacji procesów biznesowych , wykorzystująca wiele technologii.

Płać za wartość, w oparciu o zużycie. Brak długoterminowych zobowiązań.

Składa się z następujących elementów:

is-001
ia01

Zdolność produkcyjna

Platforma multi-technologiczna z możliwością wykonywania automatyzacji niskokodowych (RPA, IDP, BPM). Dajemy możliwość skorzystania z potencjału, jakie dają BPM, RPA i AI z naszej chmury, aby uruchomić procesy w sposób, spełniający wymagania biznesowe.

M01

Utrzymanie procesów (Maintenance)

Maintenance jest świadczone zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług (SLA) dla Twoich wszystkich zautomatyzowanych procesów dodanych do usługi. Jeśli proces ulegnie awarii lub zakończy działanie, nasz zespół otrzyma powiadomienie i rozwiąże problem. Monitorujemy wszystkie Twoje procesy 24/7 w ramach naszej usługi Run Management.

wi04

Zarządzanie jakością

Zapewniamy czyste i zdrowe środowisko produkcyjne zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Wszystkie procesy dodane do usługi przechodzą przez naszą procedurę akceptacji jakości, która zapewnia, że rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i prawidłowo działa w produkcji.

i08

Zarządzanie

Przejrzystość i kontrola nad wydajnością pracy, orkiestracją i SLA. Masz dostęp do wszystkich narzędzi do monitorowania wydajności procesów za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.

Plany i ceny

Uzyskaj elastyczność potrzebną do skonfigurowania i zarządzania platformą automatyzacji procesów biznesowych.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Go

Plan na poziomie podstawowym, umożliwiający rozpoczęcie pracy z automatyzacją biznesową

Outsmart_logo_duotone_RGB

Scale

Usługa zarządzana - platforma automatyzacji procesów biznesowych dla operacji wewnętrznych.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Enterprise

Rozwiązanie "pod klucz" dla operacji offshore z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.

Czy dostrzegasz to wyzwanie?

is01

Braki w zakresie przejrzystości

Ograniczona przejrzystość procesów dla klientów i wewnętrznie?

is02

Obsługa żądań ad hoc

Trudności i zbyt dużo czasu poświęcane na żądania ad-hoc (dodatkowy przegląd lub np. wyjątki RPA)?

is03

Kwestie standaryzacji

Wysoka zmienność i niestandaryzowane procesy, w których trudno zapewnić, że praca jest wykonywana we właściwej kolejności?

is04

Obawy dotyczące przejrzystości

Jak uzyskać wgląd w wąskie gardła procesów wewnętrznych w całym przepływie wartości?

is05

Wyzwania w zakresie zgodności

Brak kontroli, przejrzystości i nieustrukturyzowana praca powodują problemy ze zgodnością; brak ścieżki audytu, pokazującej powody podejmowania decyzji.

is06

Fragmentaryczne ulepszenia

Rozproszone i częściowe inicjatywy usprawniające?

is07

Automatyzacja działań związana z jakością

Jak mogę poprawić jakość automatyzacji - niezależnie od tego, czy jest ona wykonana wewnętrznie czy przez partnera zewnętrznego?

is08

Zapewnienie ciągłości działania

Jak zagwarantować działanie w trybie 24/7, aby ominąć obecne ograniczenia użytkowania, zwłaszcza w przypadku większej liczby krytycznych procesów biznesowych?

Our business promise to you:
wi01
Speed

With Outsmart we guarantee that the turnaround times of your end-to-end business processes will be completely transformed, benefiting your ability to build improved business performance in your core operations.

wi03
End-to-End Visibility & Control

The traditional way of performing work in functional silos is limited when managing critical cross-functional processes. BPM overcomes this by offering complete control and visibility into complex, long-running processes and operational journeys, orchestrating the formerly disconnected human or system activities across the organization into seamless workflows.

wi02
Measurable Business Impact

We commit to clearly expressing what the business improvement value that our capabilities and approaches deliver in the customers' own specific context. Through our commercial innovation, we carry some of the licensing risks on behalf of the customers and enable you to isolate the business case into the specific solution at hand.

wi04
Quality

With the Outsmart capabilities and control over the end-to-end processes, your first-time-right KPIs will improve while we ensure a full audit trail and regulatory compliance.

wi05
Flexibility in Finance

You don't need to commit to capacity. With Outsmart, you can scale up and down based on need. You pay only for the usage and nothing extra. You can easily adjust the capacity based on seasonal changes, peaks in demand, or the changing situation of your business.

wi06
Transparency in Procurement

One service price includes everything: there are no hidden costs! No nasty financial surprises when operating or maintaining the solution. Purchase the whole end-to-end process with a pay-per-usage/pay per transaction pricing & SLA-based business continuity model and solve complex business challenges without the need to source and purchase multiple different technologies separately.