Rozwiązania inteligentnej automatyki

Digital Workforce dostarcza rozwiązania z dziedziny Inteligentnej Automatyzacji Procesów dla szerokiej gamy firm i funkcji. Identyfikując specyficzne dla branży problemy i potrzeby, możemy proaktywnie oferować naszym klientom inteligentne rozwiązania.

Sektorami:

manufacturing-

PRODUKCJA I LOGISTYKA

Firmy posiadające strategię automatyzacji dostrzegają potencjał w poprawie wydajności, niezależnie od tego, czy przewożą materiał, czy go wytwarzają. RPA może pomóc Twojej organizacji skoncentrować się na podstawowej specjalizacji, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając terminowość, dokładność i elastyczność.

public-sect-

SEKTOR PUBLICZNY

Przekształcanie usług w celu zapewnienia doskonałości i bezpieczeństwa przy obecnym poziomie zatrudnienia i budżetu jest wspólnym wyzwaniem, przed którym stoją organizacje sektora publicznego, od gmin po ministerstwa. Pracownicy cyfrowi to elastyczne i wydajne rozwiązanie problemu.

banking1-

BANKOWOŚĆ

Digital Workforce współpracowało z pionierskimi organizacjami z branży bankowej w celu zautomatyzowania ich procesów, co przyniosło im znaczne oszczędności, lepsze doświadczenie klientów i przewagę konkurencyjną.

insurance-

UBEZPIECZENIA

Od samego początku Digital Workforce skupiało się na dostarczaniu solidnych wyników w sektorze ubezpieczeniowym - poprawa jakości obsługi klienta, krótszy czas przerobu, znaczne oszczędności i zwiększona przewaga konkurencyjna.

social-health-

SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Istnieje ogromny potencjał, zarówno w procesach administracyjnych, jak i klinicznych w zakresie automatyzacji służby zdrowia i pomocy społecznej. Głównym powodem, dla którego nasi klienci inwestują w automatyzację jest możliwość przeznaczenia większej liczby godzin na bardziej znaczącą pracę, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawę jakości.

services-

USŁUGI

Firmy ze wszystkich sektorów wdrażają Inteligentną Automatyzację w ramach swojej strategii cyfrowej transformacji, aby poprawić zgodność i jakość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Funkcjami:

it-

IT

RPA jest lepszą alternatywą dla integracji, ponieważ nie wymaga integracji systemu informtycznego ani aktualizacji starszego systemu.

finance-accounting-

FINANSE I KSIEGOWOŚĆ

Szacuje się, że poprzez ograniczenie wykonanywanych ręcznie i powtarzalnych zadań zrobotyzowana automatyzacja procesów w finansach i księgowości ma potencjał automatyzacji wynoszący 44%.

hr-payroll-

HR i lista płac

Podczas, gdy robot wykonuje powtarzalne, ręczne zadania, dział HR może skupić się na bardziej strategicznej pracy, doświadczeniu pracowników i wartościowej interakcji między pracownikami.

customer-service-

OBSŁUGA KLIENTA

Firmy z różnych branż wdrażają Inteligentną Automatyzację w ramach strategii transformacji cyfrowej, aby stać się bardziej wydajnymi, poprawić obsługę klienta i zwiększyć przychody.