ROZWIĄZANIA INTELIGENTNEJ AUTOMATYKI

Digital Workforce dostarcza rozwiązania z dziedziny Inteligentnej Automatyzacji Procesów dla szerokiej gamy firm i funkcji. Identyfikując specyficzne dla branży problemy i potrzeby, możemy proaktywnie oferować naszym klientom inteligentne rozwiązania.

SEKTORAMI:

01DWF Icon-543@2x

BANKOWOŚĆ

Digital Workforce współpracowało z pionierskimi organizacjami z branży bankowej w celu zautomatyzowania ich procesów, co przyniosło im znaczne oszczędności, lepsze doświadczenie klientów i przewagę konkurencyjną.

01DWF Icon-141@2x

UBEZPIECZENIA

Od samego początku Digital Workforce skupiało się na dostarczaniu solidnych wyników w sektorze ubezpieczeniowym - poprawa jakości obsługi klienta, krótszy czas przerobu, znaczne oszczędności i zwiększona przewaga konkurencyjna.

01DWF Icon-150@2x

PRODUKCJA I LOGISTYKA

Companies with an automation strategy find potential for efficiencies whether they move material or manufacture it. RPA can assist your organization to focus on core expertise while reducing costs and increasing timeliness, accuracy and flexibility.

01DWF Icon-120@2x

SEKTOR PUBLICZNY

Przekształcanie usług w celu zapewnienia doskonałości i bezpieczeństwa przy obecnym poziomie zatrudnienia i budżetu jest wspólnym wyzwaniem, przed którym stoją organizacje sektora publicznego, od gmin po ministerstwa. Pracownicy cyfrowi to elastyczne i wydajne rozwiązanie problemu.

01DWF Icon-34@2x

SERVICESUSŁUGI

Firmy ze wszystkich sektorów wdrażają Inteligentną Automatyzację w ramach swojej strategii cyfrowej transformacji, aby poprawić zgodność i jakość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

01DWF Icon-552@2x

SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Istnieje ogromny potencjał, zarówno w procesach administracyjnych, jak i klinicznych w zakresie automatyzacji służby zdrowia i pomocy społecznej. Głównym powodem, dla którego nasi klienci inwestują w automatyzację jest możliwość przeznaczenia większej liczby godzin na bardziej znaczącą pracę, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawę jakości.

By function:

01DWF Icon-37@2x

IT

RPA jest lepszą alternatywą dla integracji, ponieważ nie wymaga integracji systemu informtycznego ani aktualizacji starszego systemu.

01DWF Icon-387@2x

FINANSE I KSIEGOWOŚĆ

Szacuje się, że poprzez ograniczenie wykonanywanych ręcznie i powtarzalnych zadań zrobotyzowana automatyzacja procesów w finansach i księgowości ma potencjał automatyzacji wynoszący 44%.

01DWF Icon-55@2x

HR I LISTA PŁAC

Podczas, gdy robot wykonuje powtarzalne, ręczne zadania, dział HR może skupić się na bardziej strategicznej pracy, doświadczeniu pracowników i wartościowej interakcji między pracownikami.

01DWF Icon-153@2x

OBSŁUGA KLIENTA

Firmy z różnych branż wdrażają Inteligentną Automatyzację w ramach strategii transformacji cyfrowej, aby stać się bardziej wydajnymi, poprawić obsługę klienta i zwiększyć przychody.