Pracownicy cyfrowi

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

W rzeczywistości dane nie zawsze są uporządkowane lub starannie sklasyfikowane w systemach informatycznych.Większość danych na świecie jest nieustrukturyzowana i przechowywana w formie darmowych dokumentów tekstowych, filmów, e-maili, prezentacji powerpoint itp. Aby uzyskać dostęp do informacji, potrzebujemy przetwarzania języka naturalnego (NLP) i pracowników cyfrowych, którzy mogą analizować, rozumieć, klasyfikować i przetwarzać wszelkie dokumenty lub wiadomości e-mail. Przy użyciu NLP tekst napisany w dowolnym języku może byc przetwarzany.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Modele językowe dla różnych języków naturalnych

Nasi pracownicy cyfrowi wykorzystują najnowsze algorytmy i innowacje w NLP. Z łatwością czytają tekst i rozumieją jego treść, klasyfikują go, streszczają lub tłumaczą.Łącząc te umiejętności, mogą wyszukiwać informacje, konsolidować je w czytelny dla ludzi format lub inicjować RPA oparte na regułach w celu uzyskania informacji, pochodzących z dowolnego tekstu.

applications-nlp

NLP daje szerokie możliwości wykorzystania analizy tekstu i dokumentów

Cyfrowi pracownicy radzą sobie praktycznie z każdym powszechnie używanym językiem w jego rodzimej formie zamiast tłumaczyć go na język angielski. Daje to szerokie możliwości wykorzystania analizy tekstów i dokumentów. Często duża część danych w systemie informatycznym jest przechowywana w wolnym tekście, takim jak raporty medyczne pacjenta, opisy przypadków lub pozycje faktury. Dane te można łatwo analizować i rozumieć w języku, w jakim zostały stworzone. Również maile zw. z obsługą klienta można w ten sposób łatwo analizować za pomocą NLP.

Rozwiązania NLP działają jednocześnie na poziomie słowa, zdania i dokumentu. Mogą pomóc swoim kolegom-ludziom, tworząc poprawny gramatycznie tekst lub sprawdzając i eliminując błędy ortograficzne. Tworzona treść może być spójna, logiczna i ułatwiająca zrozumienie oryginalnych dokumentów lub streszczeń istniejących dokumentów oraz opracowywanych szablonów. Dziś prawie niemożliwym jest określenie, czy tekst został napisany przez rozwiązanie NLP czy człowieka. NLP może również łatwo czytać, analizować i podsumowywać tysiące dokumentów jednocześnie.