Ohjelmistorobotiikkaratkaisu-arkistoi

Ohjelmistorobotiikkaratkaisu arkistoi sosiaalihuollon asiakastietoja Pohjois-Savossa

Lehdistötiedote 10.8.2023

Ohjelmistorobotiikkaratkaisu arkistoi sosiaalihuollon asiakastietoja Pohjois-Savossa

Digital Workforce toimittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle merkittävän kokoluokan migraatioratkaisun, jonka avulla siirretään ja arkistoidaan Pohjois-Savon sosiaalihuollon vanhoja asiakastietoja Kelan keskitettyyn sosiaalihuollon Kanta-palveluun sekä arkistoidaan hallinnollisia tietoja Pohjois-Savon omaan arkistoon. Ratkaisussa hyödynnetään avoimeen lähdekoodiin Robot Frameworkiin perustuvaa Robocorp-alustaa ja Atostekin ERA-palvelua. Passiivikannoissa olevia arkistoitavia tietoja on kertynyt yli vuosikymmenien ajalta useisiin eri järjestelmiin.

Istekki Oy toimii projektissa palveluintegraattorina. ”Halusimme asiakastietojen migraatioon luotettavan ratkaisun, joka on myös kokonaistaloudellisesti tehokas. Saamme yhdenmukaistettua järjestelmiä, tietoja turvallisesti arkistoon ja Pro consona -pääkäyttäjämme tekevät määrittelytyön arkistoitaviin dokumentteihin. Potilasdata arkistoidaan kantaan ja hallinnollinen data arkistoidaan Istekki-arkistoon.” kertoo Istekin Projektipäällikkö Eino Järvinen.

”Älykäs automaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia sote-uudistuksen IT-kenttään. Yhdellä hyvinvointialueella on satoja, yliopistollisten sairaaloiden alueilla jopa yli tuhat, tietojärjestelmää. Tiedon siirtämiseen käytetty työaika on pahimmillaan pois asiakas- ja hoitotyöstä. Se ei ole järkevää, eikä siihen ole varaa. Pitkän aikavälin tietojärjestelmien uudistustyö on käynnissä, mutta käyttöönotto tarvittavassa laajuudessa tapahtuu vasta tulevaisuudessa. Ohjelmistorobotiikka on mainio ylimenokauden ratkaisu, joka on nopeasti pystyssä. Meillä on hyvinvointialueiden tiedonsiirtoprojekteihin valmis ratkaisu, joka sisältää Robocorpin ja Atostekin ohjelmistot, ja sen avulla saamme eripariset tietojärjestelmät jakamaan tietoa nopeasti, näppärästi ja kustannustehokkaasti, olipa sitten kyseessä muutaman kuukauden tai pidemmän aikavälin projekti.”, kertoo Juha Järvi, Head of Global Healthcare, Digital Workforce.

Ohjelmistorobotiikka on arkipäivää Suomen suurimmissa terveydenhuollon organisaatioissa. Esimerkiksi HUSin tavoitteena on, että ohjelmistorobotiikalla saadaan kolmessa vuodessa vapautettua 600 000 tuntia työtä paperityöstä potilastyöhön.

* Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi yli 300 kunnalta ja kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.

Lisätietoja

Juha Järvi, Head of Global Healthcare, Digital Workforce Services Oyj, juha.jarvi@digitalworkforce.com +358 40 753 0963

Tietoja Digital Workforcesta
Digital Workforce Services on maailman johtava liiketoiminnan automatisointiin tarkoitetun alustan ja palvelujen tarjoja. Digital Workforce Outsmart -alustan avulla organisaatiot voivat kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön alustaa ja palveluja liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

https://digitalworkforce.com/