20230228_FinancialStatementBulletin

Digital Workforce Services Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022

Digital Workforce Services Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Yhtiön kasvu jatkuu, toisen vuosipuoliskon oikaistu käyttökate kääntyi positiiviseksi

28.2.2023 15:00:00 EET | Digital Workforce Services Oyj | Yhtiötiedote

Digital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote 28.2.2023 kello 15:00

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

YHTIÖN KASVU JATKUU, TOISEN VUOSIPUOLISKON OIKAISTU KÄYTTÖKATE KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI

Digital Workforce Servicen toisen vuosipuoliskon 1.7.–31.12.2022 liikevaihto oli 13,5 (11,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 2,2 miljoonaa euroa eli 19,7 %. Käyttökate oli -0,2 (-0,7) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen 1.10-31.12.2022 liikevaihto oli 7,2 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 1,1 miljoonaa, eli 18,8 %. Käyttökate oli 0,8 (-0,6) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 1,0 (-0,2) miljoonaa euroa.

Digital Workforce Servicen tilikauden 1.1.–31.12.2022 liikevaihto oli 25,5 (22,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 3,1 miljoonaa euroa eli 13,9 %. Käyttökate oli -1,8 (-1,0) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 18,1 miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 190 (181) ja katsauskaudella keskimäärin 193 (191).

Heinä-joulukuu 2022:

 • Liikevaihto oli 13,5 (11,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 19,7 %.
 • Käyttökate oli -0,2 (-0,7) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -0,9 (-0,8) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,8 (6,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 29,2 %. Osuus liikevaihdosta nousi 58,1 %:iin (53,8 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 5,7 (5,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 8,7 %. Osuus liikevaihdosta oli 41,9 % (46,2 %).
 • Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 13,9 % (-3,3 %) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuu 2022:

 • Liikevaihto oli 25,5 (22,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 13,9 %.
 • Käyttökate oli -1,8 (-1,0) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -2,6 (-1,2) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 15,0 (11,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 28,6 %. Osuus liikevaihdosta nousi 58,9 %:iin (52,1 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 10,5 (10,7) miljoonaa euroa ja laski 2,1 %. Osuus liikevaihdosta oli 41,1 % (47,9 %).
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 (-0,62) euroa.
 • Yhtiö julkisti päivitetyn strategian – uusi, asiakkaiden liiketoimintaprosessien automatisointiin tähtäävä Digital Workforce Outsmart -prosessikehikko ja siihen liittyvä teknologia-alusta vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua.
 • Yhteistyösopimus sveitsiläisen Flowablen kanssa Outsmart-alustan edelleen kehittämiseksi.
 • Business Finland myönsi yhtiölle 1,37 miljoonan euron tuen tutkimus- ja kehitystyöhön Outsmart-alustan jatkokehittämiseksi ajanjaksolle 4.3.2022–28.2.2023.
 • Useita sopimuksia julkisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (NHS) Isossa-Britanniassa.
 • Uusia Roboshore-pilvipalvelusopimuksia useilta eri toimialoilta Yhdysvalloissa.
 • Digital Workforce Services sai 7.7.2022 suurelta energia-alan yhtiöltä Yhdysvalloista tilauksen asiantuntijapalveluista 1,5 miljoonan euron arvosta vuoden 2022 loppuun mennessä.
 • Digital Workforce Services allekirjoitti 17.7.2022 sopimuksen, jonka mukaan se ostaa Eclair Group Limited (Irlanti) -yhtiön.
 • 19.12 tiedotettiin toimitusjohtaja ja yhtiön perustajaosakas Mika Vainio-Mattilan jättävän toimitusjohtajan tehtävät.
 • 20.12 tiedotettiin, että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Jussi Vasama. Hän aloittaa tehtävässään Digital Workforce Services Oyj:ssä viimeistään 19.4.2023.

Näkymät vuodelle 2023

Digital Workforcen koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2022 ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen.

Avainluvut  

1 000 euroa7-12/20227-12/2021Muutos %1-12/20221-12/2021Muutos %
Liikevaihto13 50311 27919,71 %25 47022 36213,90 %
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto7 8466 07329,18 %14 99211 65928,59 %
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto5 6575 2068,67 %10 47810 703-2,10 %
Myyntikate5 0713 93029,04 %9 2947 92617,27 %
% liikevaihdosta37,6 %34,8 %36,5 %35,4 %
Käyttökate (EBITDA)-179-684-73,88 %-1 785-95686,70 %
% liikevaihdosta-1,3 %-6,1 %-7,0 %-4,3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj) *468-313-249,88 %-874-58549,37 %
% liikevaihdosta3,5 %-2,8 %-3,4 %-2,6 %
Liiketulos (EBIT)-886-8099,49 %-2 608-1 219113,91 %
% liikevaihdosta-6,6 %-7,2 %-10,2 %-5,5 %
Katsauskauden tulos-1 126-3 013-62,63 %-3 009-3 578-15,89 %
Osakekohtainen tulos, eur-0,10-0,52-0,27-0,62
Investoinnit-1 1620-1 166-37
Operatiivinen kassavirta1 482-568-2 043-1 310
Nettovelka-15 624-18 283-15 624-18 283
Nettovelkaantumisaste, %-101,20 %-99,83 %-101,20 %-99,83 %
Omavaraisuusaste, %55,30 %69,00 %55,30 %69,00 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa190181190181
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin200191193191
* Käyttökatteen oikaisu muodostuu 1-12/2022:lla IT-järjestelmähanke-, uudelleenjärjestely-, yritysjärjestely ja alaskirjauskustannuksista. Vuonna 2021 oikaisu muodostui listautumiseen liittyvistä kuluista.

Toimitusjohtaja Heikki Länsisyrjä

”Liikevaihtomme kasvoi toisella vuosipuoliskolla 20 %. Saavutimme yhtiömme historian kaksi parasta vuosineljännestä peräkkäin. Kasvoimme strategiamme mukaisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian markkinoilla sekä terveydenhuollon segmentillä globaalisti, jolla näemme merkittävää kasvupotentiaalia tulevaisuudessakin. Erityisesti kasvoimme jatkuvien palveluiden liiketoiminta-alueella. Saavutimme neljännellä vuosineljänneksellä yrityksen historian parhaan käyttökatteen, kun oikaistu käyttökate oli 14 %. Toisen vuosipuoliskon alussa tehdyt tehostamistoimenpiteet paransivat kannattavuuttamme merkittävästi.

Keväällä 2022 julkaistu strateginen uusi Outsmart-liiketoiminta, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan liiketoiminnan ydinprosessien kehittämiseen ja automatisointiin sekä näitä tukevat teknologiatoteutukset, on kasvanut merkittävästi. Olemme rakentaneet Outsmartin ympärille palvelukokonaisuuden, joka pitää sisällään esiselvityksen, yksityiskohtaisen selvityksen liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessin kehitysmahdollisuuksista, ratkaisun toteuttamisen sekä ylläpitopalvelun ja tulosten vahvistamisen. Toteutettavat ratkaisut perustuvat pilvipalveluna toimitettavaan edistykselliseen teknologia-alustaan. Olemme kouluttaneet henkilöstöämme sekä tehneet uusia avainrekrytointeja strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi.

Ensimmäiset projektit ja lukuisat asiakkaiden ympäristöissä tehdyt liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien selvitykset ovat osoittaneet asiakkaiden kehitys- ja säästöpotentiaalin olevan erittäin suuria. Yksin terveydenhuoltoon kohdistuneissa selvityksissä olemme havainneet, että Outsmart-ratkaisulla on potentiaalia jopa kymmenien miljoonien eurojen kustannussäästöihin.

Liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaisen kehittämisen ja automatisoinnin markkina kasvaa voimakkaasti ja on edelleen nopeimmin kasvavia tietotekniikan aloja. Markkinalla on vielä paljon hyötypotentiaalia ulosmittaamatta. Digital Workforcen palvelutarjonta on Outsmartin myötä kasvanut kattamaan laajasti liiketoimintaprosessien automaation. Yhtiön perinteinen robotiikkaliiketoiminta on yhä tärkeä osa tätä palvelukokonaisuutta.

Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun jatkuvan vuoden 2023 aikana ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen. Vuoden 2025 loppuun mennessä yhtiö tähtää 50 miljoonan euron liikevaihtoon sekä yli 10 % käyttökatteeseen.

Kassatilanteemme jatkuu vahvana. Listautumisessa saamamme kassavarat sekä kannattavan kasvun strategia tukevat yhtiön kansainvälistä kasvua sekä orgaanisesti että tarvittaessa mahdollisin yritysostoin.”

Tämä tiedote on tiivistelmä Digital Workforce Services Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/tiedotteet/

Helsingissä 28.2.2023

Digital Workforce Services Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Heikki Länsisyrjä, puh. +358 50 558 7801

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank, puh. +358 408 413 052


Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce Services on maailman johtavia liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettujen palveluiden ja teknologiaratkaisujen tarjoajia. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluja ja teknologioita liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

https://digitalworkforce.com

Liitteet