Financial-Statement-Bulletin-2023-cover

Digital Workforce Services Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023: Yhtiö onnistui tavoittelemassaan käänteessä, koko vuoden oikaistu käyttökate positiivinen

Digital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote, 28.2.2024 kello 9:00

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

YHTIÖ ONNISTUI TAVOITTELEMASSAAN KÄÄNTEESSÄ, KOKO VUODEN OIKAISTU KÄYTTÖKATE POSITIIVINEN

 

Vuoden alussa asetettu tavoite tulla kannattavaksi ja jatkaa kansainvälistymistä vuonna 2023 saavutettiin. Jatkuvien palvelujen osuus liikevaihdosta kasvoi, ja yhtiö eteni suunnitellusti terveydenhuollon toimialalla.

Heinä-joulukuu 2023:

 • Liikevaihto oli 12,3 (13,5) miljoonaa euroa ja pieneni -8,7 %.
 • Käyttökate oli -0,8 (-0,2) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate -0,2 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,6 (7,8) miljoonaa euroa ja pieneni -3,0 %. Osuus liikevaihdosta nousi 61,7 %:iin (58,1 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 4,7 (5,7) miljoonaa euroa ja pieneni -16,6 %. Osuus liikevaihdosta oli 38,3 % (41,9 %).
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,08 (-0,10) euroa.

Tammi-joulukuu 2023:

 • Liikevaihto oli 24,9 (25,5) miljoonaa euroa ja pieneni -2,2 %.
 • Käyttökate oli -0,6 (-1,8) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,2 (-0,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -0,8 (-2,6) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 15,2 (15,0) miljoonaa euroa ja kasvoi 1,6 %. Osuus liikevaihdosta nousi 61,1 %:iin (58,9 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 9,7 (10,5) miljoonaa euroa ja laski -7,5 %. Osuus liikevaihdosta oli 38,9 % (41,1 %).
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 (-0,27) euroa.
 • Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 13,2 (18,1) miljoonaa euroa.
 • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 177 (190) ja katsauskaudella keskimäärin 186 (193).
 • Yhtiö kertoi 15.2.2023 toimittavansa liiketoimintaprosessien automaatiopalveluita ja asiantuntijoita yhdelle Yhdysvaltojen arvostetuimmista sairaaloista.
 • Yhtiö sai 2.3.2023 yhdysvaltalaiselta suurelta energia-alan yhtiöltä tilauksen asiantuntijapalveluista noin 2,2 miljoonan euron arvosta vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Jussi Vasama aloitti yhtiön toimitusjohtajana 27.3.2023.
 • Yhtiö sai 28.3.2023 tietoturvan hallintajärjestelmälleen arvostetun ISO 27001 -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka osoittavat korkeatasoista sitoutumista tietovarantojensa suojaamiseen ja tehokkaiden tietoturvakontrollien käyttöönottoon. Sertifiointi kattaa Digital Workforcen toiminnot, mukaan lukien liiketoimintaprosessien automatisoinnin (BPA) palveluiden koko elinkaaren ja niitä tukevat liiketoimintaprosessit.
 • Yhtiö kertoi 25.5.2023 yhteistyöstä isobritannialaisen kansallisen terveydenhuollon NHS:n (National Health Services) yhden johtavan yksikön kanssa potilaskokemuksen parantamiseksi kokonaisvaltaisella prosessiautomaatiolla. Digital Workforcen innovatiivisen Outsmart PASS -ratkaisun avulla asiakas pystyy nopeuttamaan päivystyksen hoitoonpääsyä, ilmoittamaan hoitajille välittömästi akuuteimmista potilaista sekä valvomaan, organisoimaan ja ohjaamaan päivystyksen hoitoonpääsyn elinkaarta alusta loppuun keskitetysti.
 • Digital Workforcen toimittama äitiyshuollon muutosohjelma Englannissa – Suomen neuvolapalveluita vastaava malli – on voittanut arvostetun HSJ Digital Awards –palkinnon 22.6.2023 kategoriassa ’Taustajärjestelmien tehokkuuden parantaminen digitaalisen toiminnan avulla’. HSJ Digital Awards -palkinnot myönnetään merkittäville terveydenhuollon edistämisen hankkeille Englannissa.
 • Yhtiö kertoi 1.11.2023 tutkimusyhtiö Forresterin julkaisseen Forrester WaveTM: Robotic Process Automation Services, Q4 2023 tutkimuksen markkinoiden tärkeimmistä palvelutoimittajista. Digital Workforce nousi Nykytarjoama -luokan parhaaksi toimittajaksi saavuttaen parhaan mahdollisen tuloksen mm.  kriteereissä Visio, Innovaatio sekä Hinnoittelun joustavuus ja avoimuus.
 • Yhtiö antoi tulosvaroituksen 24.11.2023 ja päivitti ohjeistustaan: Digital Workforcen koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 24–25 miljoonaa euroa ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen.
 • Yhtiö tiedotti 7.12.2023, että uusi hyväksytty neuvonantaja on Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Sopimus nykyisen neuvonantajan Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa päättyy 31.12.2023. Aktia Alexander Corporate Finance Oy ottaa hyväksytyn neuvonantajan tehtävät vastuulleen 1.1.2024 alkaen.
 • Yhtiö kertoi 12.12.2023, että merkittävä pohjoismainen työeläkevakuutusyhtiö valitsi Digital Workforcen kokonaisvaltaisten automaatiopalvelujen tarjoajaksi.
 • Yhtiö tiedotti 12.12.2023 aloittavansa omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 110 000, joka vastaa noin 1 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 250 000 euroa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 13.12.2023 ja lopetetaan viimeistään 30.6.2024.

Näkymät vuodelle 2024

Digital Workforcen koko vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen ja paranevan vuoteen 2023 verrattuna.

Avainluvut 

Toimitusjohtaja Jussi Vasama:

”Kaikkiaan vuosi 2023 oli Digital Workforcelle merkittävän käänteen aikaa. Onnistuimme strategian mukaisesti hankkimaan useita uusia isoja asiakkuuksia, ja liiketoimintamme kasvoi Pohjois-Amerikassa sekä strategisesti merkittävällä terveydenhuollon toimialalla. Toisen vuosipuoliskon aikana yhteistyö sekä uusien että nykyisten hyvinvointialueiden asiakkaiden kanssa Suomessa syveni kattamaan monipuolisesti liiketoimintaprosessiautomaation eri teknologiat.

Vuoden jälkipuoliskolla solmimme pitkäkestoisia jatkosopimuksia nykyisten asiakkaidemme, esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa. Jo valmiiksi hyvällä tasolla oleva mitattu asiakastyytyväisyyteemme nousi edelleen korkeammalle tasolle vuoden 2023 aikana, mikä osoitti kykyämme luoda arvoa asiakkaillemme koko palvelutarjoamallamme. Outsmart-palvelukokonaisuus laveni käsittämään kokonaisvaltaisen prosessiautomaation mukaan lukien tekoälypohjaisen asiakirjojen käsittelyratkaisun (IDP).  Palvelut ovat kaikkien nykyisten ja uusien pilvipalveluasiakkaidemme saatavilla helposti ja vaivattomasti ja ne on hinnoiteltu joustavasti asiakasarvon muodostumisen mukaan.

Kasvumme jäi toisella vuosipuoliskolla tavoitetasosta. Tästä huolimatta tilikauden tulos parani 2,3 miljoonaa euroa vuodesta 2022. Yhtiön strategian kannalta keskeinen jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdostamme jatkoi kasvuaan vuonna 2023 yltäen vuoden lopulla 61,7 %:iin liikevaihdosta. Jatkuvien palveluiden suuri osuus tuo yhtiölle ennakoitavuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta lyhytaikaisten kysyntävaihteluiden kohtaamisessa.

Vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon kannattavuusluvuissa ovat kertaluonteisina kuluina mukana 0,6 miljoonan euron suuruiset toiminnan tehostamiseksi toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Norjan ja Tanskan asiakkaita palvelevat jatkossa Ruotsiin keskitetty Skandinavian yksikkö sekä globaalit toiminnot. Tämä mahdollistaa meille vuonna 2024 kasvumarkkinoihin paremmin suunnatut panostukset mm. Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan.

Julkaisimme kesäkuussa toiseksi strategiseksi toimialaksi finanssi- ja vakuutustoimialan (FSI). Tällä toimialalla keskitymme kokonaisvaltaiseen liiketoimintaprosessiautomaatioon ja Outsmart-palvelutarjoaman mahdollistamiin jatkuviin palveluihin. Syvensimme toisen vuosipuoliskon aikana yhteistyötä vahvan nykyisen FSI-asiakaskuntamme kanssa. Lisäksi merkittävä pohjoismainen työeläkevakuutusyhtiö valitsi meidät joulukuussa kokonaisvaltaisten automaatiopalvelujen toimittajaksi.

Digital Workforce on pysynyt houkuttelevana työnantajana. Työntekijöiden saatavuus on ollut hyvä, ja nykyisen henkilöstön vaihtuvuus on laskenut. Jatkamme rekrytointeja strategisilla toimialoilla sekä kasvumarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on Digital Workforcen ydin, ja tämä tulee näkymään myös vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan osana toimintakertomusta.

Näen alkaneen vuoden 2024 meille hyvänä mahdollisuutena kannattavan kasvun strategian seuraavan vaiheen toteuttamiseen. Meillä on paljon mahdollisuuksia liiketoimintaprosessiautomaation ja tekoälyn hyödyntämisessä asiakaskunnassamme, ja vahvistamme panostuksiamme strategisiin toimialoihin ja kasvumarkkinoille. Kassatilanteemme on hyvä, ja mahdolliset yritysostot ovat edelleen suunnitelmissamme. Uskomme tulevaisuuteen ja erinomaisiin kasvunäkymiin keskipitkällä aikavälillä.

Odotamme yhtiön 2024 liikevaihdon kasvavan ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen ja paranevan vuoteen 2023 verrattuna. Tämän vuoden alusta siirrymme takaisin vuosineljännesraportointiin uskoen, että pystymme siten parhaiten pitämään sijoittajat ajan tasalla nopeasta eteenpäin menostamme. Vuoden 2026 loppuun mennessä yhtiö tähtää 50 miljoonan euron liikevaihtoon sekä yli 10 % käyttökatteeseen.”

Helsingissä 27.2.2024

Digital Workforce Services Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Vasama, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, Tel. +358 50 380 9893

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Tel. +358 50 520 4098

Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce Services on maailman johtavia liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettujen palveluiden ja teknologiaratkaisujen tarjoajia. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 250 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluja ja teknologioita liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. https://digitalworkforce.com

 

Liitteet

Tilinpaatostiedote-2023_final.pdf