Rakenna

DaaS -
Document as a service

Nosta automaatioasteesi uudelle tasolle.

Intelligent Document Processing -palvelu

Document as a Service (DaaS) on älykäs dokumenttien käsittelypavelu (Intelligent Document Processing, IDP), joka muuttaa strukturoimattoman sisällön käyttökelpoiseksi RPA-roboteille jatkokäsittelyä varten.

Sähköpostien, PDF-tiedostojen, kuvien tai muiden vapaamuotoisten tietojen saaminen RPA-roboteille ymmärrettävään muotoon avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle kriittisten kokonaisprosessien automatisointiin. Verkkopohjainen käyttöliittymä tarjoaa mahdollisuuden tiedon manuaaliseen varmistukseen ja korjaamiseen prosessin aikana (”Human-in-the-Loop”). Korjattua tietoa käytetään automaattisesti tekoälymallien jatkuvaan parantamiseen, jolloin virheet vähenevät mitä enemmän prosessia ajetaan.

Perinteinen RPA voi tuoda merkittäviä tuloksia automaatiomatkan alkuvaiheessa, kun automatisoidaan yksinkertaisia, sääntöihin perustuvia korkean volyymin tehtäviä. Yksittäisten tehtävien automatisointi ei kuitenkaan usein riitä, kun tavoitellaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä ja vastauksia kokonaisprosessien automaatiokysymyksiin. Nämä prosessit sisältävät lähes poikkeuksetta strukturoimattoman tiedon käsittelyä, jolloin DaaS on usein paras ratkaisu.

Tunnistatko nämä asiat RPA-toiminnassasi?

Automaatiotasosi on liian matala (alle 40%)
Automaatioita ei sovelleta tarpeeksi laajasti
Liian iso työmäärä joutuu manuaaliseen käsittelyyn
Robotit eivät kykene käsittelemään dataasi (pdf, kuvat, sähköpostit, jne)
Monimutkainen tai pirstaloitunut automaation sovelluskenttä
Tekoälystä voisi olla apua mutta se tuntuu liian kalliilta ja vaikealta
Automaation käyttökohteet ovat epäselviä – tai liian heikkoja
Ongelmat rpa-ohjelmistopäivityksissä

DaaS yhteenvetona

 • Avaimet käteen -pilvipalvelu

  joka yhdistää RPA:n ja tekoälyn käyttökohteissa, joissa tieto on strukturoimatonta.

 • Verkkopohjainen käyttöliittymä

  tarjoaa valmiudet Human-in-the-Loop-todentamiseen, korjaamiseen ja analysointiin. Käsitellyt asiakirjat, joiden strukturoinnin luotettavuus on kyseenalainen, merkitään ihmisen tarkastettaviksi. Luotettavuus tunnistetaan tekoälyn toimesta automaattisesti.

 • Tietojen tunnistamisen tarkkuus

  kasvaa tuotantomäärän myötä jatkuvasti. Tämä johtaa siihen, että vähemmän ja vähemmän asiakirjoja tarvitsee ihmisen huomiota. Kaikki manuaalinen käsittely tuottaa automaattisesti uutta harjoitusdataa, joka mahdollistaa aktiivisen tekoälyn oppimisen.

 • Yritysratkaisu

  on saatavana eri palvelutasoilla. Palvelutasosopimuksen (SLA) ansiosta asiakkaat saavat luotettavan alustan ja nopeat ratkaisut mahdollisiin ongelmiin.

 • Daas takaa korkean tietoturvallisuuden.

Yleiset käyttötapaukset

Ostolaskun käsittely

Myyntitilausten automaatio

Tarjouspyyntöautomaatio

Master-datan ylläpito

Viestivirran uudelleenohjaus

Reassigning message influx

DaaS sisältää ennaltamääritetyt moduulit yleisimpiä käyttötapauksia varten, mukaan lukien käsittelyn laskuille, myyntitilauksille ja tarjouspyynnöille, jotka toistavat tyypillisesti samaa rakennetta. Nämä moduulit takaavat nopean käyttöönoton, minkä ansiosta säästät kustannuksia verrattuna yksittäisiin tekoälyhankkeisiin.

Näiden yleisten käyttötapausten lisäksi DaaS-palvelua voidaan soveltaa asiakaskohtaiseen strukturoimattomaan datankäsittelyyn.

Haluatko lisätietoja?