Älykkään Automaation Ratkaisut Taloushallinnossa ja Kirjanpidossa

Uusi e-kirja (ENG)

Älykäs Automaatio

Taloushallinnossa

Miten kiihdyttää talouden transformaatiota RPA:lla

Ohjelmistorobotiikalla on arvioitu olevan jopa 44% automaatiopotentiaali taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä, joissa voidaan vähentää manuaalisia, toistuvia tehtäviä. Tekoälyn avulla potentiaalia voidaan vielä nostaa. Robotit eivät ainoastaan tehosta talouden prosesseja, vaan parantavat myös laatua ja tehokkuutta. Kokemuksemme osoittaa, että robotit ovat yksi tehokkaimmista keinosta vastata alati kasvaviin säädöstenmukaisuuden vaatimuksiin.

Heatmap for Finance and Accounting processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Master data Subledger maintenance Payment handling GL closing Group accounting & Controlling Reporting
Validation to the external sources Change the payment plan Clearing and processing the incoming payments Extraction of source data from subledgers Financial statement analysis Management reporting package
VAT code validation Exernal bank confirmations/ certificates Clearing unassigned payments Closing and opening the periods Completeness check for incoming data Archiving
Sanctions screening and KYC Subledger vs. GL reconciliation Handling of unassigned e-invoices Collection of material for financial statements Validity check for incoming data Regulatory reporting
New master data item creation Support for various loan application processes Automated insurance payments to customers Preparation of journal entry supporting documents Intercompany reconciliation GDPR information for clients
Review and closing of old bank accounts Overdue reminders and dunning process Intelligent payment analysis Journal entry approval VAT deviations Reporting to the parent company
MIFID II and contract update & archiving Account determination process Payment batch processing or monitoring Journal entry posting after approval Outlier detection Filling out statistics

Prosessiesimerkkejä

gl-closing

Pääkirjan sulkeminen

Kauden vaihteen tehtävien automatisointi tuo tehokkuutta ja poistaa pullonkauloja.

LUE LISÄÄ

Digityöntekijät voivat mm. automatisoidatäsmäytyksiä, suorittaa valmistelevia tehtäviä ja analysoida taloustietoa kuun lopulla.

better-purchasing

Ostolaskujen kohdistaminen

Parannaukset ostolaskujen täsmäytyksessä tehtyihin tilauskiin näkyvät suorina säästöinä organisaatioissa, jotka haluavat tehostaa ostotoimintoaan.

LUE LISÄÄ

Ostolaskujen käsittelyn automaatioaste on usein alhainen, sillä transaktiotason datassa on usein poikkeuksia tai perustiedot ovat vajavaisia. Älykkäällä automaatiolla voidaan kasvattaa automatisoidusti käsiteltävien tapahtumien määrää.

services-claimshandling

Myyntireskontra

RPA:n avulla vähennetään reskontran monitorointiin kuluvaa aikaa ja lähetetään automaattisia maksumuistutuksia.

LUE LISÄÄ

Digityöntekijät mm. keräävät tietoa legacy-järjestelmistä luottotappioiden seurantaan. Kokemuksemme on osoittanut, että automaattinen monitorointi vähentää luottotappioiden määrää, joka parantaa käyttöpääoman tilannetta.

invoice-accuracy

Laskutuksen tarkkuus

Digityöntekijät voivat valvoa laskujen sisällön oikeellisuutta ja täydellisyyttä.

LUE LISÄÄ

Tämä vähentää virheitä ja helpottaa myös pienempien laskujen kanssa, mitkä helposti jäävät manuaalikäsittelyssä huomioimatta. Laskutusprosessin parannukset varmistavat, että asiakkaita laskutetaan oikeellisesti.

automated-reporting

Automatisoitu raportointi

Kuukausittaisten johdon ja viranomaisraporttien laadinta on aikaavievää ja virhealtista.

LUE LISÄÄ

Robotit valmistelevat raportteja säästäen aikaa ja resursseja kauden katkon kiireissä. RPA:lla voidaan valmistella mm. arvonlisäveroilmoitukset sekä valvoa poikkeuksia ALV-kirjauksissa.

Public-Reconciliation and Reporting

RoboController

Viranomaisvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Robotit ovat erittäin tehokkaita ja suorituskykyisiä kontrolloijia.

LUE LISÄÄ

Robotteja käytetään mm. tunnistamaan ja  valmistelemaan sekä toteuttamaan kirjauksia ja analysoimaan talouden tietoja. Näiden tehtävien automatisointi tuo prosessiin tehokkuutta ja poistaa pullonkauloja.

Ota yhteys asiantuntijaan

tai täytä lomake

ritva-

Ritva Widell

Senior Solution Manager
+358 40 722 3505
ritva.widell(at)digitalworkforce.com

Lähetä yhteydenottopyyntö

Taloushallintoon ja Kirjanpitoon liittyvät uutiset ja resurssit

rpa-ohjelmistorobotiikka

Lyhyt opas RPA:n maailmaan: Automatisoitavien prosessien tunnistaminen työpaikalla

12 elokuun, 2016

Miten lähestyä ohjelmistorobotiikkaa (RPA)? Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on suhteellisen tuore…

Lue lisää