WEBINAR-SWE-16062020-1

Webinar: Covid-19 driver den digitala transformationen – Digitala medarbetare hjälper organisationer med omställningen

Tisdag 16.6.2020 kl. 9.00-9.45

I denna oförutsägbara tid har flera organisationer ställts inför extrema utmaningar där man snabbt har behövt ställa om för att klara av att hantera stora förändringar. Traditionella lösningar och långsamma beslutsvägar har inte varit gångbart. Nya och snabbare teknologier som digitala medarbetare i kombination med artificiell intelligens har vid flera tillfällen visat sig vara lösningen.

Välkommen till vårt webinar tisdag 16 juni kl. 9:00-9:45 där vi diskuterar Covid-19’s inverkan på den digitala agendan och hur Digitala Medarbetare kan vara en nyckel till framgång.


Vi diskuterar: 

  • Varför är det så stort fokus på teknologi?
  • Vad är det som driver den digitala agendan?
  • Konkreta kundcase där digitala medarbetare löst uppgiften
  • Vad kan man åstakomma med digitala medarbetare på kort och lång sikt?
  • Synen på arbetskraft i framtiden
  • Hur långt har RPA och AI kommit?
  • Hur kommer man igång, och vad krävs av organisationen?
  • Hur förvaltar man sina digitala medarbetare?

 

Titta på inspelningen

 

Talare

Ulrica Storset
Sales Executive

Mia Lenman 
Sales Executive