Intelligent Process Automation IPA – vad exakt innebär det?

Robotic Process Automation (RPA) utfört av mjukvarurobotar har blivit en väl använd lösning inom flera branscher. Idag används Digital Workforce virtuella medarbetare i över 50 organisationer inom Norden. Detta innebär i praktiken att i takt med att de virtuella medarbetarna tar över rutiner för kunskapsbaserat arbete frigörs tid för de mänskliga arbetarna till mer värdeskapande arbete. De nästkommande stegen blir att växa de virtuella medarbetarnas intelligens och förmåga att lära så att de kan tackla mer komplicerade arbetsuppgifter.

Jukka Virkkunen och Heikki Länsisyrjä – två av tre av Digital Workforce grundare – sitter i ett konferensrum på företagets huvudkontor i Helsingfors. Trots deras hektiska schema sätts tid av till en diskussion och dagens ämne är Intelligent Process Automation – IPA!

Vad innebär egentligen IPA?

Jukka: IPA – Intelligent Process Automation – innebär att maximera affärsnyttan med hjälp av process automatisering. Uppdraget för ett tjänsteföretag inom IPA är att klura ut i vilken utsträckning och med vilka verktyg en kunds process kan automatiseras på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Automatisering av en enskild process kan behöva användning av flera olika teknologier: RPA, bildigenkänning, chatbotar, maskininlärning…listan växer sig lång. Termen ’Intelligent Process Automation’ syftar till slutmålet att applicera teknologier inom robotics snarare än en specifik teknologi.

Heikki: Vilken form lösningen tar och vilka teknologier som appliceras beror helt och hållet på hur kundens affärsprocesser ser ut. Inom IPAs repertoar finns det ett helt ekosystem av teknologier som behöver avvägas som en del av en större helhet. Genom att sätta ihop pusselbitarna är det möjligt att skräddarsy den rätta lösningen för alla situationer.

Varför är detta värt att prata om?

Jukka: Allteftersom organisationer och företag får mer erfarenhet utvecklar de även deras förmåga att identifiera möjligheter för lösningar inom robotics. Process automatisering startar med att omvandla information till digital form, varefter det andra efterföljande steget ofta är RPA. I nästa fas skiftar fokus till uppgifter som kräver en viss grad av tolkning vilket då innebär ett övervägande av ett urval av smarta teknologier.

Heikki: Att administrera effektiviteten av kunskapsarbete är på ledningens agenda för att det är den absolut viktigaste faktorn vad gäller produktivitet – en sanning för i stort sett alla branscher. Förändring har skett otroligt snabbt och mängden rutinbaserat kunskapsarbete har ökat. Genom att automatisera affärsprocesser har meningsfullla  vinster vad gäller produktivitet uppnåtts  och denna förmåga är något som de flesta organisationer vill utveckla ytterligare.

Vilken position har RPA relaterat till IPA?

Heikki: RPA är fortfarande det bästa verktyget för att automatisera repititivt kunskapsarbete. När vi talar om IPA kan vi lika väl prata om smarta virtuella arbetare, med andra ord mjukvarurobotar som har tilldelats olika smarta förmågor beroende av processens behov. Den virtuella arbetarens tillämpbara användningsområden är nu ännu bredare men RPA är fortfarande kärnan i dess verkställning.

Från kundens perspektiv däremot är det mest behändigt att all nödvändig teknologi för att automatisera en process levereras som en helhet, i en form som är skalbar och lättillgänglig. Av detta skäl är den bästa lösningen en molntjänst som kan integreras med olika teknologier och som även kan skalas upp snabbt vid behov.