HOWTOSCALE_Q&A kopio

How to scale: Q&A

Vi har nyligen hållit ett virtuellt event om hur man skalar upp sitt RPA initiativ till industriell lösning. Vi fick många bra frågor under eventet. Eftersom vi inte hade möjlighet att svara alla på plats, återkommer vi här med ett Q&A-inlägg som täcker de frågor publiken ställde. Om du missade sändningen kan du se inspelningen när det passar. 

Titta på inspelningen

Frågor från deltagarna och svar från panelen:

Tack för en superbra förmiddag!! Allt var som ljuv musik i mina öron. Kan mina kollegor som inte hade möjlighet att vara med idag få ta del av webbinariet? Är det möjligt att se eventet i efterhand ?

Ulrica DWF: Det kommer att gå att se det inspelade eventet i efterhand. Ni hittar det på Digital Workforce hemsida https://digitalworkforce.com/sv/rpa-blogg/how-to-scale-hur-skala-upp-sitt-rpa-initiativ-till-industriell-losning/

”Vi som är något mindre organisationer där vi inte kan bygga upp egna RPA team, vilka möjligheter till samverkan och kunskapsöverföring har vi ? Vilka nätverk finns i Sverige”

Kim UiPath: Kolla in gärna in UiPath Community där man kan hjälp med ideer och tankar från andra kunder och utvecklare vi har över 80k användare, https://forum.uipath.com/. Beroende på vilken slutkund ni är men kommuner har också samverkan. Kontakta mig isåfall på kim@uipath.com

Ulrica DWF: Vi värnar om samarbete mellan våra kunder, bland annat har vi användarträffar där man kan utbyta erfarenheter samt ett kommun bibliotek där kommuner kan dela PDD’er, processbeskrivningar och till viss mån objekt för att sänka kostnader och ledtider.

Till Daniel, Hur kom fram till att inte välja en traditionell integrationslösning ?

Daniel Sandvik: Det enkla svaret är att det går snabbare med RPA än med traditionella integrationslösningar. Dock så nyttjar vi väldigt sällan RPA för rena integrationslösningar alltså flytta information från A till B. Vi använder RPA för att förbättra en process och skapa ett värde för verksamheten.

Fråga till Sandvik: då ni endast har 1,5FTE i er coordination hub, med flera utv.hubbar i verksamheten världen över. Vissa kommit längre än andra. Hur gör ni då för att underhålla ert regelverk för automation och dela detta med alla hubbar för att säkerställa Compliance vid införande av nya tekniker?

Daniel Sandvik: Vi jobbar tillsammans, har regelbundna interaktioner mellan de olika hubbarna, RPA Developers Hangout är ett forum där alla utvecklare och CoT träffas varannan vecka och utbytter erfarenheter samt vad som är på G. Det är också så att de olika utvecklingshubbarna är delaktiga i framtagandet av regler och manualler. Då vi jobbar i samma miljö så är alla införståda med att håller man sig till de gemensamma reglerna så undviker vi problem. Sedan så är alla utvecklings hubbar representerade i vår Governance Board som består av de olika affärsområdena, det är även här man godkänner investeringar i ny teknik, t ex chatbot, machine learning etc.

Vad har sandvik haft som största utmaningar vid implementation av RPA?

Daniel Sandvik: Det har varit många utmaningar, allt ifrån att Sandvik gick från central styrning till en decentraliserad styrning som innebar oklarheter i vem som bestämde och hur man skulle samarbeta. Det jag skulle vilja lyfta som den största utmaning är kopplat till hitta kompetens och att få de traditionella grupperingarna framförallt IT att ta till sig ett nytt sätt att jobba på. När det gäller kompetens är det kopplat både till rekrytering men även konsulter hade skiftande kompetens och en del av tiden la man på att lära sig teknologin.

Fråga till Erik, Vi har likande processer men vi upplever att varje ärende tar lång tid till att bli ”completed”.
Undrar hur lång tid ungefär varje ärende tar hos er ? Använder ni Blue Prism el UiPath?

Erik Tillväxtverket: Vi använder UiPath och ärendetiden beror på, allt från ett par sekunder till några minuter.

Fråga till Erik, Hur tog ni beslut att inte göra det i en traditionell integrationslösning ?

Erik Tillväxtverket: Jag förstår tyvärr inte frågan exakt och vill inte gå in på hur vi byggt lösningen pga sekretess.

Blue prism works slowly in HTTP sites?

Susanna Blue Prism: Normally, this is not a problem in Blue Prism. Most of our customers do automate web-applications without slowness issues, including legacy applications.
How fast automation can execute using a web application mainly depends on several things, how the application is built, how the automation is done, and which combinations of browsers are being used. There are several ways to address slowness, and
we recommend that You either ask Your partner or log a ticket with Blue Prism support to get help with Your specific automation.

Scale-up is a hot subject, but we develop a lot in mainframe IBM. It takes such a long time to run the process (objects like getting clipboard, regex, etc.) all cases take 1-2min to complete… it is hard to scale up when processes work so slowly.

Susanna Blue Prism: Many of our largest customers with + 1000 processes automated have mainframe applications and other legacy applications as part of their application portfolio and have scaled with great results. We would recommend you to contact us or a partner to evaluate your processes. We have many customers automating mainframes with good results. Hopefully, we could help and support you in overcoming existing challenges.

Good morning, what are (1) the leading and (2) the most future-promising RPA companies in the world right now? Best regards, Louis

Kim UiPath: In my opinion, you listened to the 2 ones today. My personal opinion is, of course UiPath 🙂

Susanna Blue Prism: We leave Digital Workforce to answer this one 😊

Ulrica DWF: If you choose Blue Prism or UiPath you are not making a bad choice, they are the leading RPA providers today. The RPA market is still young, and it is too soon to tell who the most promising future company will be. Your success will not come from the technology choice you make, rather your organization’s adaptability, how you work with change management, how you will organize your center of excellence, the processes you automate, and such.

Till panelen Vilken klientgrupper är lämpligast att använda för att kunna skala lRPA lösningar? Citrin, virtuell klient, fysisk klient, virtuell server eller finns det någon annan?

Susanna Blue Prism: We have scaled customers using all of those technologies, so it really depends on Your existing strategy, except that we don’t recommend
physical clients. In general, we see a trend that customers are moving their digital workers into the cloud.

Kim UiPath: Av de listade klientgrupperna så fungerar det utmärkt på alla dem.