Hälsningar från Vitalis! – En titt från insidan från Nordens största konferens runt e-Hälsa

Vitalis, Norden största konferens med tema e-Hälsa gick av stapeln på Svenska mässan i Göteborg den 5-7.4. Detta år deltog mer än 3.600 personer från branschen för att diskutera sjukvårds- och hälsosektorns senaste trender och innovationer med det uttalade syftet att stärka morgondagens hälso/Sjukvård. Konferensen erbjöd värdefulla möjligheter till att bygga sin kunskap om hur visioner kan realiseras baserat på drygt 200 seminarier, nätverkande och möten med leverantörer. Från vårt perspektiv på Digital Workforce var det värdefullt att att höra inspirerande berättelser och delta i dialogen.

Digital Workforce deltog som utställare och representerades av två konsulter, Iida Myllymäki från Finland och den svenska representanten, Kenneth Tellebo. Vårt företag var särskilt glada över att ha Kenneth Tellebo med i egenskap av att vara den först anställde i Sverige med fullt fokus på den lokala svenska marknaden.

Många prominenta talare gav sitt perspektiv runt trender och nuläge beträffande svensk hälso- och sjukvård. Det slogs fast att det finns mycket som fungerar bra men tydliga utmaningar saknas ändå inte. För Digital Workforce så var mycket av det som presenterades riktigt bekräftande för behovet av våra tjänster.

Gabriel Vikström, den svenska folkhälso- och sjukvårdsministern inledde konferensen med att beskriva sin syn på var potentialen till förbättring inom e-Hälsa är störst. Trots mycket framgångsrika implementeringar de senaste decennierna återstår mycket att göra. Wikström redogjorde för några av regeringens mycket tydliga målsättningar för de närmaste åren. En av de stora utmaningar som han nämnde i sitt tal är att minska skillnaderna i hälsa mellan kvinnor från låginkomst- resp. höginkomst – miljöer i Sverige. Det olyckliga är att skillnaden på den förväntade livslängden har ökat med 1 år bara under de senaste 15 åren. En annan utmaning är att vården behöver bli bättre på att hantera kroniska sjukdomstillstånd och inte, som idag, främst hantera akuta problem eller kortvariga sjukdomstillstånd.

I sin roll som folkhälso- och sjukvårdsminister har Wikström förvånats över hur många av våra basala IT-system som inte kommunicerar med varandra trots att dessa system är avgörande för att kunna ge patienterna effektivast tänkbara vård. ”Sverige har 100% digitala journalsystem respektive digitala recept men IT-systemen talar inte med varandra och det måste vi hantera. Vi har identifierat detta som ett stort problem som behöver åtgärdas snarast. Pengarna och motivationen för att få det att hända finns där så nu är det handling som gäller” sa Wikström.

För att kunna hantera identifierade akuta problem har regeringen utlovat en dedikerad investering om 1 miljard ur budgeten.
De tre huvudsakliga målen för investeringen är att stärka e-Hälso-systemen, minimera onödig administration och säkra personalförsörjningen.

Liknande tankar formulerades också av Elena Bonfiglioli, Microsoft Worldwide´s Health Director. Hon påpekade i sin presentation att den tredje vanligaste orsaken till dödsfall i sjukvården (efter hjärtfel och cancer) är sammanbrott i kommunikation och samarbete mellan olika vårdsystem. Hon påpekade ytterligare att den avgörande frågan runt implementering av system inom vården inte är VEM som levererar dem utan HUR.

För oss är det inspirerande att så tydligt få bekräftat att behovet av digitala medarbetare i vården är så påtagligt. Som Wikström berättade så handlar det mycket om att öka kommunikationen mellan olika system för att få ut mer nytta mot patienterna och öka effekiviteten. Vi kan därmed förutse att nyttjandet av Robotic Process Automation (RPA) kommer att öka för att höja effektiviteten och bättre lösa kommunikationen mellan olika system. Sist, men inte minst kommer dessa nya medarbetare att kunna minska den stress som många inom vården bågnar under.