DWF_Kela

FPA utvecklar kundservicen: Digital Workforce vald som ny leverantör av chatbotteknologi

Nyheter 28.1.2021: FPA chattbot: FPA utvecklar kundservicen – Digital Workforce vald som ny leverantör av chatbotteknologi

 

FPA och Digital Workforce har undertecknat ett serviceavtal om en smart plattform för chattbottar. Avtalet ingicks för 4 år.

FPA har som sin viktiga uppgift att se till finländarnas sociala trygghet i olika livssituationer. Volymen av kundservice i olika kanaler hör till de största i Finland. Till FPA:s kunder hör också arbetsgivare i ärenden som gäller deras anställda. År 2020 var antalet besök på serviceställena och i telefontjänsten ungefär 3 miljoner. Därtill gjordes 64,4 miljoner inloggningar i FPA:s e-tjänster. Av alla de ansökningar FPA behandlade lämnades 72 % in via nätet.

FPA har utvecklat både e-tjänsterna och kundservicen. Kundservicen har gjorts effektivare och mera kundfokuserad med hjälp av automatik, robotik och AI. FPA har en gedigen erfarenhet av chattbottlösningar. Chattbotteknik har utnyttjats i kundservicen sedan 2017, vilket har gjort det möjligt att erbjuda enkel och snabb kundservice dygnet runt.

Digital Workforce levererar en innovativ konversationell AI-lösning för chattbottar. Företaget samarbetar med sin partner Front AI, som är en ledande leverantör i Finland i fråga om smarta kundservicerobotar.

Upphandlingen är ett svar på behov i förändring

I och med den upphandling som nu gjorts får FPA en plattform för chattbottar som representerar den nyaste generationen av teknologi, Boost.ai, och som har bättre teknisk prestanda än de tidigare lösningarna.

FPA:s chattbottar förstår redan nu finska och svenska. Den nya plattformen möjliggör bättre analys av naturligt språk, dvs. text och tal, än vad som tidigare varit möjligt.

Med hjälp av den nya plattformen kan FPA ta fram också andra smartare, mer kundfokuserade och personanpassade datasäkra tjänster för kunderna. Det viktigaste målet med upphandlingen är att göra det möjligt för FPA att svara på kundernas föränderliga behov nu och i framtiden. Den nya plattformen gör verksamheten effektivare, vilket säkerställer att personalen inom kundservicen har tillräckligt tid med för personlig betjäning.

Digital Workforce kan flexibelt också skala upp chattbottarnas prestanda genom att komplettera servicen med andra smarta tekniker (Intelligent Process Automation, IPA).

 

Digital Workforce

Digital Workforce är ett bolag som är specialiserat på intelligent automation och har internationellt en ledande ställning inom både den privata och den offentliga sektorn. Bolaget erbjuder tjänster, verktyg och information som stöd för sina kunder i de olika skedena av intelligent automation. Molntjänster är det enklaste sättet att bygga upp automationslösningar på industriell nivå som flexibelt skalas upp enligt organisationens behov. Genom RPA-underhåll ser bolaget också till att automationen ger full nytta dygnet runt.
www.digitalworkforce.com

Front AI

Front AI – föregångare inom kundtjänstautomatisering – är specialiserade på att utveckla Conversational AI-baserade servicebotar som förstår naturligt språk obehindrat. Företaget tillhandahåller banbrytande lösningar som hjälper organisationer att effektivisera kundservice genom att automatisera hanteringen av kundförfrågningar och förenkla interna rutinuppgifter. Front AI:s servicebotar ger organisationer möjlighet att erbjuda högkvalitativ automatiserad kundservice dygnet runt, på alla nordiska språk. Företaget är verksamt i Norden och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
www.front.ai

 

Närmare information

Riikka Lindroos-Järvitalo
FPA, projektchef
riikka.lindroos-jarvitalo@kela.fi
Tfn 020 634 1328

Jari Annala
Front.ai, CEO, partner
jari.annala@front.ai
Tfn 0400 338 585

Timo Maisila
Digital Workforce, Head of Sales Public
timo.maisila@digitalworkforce.com

 

FPA, chattbot