En blick in i framtiden med professor Leslie Willcocks: RPA och den föränderliga arbetsvärlden

Nu när 2017 närmar sig med stormsteg känns det passande med en blick in i framtiden. I vår exklusiva intervju med professor Willcocks tittar vi framåt inom två områden: användningen av RPA (Robotic Process Automation) och hur den påverkar marknaden i stort.

I november ordnade Digital Workforce ett unikt frukostseminarium om betydelsen av RPA inom digital strategi. Vi välkomnade förväntansfullt evenemangets huvudtalare professor Willcocks. Leslie Willcocks, professor vid London School of Economics, är en av världens mest ansedda forskare, talare och författare av affärslitteratur inom automatisering av kunskapsarbete. Efter seminariet satte vi oss på tu man hand med Willcocks för att få svar på några av våra frågor.

 RPA gör störst nytta i samband med affärsprocesser om tekniken etableras. Hur kan organisationer uppnå denna fördel när de går vidare med RPA?

”En av organisationerna som vi har studerat hade en intressant arbetsmodell, som jag absolut tycker skulle kunna kopieras på annat håll. Företaget hade identifierat åtta nyckelkompetenser in-house som de kombinerade med kundtillgångar för att bilda en tredje enhet för tjänsteleverans. En av organisationens nyckelkompetenser var Business Process Re-Engineering (BPR), som handlar om att omstrukturera verksamhetsprocesser – ett område som passar perfekt för RPA.

 

RPA befinner sig inte i ett vakuum. Tekniken måste tillämpas på något och den passar processer bäst, men den måste passa människor också. I de första RPA-projekten fokuserade man på att fixa enskilda processer; som att sätta plåster på ett sår – om än ett bra plåster. Att fixa enskilda processer ger begränsade fördelar jämfört med att tillämpa tekniken på strategisk nivå, vilket förutsätter att man är villig att skapa nya möjligheter. Vi upptäckte emellertid att alla bra processprinciper, såsom Sex Sigma och Lean, som tur är fungerar väldigt bra med RPA. Principerna kräver att företaget analyserar sin affärsstrategi och sina nyckeltal ur ett bredare perspektiv och tänker igenom hur de står i relation till företagets processtekniker och anställda. De som inför RPA idag gör just det här.”

 

Med tanke på framtida utveckling, skulle möjligheterna med RPA kunna utvidgas ännu mer?

”RPA-tekniken är bara en liten bit i det stora automatiseringspusslet. Digitalisering bör betraktas som en helhet. De organisationer som jag känner till har ett Center of Excellence (CoE) som arbetar med automatisering. Detta arbetssätt bör tillämpas även om RPA är det enda verktyget som används just nu. Förutom RPA kan man använda Business Analytics och öka automatiseringen genom att analysera ostrukturerade data med till exempel kognitiv intelligens. Nästa självklara steg borde vara att skapa en plattform där alla dessa lösningar kan integreras.”

 

Hur tror du att RPA kommer att påverka marknaden i stort?

”RPA är inte förenat med etiska konflikter och problem med eftersatta regelverk i samma utsträckning som andra robottekniker. Tvärtom använder organisationer ofta RPA för att uppfylla kraven i bestämmelser. Det är hur som helst viktigt att området för modern teknik är väl reglerat. Bestämmelserna hjälper till att styra effekten av snabba förändringar medan samhällskonsekvenserna av ökad verksamhetseffektivitet är beroende av att makt och välstånd fördelas rättvist.

Studier visar att jobb både skapas och försvinner som ett resultat av RPA. Det är också en tydlig skillnad mellan att använda tekniken som ett komplement och som en ersättning. Uppgifterna i de flesta studier är dock inte fullständiga. Sådana bristfälliga studier talar om en jobbförlust på 47 % på grund av automatisering. Enligt våra undersökningar verkar det realistiskt med 14–16 % färre jobb i sektorerna där RPA används. Merparten av den minskade arbetsbördan omvandlas dock inte i förlust av heltidstjänster utan i deltidstjänster.

 

Ibland tycks det onödigt fördomsfullt att använda termen ’robot’ med tanke på att RPA lika gärna kan beskrivas som en mjukvarulösning. Jag beskriver ofta RPA som att man ”tar roboten ur människan”, för det är precis vad tekniken gör. Mängden kunskapsarbete har ökat dramatiskt i alla sektorer, från sjukvården till bankväsendet. Under de senaste 10 åren har inte en enda av de personer jag intervjuat sagt att arbetsbördan har varit oförändrad eller minskat! Detta faktum har till stor del passerat obemärkt förbi i den allmänna debatten, men resulterat i en situation där implementering av RPA är fantastiskt för alla utarbetade människor.”

 

Digital Workforce tackar professor Willcocks för att han delade med sig av sina tankar om framtiden inom RPA och önskar alla läsare ett framgångsrikt nytt år!

 

 

Foto Riyesh Menon licens CC BY 2.0