Digitala Medarbetare (RPA) vad kan det innebära för svensk Hälso & Sjukvård?

Torsdag den 8:e Februari kl 09.00 – 09.50

Digitala Medarbetare (mjukvarurobotar) har använts med stor framgång och under lång tid i flera Europeiska länder.  På Universitetssjukhuset i Birmingham utför robotar idag motsvarande 500 heltidsanställdas rutinarbete. RPA befriar de anställda ifrån administrativt rutinjobb och medför ökad tid till patienter.

  • Vad innebär RPA i praktiken?
  • Erfarenheter ifrån andra Nordiska länder, vilka resultat ha uppnåtts?
  • Hur införs Digitala Medarbetare?
  • Vilka processer är lämpliga?
  • Vi ger exempel på både kliniska och administrativa processer som har robotiserats i Norden
  • Varför krävs CE märkning?
  • Vilka trender finns på marknaden?

Tiina Leivo, MD PhD , kommer att dela och diskutera sina erfarenheter ifrån de Nordiska sjukvårdsområdena som redan infört digitala medarbetare .

Per Englund, Innovationsplatsen på Karolinska sjukhuset delar sina insikter om utmaningar och möjligheter som detta innebär för Svensk Hälso & sjukvård.

Till anmälan!

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce är det enda företag som specialiserar sig inom tjänster för Intelligent Process Automatisering på en industriell skala. Våra intelligenta digitala medarbetare automatiserar processer för kunskapsbaserat arbete inom stora organisationer vilket frigör tid för de mänskliga medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande arbete. Implementering av digitala medarbete kräver ingen förändring  av de existerande informationssystemen. Digital Workforce grundades sommaren 2015 och har för närvarande över 120 anställda IPA specialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen.

www.digitalworkforce.com/sv/

Fler nyheter och resurser

Vitalis konferensen i Göteborg 5.-7.4.2016

april 4, 2016

Vi kommer att delta på Vitalis konferensen på Svenska mässan i Göteborg.…

Läs mer

Hälsningar från Vitalis! – En titt från insidan från Nordens största konferens runt e-Hälsa

april 18, 2016

Vitalis, Norden största konferens med tema e-Hälsa gick av stapeln på Svenska…

Läs mer

Lediga jobb: Digital Workforce – Solutions Consultant

augusti 5, 2016

Robotic Process Automation, RPA, Solutions Consultant   Vill du vara med oss…

Läs mer

En kort guide om Robotic Process Automation: Identifiering av processer att automatisera

augusti 12, 2016

Hur börjar man med Robotic Process Automation (RPA)? Robotic Process Automation, eller…

Läs mer