Digital Workforce expanderar internationellt med kognitiva lösningar

Digital Workforce, Nordens snabbast växande företag med 175 anställda, som arbetar med intelligent affärsprocess automatisering expanderar internationellt utanför Norden med sin molnlösning för IPA (intelligent process automation). Plattformen gör digitala medarbetare och kognitiva lösningar mer lätttilgängliga för den internationella marknaden. Bolagets investerare möjliggör expansionen genom att investera ytterligare €3 miljoner i bolaget.

Sedan starten har Digital Workforce transformerat affärsprocesser med digitala medarbetare genom Robotic Process Automation. Företaget har Automatiserat över 800 processer och visat att det finns en enorm ROI genom att automatisera digitalt och regelbaserat arbete i stora organisationen i alla branscher. Genom machine learning och andra artificiell intelligens teknologier kan organisationer automatisera än mer komplexa uppgifter och använda ostrukturerad data som tal, bilder, text och sensordata som data källa.

”Kognitiva teknologier kommer ha en enorm påverkan på affärsprocesser, både genom att effektivisera befintliga processer och skapa nya. Vårt mål är att expandera vår innovativa, flexibla och kostnadseffektiva molnlösning till att även inkludera kognitiva teknologier. Genom att göra intelligenta och lärande digitala medarbetare tillgängliga för våra kunder kan de snabbt dra fördelar av dessa banbrytande teknologier i kombination med RPA” säger Heikki Länsisyrjä, en av grundarna till Digital Workforce.

“Vi har varit med och finansierat grundandet och expansionen av Digital Workforce från början och är nöjda med att fortsätta vårt investeringsåtagande. Företaget växer snabbt och har flest certifierade specialister inom intelligent automatisering anställda i norra Europa. Det är ett kompetent team med ett praktiskt tillvägagångssätt kring kognitiva teknologier på en snabbt växande marknad.“, säger Timo Ahopelto från Lifeline Ventures.

Digital Workforce har idag verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Med ytterligare investering kan företaget undersöka tillväxtmöjligheter på nya potentiella marknader.

Investerarna I denna runda är Capman Growth Fund tillsammans med tidigare investerare Leena Niemistö och Lifeline Ventures.