Den digitala medarbetaren – IT-chefens bästa vän

Sluta vänta på nästa uppgradering

Många av de IT-chefer och verksamhetschefer som jag mött har ett återkommande tema i sin organisation: man väntar på något. En ny version, en ny funktion eller ett nytt IT-system som ersätter det gamla och som ska göra livet lättare och processerna effektivare. ”Sen när det nya systemet kommer blir allt annorlunda”. Ganska många organisationer tycks leva från dag till dag i väntan på nästa uppgradering.

Ett annat vanligt fenomen är att organisationerna har enormt många utvecklingsprojekt, varav flertalet inte tycks framskrida på önskat sätt. Det råder en ständig känsla av stress och ofullständighet; man slutför inte saker utan slösar bort tiden på att hoppa mellan uppgifter. Vore det inte bättre att prioritera uppgifterna och genomföra dem snabbt en efter en, istället för långsamt sida vid sida? I dagens samhälle måste saker ske nu, inte i morgon.

Ett nytt verktyg

Den digitala medarbetaren utökar IT-chefens verktygslåda med ett nytt sätt att arbeta snabbare, smidigare och till en bråkdel av kostnaden. Att lära den digitala medarbetaren rutiner inom kunskapsarbete tar normalt mindre än tio dagar och kostar en tiondel av traditionell IT-utveckling och systemintegration. Detta skapar förutsättningar att testa nya, tidigare omöjliga koncept, låt säga elektronisk självbetjäning vid sidan av ett legacy-system.

Den rådande trenden inom agil verksamhets- och strategiutveckling är förhållningssätt av typen ”Fail Fast” och ”Minimum Viable Product”. Varför göra stora investeringar i IT-utveckling om man inte kan garantera affärsframgång? Å andra sidan känns en helt manuell process inte heller som en bra och skalbar lösning om tillväxten blir explosionsartad, vilket inte alls är omöjligt i denna digitaliseringens tidsålder.

Den digitala medarbetaren löser inte alla problem

Få verktyg kan användas till allt, inte heller den digitala medarbetaren. Dess största styrkor är lönsamhet och agilitet. Den digitala medarbetaren ersätter inte utveckling av organisationens grundläggande IT-system. Om systemutvecklingen försummas helt, föråldras systemen och IT-arkitekturen blir bristfällig.

På lång sikt kan avsaknaden av IT-utveckling leda till att Robotic Process Automation (RPA) – tekniken som den digitala medarbetaren bygger på – blir företagets grundläggande IT-system. Då bildas ett nytt affärssystem av databaserna som den digitala medarbetaren använder (t.ex. Excel, e-post och arbetsköer). Om så är fallet kan jag garantera att den röda tråden i den övergripande arkitekturen går förlorad och det blir väldigt svårt att veta var alla viktiga uppgifter finns.

Rätt tillämpad kommer den digitala medarbetaren fördubbla produktiviteten och utvecklingstakten

En gång i tiden var yxan en revolutionerande uppfinning. Trots det skulle jag inte försöka utföra alla sysslor i hemmet med en yxa. Detsamma gäller den digitala medarbetaren – du bör identifiera var den gör störst nytta i din organisation. Den digitala medarbetaren är bäst på att automatisera rutinuppgifter så att mänskliga kollegor slipper utföra ”robotuppgifter”. Samtidigt kan RPA påskynda IT-utvecklingen och göra den mer flexibel.

En gammal sanning om IT-utveckling är att ”för mycket agilitet i utvecklingen gör driften stelbent”. Detta gäller även den digitala medarbetaren om den hanteras felaktigt. Rätt tillämpad är dock modern processautomation baserad på återanvändbara objekt något som IT-chefer har svårt att förbise.

Den digitala medarbetaren är ett viktigt verktyg för att öka produktiviteten, men kanske ännu viktigare för att snabba upp verksamhetsutvecklingen. RPA sätter en otrolig fart på IT-utvecklingen – en fart som de flesta organisationer ännu inte har skådat.

Säg hejdå till väntan på nästa uppgradering och hej till äkta digitalisering!

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Jari Annala – Digital (r)evolutionist, Digital Workforce

Foto Sergei Galyonkin licens CC BY 2.0