Build

Robotic
Delivery

build-lifecycle

Robotic delivery provides the methodology and best practices for intelligent automation. With our certified consultants, we can help with process definition, automation, testing, deployment and production.

Konsultverksamhet

Digital Workforce sysselsätter det största antalet certifierade RPA-konsulter i Nordeuropa med erfarenhet av fler än 1000 processautomatiseringar. Våra konsulter arbetar hand i hand med vårt kundcenter och omsätter teori till praktik genom att bidra med kunskaper och resurser, efter behov. Vi kan bistå med praktisk hjälp med att skapa en ”opportunity pipeline”, definiera en process för automatiseringskandidater, konfiguration och utveckling samt kvalitetssäkring.

DaaS - Document as a Service

Document as a Service (DaaS) är en IDP-tjänst (intelligent dokumentbehandling) som förvandlar ostrukturerat innehåll till användbar information och överför den till RPA-robotar för bearbetning.

Kunskapsbas

Under hela vår existens, och baserat på erfarenhet från tusentals projekt, har Digital Workforce samlat en omfattande förståelse för hur RPA ska utvecklas, från såväl en teknisk som metodologisk utgångspunkt. Denna kunskap har vi samlat in i en kunskapsbas som innehåller best practice, metodiker, dokumentation, guider och annat relevant material.

En kundspecifik databas kan också, utöver allmänt innehåll, även inkludera alla kundspecifika dokument, vilket gör den till ett nav för robotkunnande. Att utnyttja kunskapsbasen redan från början av RPA-resan kan effektivt mildra eller helt avlägsna de fallgropar som ofta lurar i tekniska implementeringar.

Repository

Det här klientspecifika och säkra objektbiblioteket lagrar kvalificerade automatiseringsobjekt så att de kan göras tillgängliga för hela organisationen. När en robotutvecklare driftsätter en ny digital medarbetare, genereras återanvändbara delar eller automatiseringsobjekt. Vårt Repository är ett verktyg som samlar in och gör dessa delar tillgängliga för andra utvecklare inom organisationen. När ett nytt objekt lagras i Repository, kontrolleras dess kvalitet. Detta förbättrar transparensen och kvaliteten i hela robotmiljön.

DWAcademy-logo-RGB-nega@2x

Digital Workforce Academy

Vi har utbildat tusentals människor från över 100 organisationer runt om i världen till kompetenta RPA-experter. Våra populära hands-on-kurser är tillgängliga både online och i klassrumsformat, och omfattar RPA-hantering, analys-, utvecklings- och administratörsroller. För mer information och detaljerade kursbeskrivningar, besök vår Digital Workforce Academy-webbplats.