Process Redesign for Automation

Usługi projektowania

Jesteśmy dumni z naszego unikalnego podejścia do "przeprojektowywania procesów pod kątem automatyzacji". Zamiast wymuszać automatyzację istniejących procesów, przeprojektowujemy je wokół "ludzkich punktów kontrolnych". Takie połączenie interwencji człowieka i automatyzacji zapewnia płynny i wydajny przepływ pracy.

is04

Dopasowanie rozwiązania Outsmart

Faza przeprojektowanie procesów na potrzeby automatyzacji ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia naszego niskokodowego rozwiązania Outsmart w zakresie automatyzacji procesów biznesowych. Podczas tej fazy ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu zaprojektowania przepływu pracy w oparciu o ich potrzeby i wymagania. Bierzemy pod uwagę początkowy przebieg procesu i uwzględniamy niezbędne funkcje, interwencje ludzkie i źródła danych.

im01

Projektowanie zorientowane na człowieka:

Tworzenie procesów wokół "ludzkich punktów kontrolnych".

im02

Podejście oparte na współpracy:

Praca ramię w ramię z klientami w celu uzyskania optymalnych rozwiązań.

im03

Bezproblemowa integracja:

Płynne łączenie automatyzacji z istniejącymi przepływami pracy.

im05

Modelowanie i integracja danych

Dodatkowo, definiujemy modele ekstrakcji danych, wymagania dotyczące przetwarzania danych i potrzeby w zakresie inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP). Jeśli w procesie istnieje komponent Robotic Process Automation (RPA), opieramy go na dokumencie Process Design Document (PDD). W razie potrzeby dostosowujemy go do nowo zdefiniowanego przepływu procesu.

im04

Ocena infrastruktury IT

Aby zapewnić sprawne wdrożenie, nasz zespół ocenia wymagania dotyczące infrastruktury IT naszych klientów. Zapewnia to płynną integrację automatyzacji z istniejącymi systemami.

Wspólna podróż

Przez cały czas trwania fazy przeprojektowanie procesów pod kątem automatyzacji utrzymujemy otwartą komunikację z zespołem klienta. Organizujemy spotkania informacyjne, aby informować i angażować w postępy naszej pracy. Takie podejście oparte na współpracy zapewnia, że ostateczne rozwiązanie spełnia unikalne potrzeby naszych klientów i maksymalizuje korzyści płynące z automatyzacji procesów.