Bygg

DaaS -
Document as a service

Lyft upp din automatisering en nivå.

Tjänst för intelligent dokument-behandling

Document as a Service (DaaS) är en IDP-tjänst (intelligent dokumentbehandling) som förvandlar ostrukturerat innehåll till användbar information och överför den till RPA-robotar för bearbetning.

Att mata RPA-robotar med data från e-post, PDF-filer, bilder eller andra öppna formulär öppnar nya möjligheter för helhetsprocessautomation av affärskritiska uppgifter. Ett webbaserat användargränssnitt gör det möjligt för människor att verifiera och korrigera. Tillhörande analyser genererar nya utbildningsdata för de kontinuerligt lärande AI-modellerna.

Traditionell RPA kan ge betydande resultat i den tidiga fasen av en automatiseringsresa genom att automatisera uppgifter som är enkla, regelbaserade, manuella eller bygger på stora volymer. Kritiska affärsprocesser tenderar dock att bestå av många länkade uppgifter, varav vissa är komplexa och innehåller ostrukturerad data. Dessa hanteras vanligtvis manuellt, men det är här intelligent dokumentbehandling kan vara till hjälp.

Känner du igen dessa problem i dina RPA-aktiviteter?

Din automatiseringsgrad är för låg (under 40 %)
Din automatisering har en allt för smal omfattning
Allt för mycket arbete finns kvar för manuell hantering och bearbetning
Robotarna kan inte bearbeta dina data (pdf:er, bilder, e-post, etc.)
Komplex eller fragmenterad spagetti-automatisering
Ai kan vara till hjälp men verkar för dyrt och svårt
Effekthemtagningen för automationerna är otydliga – eller dåliga
Problem med uppgraderingar av rpa-programvara

DaaS i sammanfattning

 • EN NYCKELFÄRDIG MOLNTJÄNST

  som kombinerar RPA och AI för att öka automatiseringsnivån genom att expandera RaaS-processer till att omfatta tillämpningar där data är ostrukturerade.

 • ETT WEBBASERAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

  ger möjlighet till mänsklig verifiering, korrigering och analys. Om ett bearbetat dokument har en noggrannhet under ett fördefinierat tröskelvärde markeras det för mänsklig verifiering.

 • DATAIGENKÄNNINGENS NOGGRANNHET

  ökar med produktionsvolymen för att driva en kontinuerligt ökande automatiseringshastighet. Detta leder till att färre dokument går till manuell hantering vilket skapar en positiv spiral. All manuell hantering genererar automatiskt nya utbildningsdata som möjliggör AI-modeller för aktivt lärande.

 • EN FÖRETAGSLÖSNING

  finns med olika servicenivåer. Med ett garanterat SLA-åtagande får kunderna snabbt en lösning vid eventuella problem.

 • DAAS ANVÄNDER FÖRETAGSKLASSAD SÄKERHET.

Vanliga användningsfall

Hantering av inköpsfakturor

Automatisering av säljorder

Automatisering av offertförfrågan

Underhåll av masterdata

Strukturering av fältrapportering

Omfördelning av inkommande meddelanden

DaaS innehåller förkonfigurerade moduler för de vanligaste användningsfallen, inklusive hantering av fakturor, säljorder och offertförfrågningar, som vanligtvis är ganska homogena. Dessa moduler garanterar en snabb start så att du sparar kostnader jämfört med AI-projekt av engångskaraktär.

Förutom dessa vanliga användningsfall kan DaaS tillämpas på ytterligare kundspecifik ostrukturerad datahantering.

Redo att prata?