Digitala medarbetare

Bild och röstigenkänning

Våra digitala robotar kan bearbeta och förstå data i bilder eller videor genom att använda datorseende. Med hjälp av datorseende och toppmodern djupinlärningsarkitektur kan våra robotar extrahera meningsfull information som är dold i bilder eller videoklipp.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Teknologi för datorseende

Vår teknologi för datorseende inkluderar optical character recognition (OCR) för scannade dokument och extraherar användbar information, till exempel data från fakturor. Tumörer kan upptäckas i medicinska bilder, och andra objekt av intresse – till exempel personer eller bilar – kan spåras av övervakningskameror. Utrustningskontroll är möjlig med hjälp av bildförbättring, förvrängningskorrigering, igenkänning av abnorma mönster, kamerakalibrering, videostabilisering och automatisk registreringsskyltigenkänning (ALPR).

Lägre-nivå-tekniker för datorseende inkluderar kantdetektering, särdragsextraktion, bildsegmentering, objektdetektering, instanssegmentering och semantisk segmentering. Kort sagt kan robotar identifiera objektkonturer ned till pixelnivå och extrahera de viktigaste särdragen. Dessa kan sedan bearbetas vidare av digitala medarbetare.