Intelligente Automasjonsløsninger Innen
Tjenesteyting

Serviceorienterte selskaper drar nytte av intelligent automatisering

Virksomheter i alle sektorer tar i bruk intelligent prosessautomasjon som del av deres digitale transformasjon. Dette for å øke samsvar med regelverk og forbedre kvalitet samtidig som kostnader reduseres. Serviceorienterte selskaper, i detajhandel, finans, bedriftsrådgivning og reiseliv har forbedret kundetilfredshet, kompensert for mangel på arbeidskraft og blit raskere og mer nøyaktig i sin drift ved å bruke robotisert prosessautomasjon.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Prosesseksempler

services-workorders

Arbeidsordre

Vedlikeholdsarbeid kan automatiseres til å spore defekte eller skadete deler og for å øke punktlighet.

Les mer

Når vedlikeholdsoppdrag automatiseres for å spore defekte eller skadete deler og viktige komponenter innenfor sentralt vedlikehold, kan staben bruke mindre tid på informasjonsduplisering, ettersom roboter håndterer strukturerte regneark og øker rettidighet og nøyaktighet for rutinemessige oppgaver.

customer-master-data

Kunde-masterdata

Det er mulig å øke kvaliteten og hastigheten på oppdatering av kunde-masterdata uten klassiske systemintegrasjoner.

Les mer

En digitalisert arbeidsstyrke kan behandle data med høyere kvalitet på grunn av raskere oppdatering og reduksjon i manuelle skrivefeil. Tid brukt på manuell transaksjonsbehandling kan erstattes slik at staben kan fokusere på kunder og verdiskapende arbeid.

services-claimshandling

Kravshåndtering

Digitale arbeidere kan motta krav fra kunder og undersøke ved hjelp av regelbasert metodikk for en rekke faktorer.

Les mer

Disse faktorene kan inkludere produktparti, råmaterialer, plassering eller hovedkomponenter. Roboten kan lage en rapport for kravbehandling. Automatisering sammenligner også krav for å analysere sykliske trender og peker på potensielle mangler.