Intelligente Automasjonsløsninger I
Offentlig sektor

Akselererer digital transformasjon i offentlig sektor

Å forbedre tjenester for å levere med økt kvalitet og sikkerhet med eksisterende personell og budsjettnivåer er en vanlig utfordring i offentlige sektor. Digitale medarbeidere er en fleksibel og effektiv løsning på problemet!

Digital Workforce har jobbet med offentlige sektor og hjulpet stat og store kommuner siden 2015. Intelligent prosessautomatisering (IPA) og programmer knyttet til kunstig intelligens (AI) har vært etterspurt. Sammen fortsetter disse to kombinerte teknologiene med å bidra til betydelige produktivitetsgevinster.

Case study
sodertalje-logo

Södertälje – a Swedish municipality, and digital forerunner – turned to bots

to ensure effective operations and excellent customer service during the COVID-crisis

Case study
Oulu_s

City of Oulu’s successful innovation project OuluBot moves to production

OuluBot is Finland’s first digital customer service agent that combines AI and software robotics. It provides residents with extensive and multichannel information 24/7.

Heatmap for Public Sector processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Central Government
Safety & Defence Education & Culture
Health & Social Care Finance & Tax
Pension & Benefits Justice & Control
Local Government & Non-Governmental
Health & Social Care Education & Culture
Infrastructure & Environment Safety & Rescue
Growth Services Nonprofits
Value Streams
Customer Service Case, Record & Document Management Finance HR IT Sourcing Risk, Quality & Audit

Prosesseksempler

Public-Financial Management and the Audit Trail

Økonomistyring og revisjonsspor

Automatsjon av fakturabehandling er implementert i stor grad inkludert fakturarevisjon og godkjenning.

Les mer

Mange trinn i håndtering- og godkjenningsprosessen av innkjøpsfakturaer kan enkelt automatiseres av en robot fordi prosessen har klare regler og relativt få programmer anvendes ved gjennomføring.

Public-Reconciliation and Reporting

Avstemming og rapportering

Avstemmingsprosesser har vanligvis høy volatilitet og krever mange ressurser i travle perioder.

Les mer

Dette gjør avstemming og rapportering til ideelle oppgaver for en skalerbar digital arbeidsstyrke. Digital Workforce støtter automatisering av hovedbokavstemming, aktivering av anleggsaktiva og rapportering.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Menneskelige ressurser

Automatisering av HR relaterte prosesser kan variere fra rekruttering og godtgjørelser til lønnsprosesser og ferie.

Les mer

Digital Workforce muliggjør automatisering av HR-støtteprosesser som ofte krever mye manuelt arbeid.

public-IT-datamigrations

Datamigrasjoner

IT-avdelinger har vanligvis knappe ressurser og mange manuelle prosesser som involverer flere ulike eldre systemer.

Les mer

Dette skaper muligheter for automatisering. Digital Workforce jobber aktivt med datamigrasjoner, opprette og oppdatere tilgangsrettigheter, få midlertidig hjelp til å  integrere.

claims-handling

Skjemabehandling

Kommuner bruker nettportaler og e-post for å gi  innbyggere mulighet for å fylle ut skjemaer og for kommunikasjon.

Les mer

Disse kanalene brukes for å søke om tjenester og støtte. Digital Workforce kan hjelpe med å behandle rutinemessige henvendelser, som hotellforespørsler for arrangementer og dermed forbedret kundeservice.