Intelligente automasjonsløsninger i

Kundeservice

Styrker kundeservice med intelligent prosessautomasjon

Selskaper på tvers av bransjer tar i bruk intelligent prosessautomasjon som en del av deres digitale strategi, for å bli mer effektive, styrke kundeservice, sikre konkurransefortrinn og øke inntekter. Serviceorienterte selskaper, f.eks. i detaljhandel, finansielle tjenester, bedriftsrådgivning og kommuner har forbedret kunde- innbyggertilfredshet, kompensert for mangel på arbeidskraft og blir raskere og mer nøyaktig i prosessutøvelse ved å bruke robotisert prosessautomasjon.

 

Digital Workforce har jobbet med et bredt utvalg av serviceorienterte selskaper som sparer tid og penger, og sikrer feilfri leveranser og med forbedrede forretningsprosesser. Kunder drar nytte av at service medarbeidere er tilgjengelig og bedre rustet til å svare på forespørsler. Det er mulig å jobbe med ikke-integrerte systemer og redusere gjentakende trinn.

Heatmap for Customer Service processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Channel specific communication Back Office (2nd line) Other
Phone Routine request fullfilment Invoicing queries
Chat Problem solving Claim handling
Email Routing to 3rd level teams Product/Service specific process
Portal
Apps
Prosesseksempler
data-cleaning

Integrer webgrensesnitt med eldre applikasjoner

RPA kan effektivt hjelpe i prosessen med å kopiere data fra kunde e-poster eller nettskjemaer.

LES MER

Teamets respons på e-poster (henvendelser) kan automatiseres ved å velge CRM- eller ERP-systemer for å klassifisere kundehenvendelser.

routine-requests

Automatiser innkommende e-poster

Kundeserviceenheter får personell til å håndtere innkommende post og sørger for at forespørsler ender opp hos rett team i virksomheten.

LES MER

Intelligent prosessautomasjon frigjør tid til ansatte for mer verdiskapende oppgaver.

procurement

Hent kundeordre

Leverandører må kanskje bruke forretningssystemer eller extranet-portaler som krever at personell legger inn data online.

LES MER

Å hente data fra en portal eller å legge inn data i et ERP-system kan ofte være en tidkrevende og feilutsatt aktivitet, og RPA kan automatisere transaksjonsbehandlingen som kreves for å laste  innkjøpsskjemaer og forenkle prosessen for store virksomheter og leverandører.

Public-Financial Management and the Audit Trail

Automatiser større kampanjer

Massekampanjer for å tiltrekke kunder kan gi kundeservice for mye å gjøre med mindre onboardingprosessen er helautomatisert.

LES MER

Digitale medarbeidere kan håndtere rutinepregede forespørsler ved lansering av nye tjenester og dermed være en løsning til onboardingprosessen er helautomatisert eller balansere arbeidsbelastningen under etablering av de nye prosessene.

workforce-planning

Planlegg arbeidsstyrke

Mange selskaper bruker allerede roboter for å lage en basisplan for arbeidsstyrken deres.

LES MER

Å finne riktig ressursbalanse og spesifisere behov er hovedsakelig basert på enkle regler: prognoser og tilgjengelighet. Ved automasjon kan det utabeides en ressursplan som teamleder kan endre, finjustere og sluttføre.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Håndter toppbelastning

Å planlegge ressurser for kundebehandling kan være utfordrende på grunn av sesongsvingninger.

LES MER

Automatisering kan takle toppbelastninger i din virksomhet med større fleksibilitet avhengig av  din ressursplanlegging og tilgang på vikarer.

I søkelyset

case1

Faktablad ROM-modell

Etter hvert som selskaper begynner å anerkjenne potensialet med robotisert prosessautomasjon, har det blitt tydelig at nytten ligger i automasjon på industrielt nivå sammenlignet med fordeler oppnådd med å gjennomføre piloter. Hvis du planlegger å industrialisere RPA, må du sette deg inn i metoden  for å bygge en vellykket robotisert driftsmodell.

Nyheter og ressurser relatert til Kundeservice

Webinar: Strategiske mål og raske gevinster realiseres med fremtidens digitale medarbeidere

oktober 12, 2020

Webinar dato | 03. november | klokken 0900-1000 Prioriterer du primært rask gevinstrealisering foran realisering av strategiske initativ? Om så,…

Les mer

Webinar: Kan digitale medarbeidere være nøkkelen til suksess i uforutsigbare tider og samtidig være et strategisk virkemiddel for fremtidig suksess?

april 28, 2020

Dato: 14. mai klokken 0900-1000   Ekstraordinære omstendigheter krever at man både har en plan for hvordan man tar virksomheten…

Les mer

Gjennomføring av RPA potensialanalyse med digitalt verktøy

april 6, 2020

Potensialanalysen analyserer et avtalt antall av virksomhetens arbeidsprosesser og konkludere med hvilket økonomisk gevinstpotensial virksomheten har ved investering i Robotic…

Les mer

Snakk med salgavdelingen

Fyll ut kontaktskjema
Invalid Email
Snakk med en bransjespesialist
teemu
Teemu Vieruaho
Head of Business Consulting

+358 50 520 3853
teemu.vieruaho(at)digitalworkforce.com