Intelligente Automasjonsløsninger I
IT

Et alternativ til integrasjoner

RPA er et enklere alternativ til klassiske integrasjoner, fordi det ikke kreves API utvikling eller oppdateringer av eldre systemer. I mange tilfeller drar IT-organisasjoner også nytte av automatisering ved migrering av data fra utgående systemer. I større organisasjoner får intern IT ofte enkle serviceforespørsler som enkelt kan automatiseres.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Heatmap for IT processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Service Delivery
Helpdesk Routine requests Service specific 3rd line
2nd line handling Continuous services
IT Architecture
Light integration Service bus
Legacy integration Piloting
five-it-functions-1

Prosesseksempler

routine-requests

Automatiser rutinemessige forespørsler

IT supportavdelingen får vanligvis mange forespørsler om f.eks. å tilbakestille passord eller legge brukerkontoer inn i et system.

Les mer

Digitale medarbeidere hjelper ansatte i virksomheten ved å ta seg av rutineoppgaver i saksbehandlingen, noe som gjør at mennesker kan bruke mer tid på å håndtere komplekse oppgaver.

social-referrals-services-customermasterdata

Klassifiser innkommende e-poster

Hvis trafikk til supportenheten kommer fra ustrukturerte kanaler, kan forespørsler ofte være ufullstendige og til hinder for gjennomføring.

Les mer

I mange tilfeller klassifiserer eller oversetter første linje forespørselen og sender til neste servicenivå for behandling. Vanligvis er RPA automasjon raskere og mer pålitelig når det gjelder å klassifisere forespørsler og kan eliminere forsinkelser forårsaket av mennesker i det første trinnet i behandlingssteget.

ticket-classifying

Analysere og håndtere saker

IT servicesystemer inneholder ofte et begrenset sett av strukturerte data supplert av tekst i fritt format som for eksempel e-post.

Les mer

RPA alene er ikke intelligent nok til å analysere fritekst som inneholder en mer detaljert forklaring av problemet, men når det suppleres av NLP-ferdigheter, kan roboten forstå nok av forespørselen til å klassifisere og behandle forespørselen, eller rapportere gjentakende symptomer i rekken av håndteringer.

data-cleaning

Rengjør data

Data i eldre systemer kan være utdatert og må vaskes før de legges inn i et nytt system.

Les mer

Det er ikke uvanlig at eldre systemer inneholder data fra mange år, til og med tiår.

Ofte kan vask av masterdata utgjøre en betydelig mengde arbeid og kostnader for å introdusere et nytt system. RPA brukes for å kryssjekke data, fjerne duplikater eller identifisere uoverensstemmelser i data.

public-IT-datamigrations

Få tilgang til, kopier og verifiser data

I eldre systemer kan databasestrukturene ofte være ødelagt etter års anvendelse. Feltene inneholder ikke lengre den informasjon som de opprinnelig gjorde.

Les mer

Dokumentasjon gjenspeiler ikke alltid, på en pålitelig måte, endringer implementert over flere år. I slike tilfeller kan brukergrensesnittet være det eneste pålitelige verktøyet for å tolke data i systemet. RPA hjelper med å få tilgang til, kopiere og verifisere dataene mye raskere enn et menneske kunne gjort.

public-IT-datamigrations

Service 24/7

IT servicemedarbeidere er ofte forventet å yte service 24/7.

Les mer

RPA-roboter brukes ofte for å betjene kunder gjennom nattskiftet gjennom chatboter, IVR eller lignende grensesnitt som gjennomfører tidskritiske aktiviteter eller sender varsler til de som er på vakt for å hjelpe når en robot mangler ferdigheter. Roboten evaluerer situasjonen som alvorlig nok til å varsle en supportansvarlig.