Intelligente Automasjonsløsninger I
Forsikring

Digital workforce har gjort det mulig for forsikringsselskaper å automatisere over 200 prosesser

Siden starten har Digital Workforce fokusert på å levere gode resultater til forsikringsselskaper - forbedret kundeopplevelse, kortere svartider, betydelige besparelser og økt konkurransefordel. Vi støtter opp under trenden om å levere digitale medarbeidere fra en sikker og skalerbar skytjeneste. Digital Workforce tilbyr muligheten for å outsource drift og vedlikehold av produksjonsroboter som en dedikert tjenesteleverandør. Vårt neste skritt involverer bruk av robotisering (RPA) med kunstig intelligens (AI) for å utvide kapasiteten i prosessautomasjon.

Webinar

How IF, a leading Nordic insurance company, uses Intelligent Automation to support their business

Webinar

How to build a resilient and scalable digital workforce to respond to peaks and troughs in workload in your Insurance Business

Watch video
youtube-video-thumbnail

RPA at If Insurance – People and robots working together

At If, one of the Nordics' leading insurance companies, understanding the needs of their employees and customers has been put to the center of Robotic Process Automation. Watch the company's story video and learn how RPA can help to improve both employees' work experience and customer service.

Heatmap for Insurance processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Customer service Risk & Compliance Insurance sales service Claims handling
Green card KYC Updating an e-invoice address Using AI to recognice damages (vehicle)
Company customers yearly info Real time analytics with RPA Online insurance to the legacy system Direct claim from a partner to the insurer
Travel insurane certificate AML Changes of the insurance object Enhancing after service processes
Enhancing after sales processes LOG data for audit trail Changes in payment terms Updating bank account information
Termination of an insurance Sanction screening Enhancing after sales processes CSAS feedback loop
Classifying customer messages by utilizing AI Authority inquiries CSAS feedback loop Redirecting claim to the right handling process (AI)

Prosesseksempler

risk-and-compliance

Risiko og samsvar

Hver oppgave utført av en programvarerobot kan overvåkes og hvert trinn i prosessen registrerers, som gir gode revisjonslogger.

Les mer

Dette kan hjelpe med å etterleve regelverk og støtte ytterligere prosessforbedringer. Digital Workforce bidrar til å realisere raskere, feilfrie og kostnadseffektive prosesser i stedet for å bruke personell for å respondere på henvendelser fra mundigheter, revisjoner og regelverkshåndtering.

no-hidden

Salg og forsikring

Flere oppgaver innenfor salg og premieberegning kan dra stor nytte av automatisering.

Les mer

Automatisering av årsrapporter for bedriftskunder; oppdatering av kontaktdetaljer for e-fakturering, overføre forsikringer som kjøpes online automatisk til et eldre system, håndtere oppsigelser av forsikringsavtaler, produsere reiseforsikring eller skadehåndtering, innhente legeerklæringer eller andre erklæringer, og respondere på henvendelser eller endre betalingsplaner er prosesser som kan effektiviseres ved automatisering.

Digital Workforce hjelper forsikringsselskaper å svare raskere på kundehenvendelser.

contact-center

Kontaktsenter

Når volumet av innkommende e-poster og kundehenvendelser er høyt, er det mulig å sikre en raskere responstid.

Les mer

Dette kan gjøres ved å klassifisere kunde-e-poster og online-henvendelser ved å bruke naturlig språkbehandling og maskinlæringsteknikker i kombinasjon med robotisert prosessautomasjon.

Disse metodene sikrer prioritering av viktige og presserende henvendelser. Chatboter kan brukes for å forbedre kundeopplevelsen, og styrke kunderelasjoner. Digital Workforce kan hjelpe deg og din virksomhet med å bygge kundetilfredshet.

financial-administration

Finansforvaltning

Automatisering muliggjør raskere og mer effektive prosesser innen finansforvaltning.

Les mer

Automatisering muliggjør raskere og effektive prosesser for validering av masterdata, klargjøring og postering av gjentakende journaloppføringer, innehentig  av støttedokumentasjon for månedsavslutning - automatisering muliggjør raskere og mer effektive prosesser.

Muligheter finnes også innenfor avstemming og analyse av månedsregnskap og rapportering, inkludert sanntidsanalyse og arkivering. Andre alternativer inkluderer å sette opp leverandørkonto, håndtere refusjoner, automasjon av skattetransaksjoner, omplassering av eiendeler og gjeld basert på revisjonsprinsipper. Digital Workforce støtter innovasjon av prosesser i alle disse områdene.

claims-handling

Skadevurdering

Åpning eller overføring av en online-søknad til et eldre system er ofte et mål og startpunkt for automatisering.

Les mer

Automatisering av kravsvurderingsprosessen eller tilknyttede betalinger fra helse- og rehabiliteringsselskaper kan også oppnås. Kunstig intelligens-teknologier som bildegjenkjenning kan ha vesentlig innvirkning på kravsvurdering og betydelig øke nøyaktighet.

Digital Workforce fokuserer på  kravhåndtering ettersom en kjerneprosess bygger en sterkere og mer effektiv drift gjennom robotisert prosessautomasjon.