Webinaari: Miten Verohallinto hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa muuttuvassa toimintaympäristössä?

Webinaari-verohallinto-RPA-2020-1

Tiistaina 8.12.2020 klo 10.00 – 10:50

Tässä webinaarissa kerromme miten modernin järjestelmäkokonaisuuden rinnalla hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa (RPA). Verohallinto sai syksyllä 2020 Vuoden projekti -palkinnon Valmis-hankkeestaan, jossa noin 70 elinkaarensa päässä ollutta verotusjärjestelmää korvattiin yhdellä verotuksen valmisohjelmistolla. RPA:n rooli on muuttunut lyhyessä ajassa Valmis-hankkeen myötä: vanhojen järjestelmien tukemisesta siirryttiin osaksi ketterää kehitystä, jossa lähitulevaisuudessa lean, prosessianalyysit sekä automatisoinnit ja rajapinnat nivoutuvat yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Tässä webinaarissa opit Veron RPA-hankkeesta muun muassa:

  • Miten ohjelmistorobotiikka otettiin käyttöön
  • Mitä tavoitteita Verolla on RPA:n hyödyntämisessä
  • Millainen on Veron RPA-toimintamalli
  • Mikä on RPA:n rooli tulevaisuudessa Verohallinnossa

 

Katso nauhoite

 

Puhujat

TIMO MAISILA
Head of Sales Public, Digital Workforce

Timo vastaa Digital Workforcen julkisen hallinnon ratkaisuista. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus IT-alalta ja toiminnan kehittämisestä.

JISVI HYYRYNEN
Tuoteomistaja, ohjelmistorobotiikka, Verohallinto

Jisvi vastaa Verohallinnon ohjelmistorobotiikan tunnistamisesta tuotantoon prosessista toimien ohjelmistorobotiikan tuoteomistajana Kehitys- ja tietohallintoyksikössä. Jisvillä on laaja kokemus prosessien kehittämisestä yksityisellä ja julkisella sektorilla hyödyntäen Lean Six Sigma menetelmiä ja analytiikkaa. Vuodesta 2017 alkaen kehittämisen työkalupakkiin on lisätty ohjelmistorobotiikka ja edelleen älykäs automaatio yhteistyössä Verohallinnon analytiikan kanssa. Lean ja automaatio muodostavat tehokkaan kokonaisuuden prosessien kehittämiseen. Ohjelmistorobotiikan ohessa Jisvi toimii asiantuntijana yhdessä analytiikan heimoista ja erilaisissa sisäisissä kehityshankkeissa, joista viimeisin on meneillään oleva toimintapa muutos -hanke, jossa mm. uudistetaan Verohallinnon johtamisjärjestelmä.

Verohallinto

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Traficom. Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Vuonna 2019 keräsimme yhteiskunnan käyttöön 70,4 miljardia euroa verotuloja. Vaikuttavuutta lisäämällä pyrimme pienentämään verovajetta ja kasvattamaan verotuloja. Suomen verovaje on Euroopan pienimpiä.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/