VTT-uutinen

VTT valitsi Digital Workforcen RPA-kumppanikseen

VTT ja Digital Workforce ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistorobotiikan toimittamiselle. Nyt solmittu sopimus laajentaa vuoden 2016 lopussa aloitettua pilottikokeilua uusiin osa-alueisiin.

Digital Workforce tarjoaa VTT:lle kattavan ohjelmistorobotiikan (RPA) palvelukokonaisuuden, jonka myötä ohjelmistorobotti toimii tietojärjestelmän käyttäjänä ja suorittaa sille määrätyt työtehtävät. Palvelu toteutetaan Robot as a Service (RaaS) -mallilla ja sen avulla automatisoidaan VTT:n talous- ja henkilöstöhallinnon manuaalisia työtehtäviä ja prosesseja. Digital Workforcen tarjoama palvelukokonaisuus sisältää prosessien kuvaamisen, määrittelyn sekä automatisoinnin asiantuntijatuen ohjelmistorobotiikan käyttöönoton yhteydessä, sekä itse ohjelmistorobotiikkaratkaisun, toimitusprojektin ja ratkaisun koulutus-, tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

Ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty VTT:llä jo aiemminkin, sillä robotiikkaa on pilotoitu Digital Workforcen tuella marraskuusta 2016 alkaen. Tähän mennessä ohjelmistorobotti on suorittanut kahta erillistä tehtävää VTT:n ERP-järjestelmässä. Nyt tarkoituksena on hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa neljässä VTT:n talous- ja henkilöstöhallinnon kohteessa ja tavoitteena on myös löytää uusia kohteita, joissa ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää. VTT varaa myös option hankkia koneoppimiseen liittyviä palveluita Digital Workforcelta tarvittaessa.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen avulla VTT pyrkii automatisoimaan monia hallinnon manuaalisia, usein toistuvia työtehtäviä ja näin ollen vapauttamaan aikaa organisaatiolle arvoa tuottaviin tehtäviin. Automaation avulla pyritään myös muun muassa tuottamaan laadukkaampia ja kokonaan uusia palveluita sekä hyödyntämään henkilöstön monipuolista osaamista ja lisäämään työn mielekkyyttä poistamalla mekaanista toistotyötä.

”VTT on tehnyt aktiivista tutkimus- ja selvitystoimintaa ohjelmistorobotiikasta ja tekoälystä viime vuosina. Osin VTT:n ansiosta julkisen hallinnon tietämys näiden disruptiivisten teknologioiden soveltamisalueista onkin noussut kokonaan uudelle tasolle. VTT näyttää myös suuntaa omalla toiminnallaan, mistä on osoituksena Digital Workforcen kanssa käynnistetty ohjelmistorobotiikan yhteistyö”, kertoo Timo Maisila Digital Workforcelta.

Lisätietoja:

Timo Maisila, Head of Sales Public
timo.maisila@digitalworkforce.fi
+358 40 776 0968