Talousjohtajat: Digityöntekijä tulossa taloustiimin jäseneksi

Talousjohtajabarometri syksy 2017 – Lataa tutkimusyhteenveto TÄSTÄ

Yhdeksän kymmenestä suomalaisorganisaatioiden talousjohtajasta tunnistaa robotiikan potentiaalin talousosastolla tietotyön rutiinitehtävien automatisoinnissa. Käyttöönotto on kuitenkin vasta aluillaan: alle neljännes (19 %) käyttää digityöntekijöitä ja/tai tekoälyä. Seuraavien kolmen vuoden ennakoidaan tuovan merkittävän muutoksen tähän, ja jopa joka viidennen työtunnin talousosastolla arvioidaan automatisoituvan.

Talousosasto on usein ensimmäisiä kandidaatteja robotiikan hyödyntämiselle, sillä työtehtäviin sisältyy paljon resursseja sitovaa rutiinityötä. Kansainvälisissä tutkimuksissa kirjanpitäjät ja tilintarkastajat mainitaan usein ammatteina, joissa automaatio tulee vaikuttamaan merkittävästi työn sisältöön. Suomessa robotiikan käyttöönotto talousosastoilla on vielä alkuvaiheessa, vaikka potentiaali on jo hyvin tunnistettu. Isot organisaatiot ovat toteutuksissaan pidemmällä, pienemmät vasta pohtivat asiaa.

Lähes kaikki päättäjät (88 %) odottavat robotiikan vähentävän manuaalista työtä korkeintaan neljäsosalla. Robotiikan ennakoidaan vaikuttavan miltei kaikkiin talousosaston tehtäviin, mutta pelko laajamittaisesta töiden häviämisestä vaikuttaa turhalta. 

Talousosastolla automaatio aloitetaan tyypillisesti niistä prosesseista, joihin liittyy isoja transaktiomääriä. Niissä päästään nopeimmin liikkeelle. Päättäjät näkevät tietotyön automaatiolla eniten potentiaalia juuri suurivolyymisissä ja yksinkertaisissa rutiineissa, kuten ostoreskontra (76 %) ja myyntireskontra (48 %), joista on helppo saada välittömiä hyötyjä. Seuraavana jonossa odottavat kirjanpito (33 %) ja raportointi (28 %). Palkanlaskennassa potentiaalia tunnisti vain 13 % vastaajista.

Tulokset käyvät ilmi Rainmaker Oy:n toteuttamasta Talousjohtajabarometrista, jota on tuotettu vuodesta 2008.

Joka viides tietotyön tunti automatisoituu

– Tutkimustulosten perusteella arvioimme, että talousosastolla joka viides tietotyön tunti voidaan jatkossa käyttää lisäarvoa tuottavaan työhön. Digityöntekijät vapauttavat aikaa rutiinitöistä, jolloin talousosaston toimenkuvat muuttuvat. Kysyntää tulee uusille taidoille kuten analytiikka, ennustaminen tai prosessien automatisointi. Kyse on siis muutoksesta, joten työn häviämisen pelko on turhaa ja voimme lopettaa pirujen maalaamisen seinille, sanoo Rainmakerin liiketoimintajohtaja Joakim Back.

Digital Workforcen Digital Revolutionist Jari Annala pitää tuloksia varsin odotettuina. Digital Workforcen palveluihin kuuluu muun muassa RPA eli ohjelmistorobotiikka.

– Talousosaston fokus automaatiossa on perinteisesti ollut talouden transaktioissa. Palkanlaskennan prosesseja ei aina tunneta talousjohtajien keskuudessa kovin hyvin. Myös HR- prosesseihin liittyy paljon rutiinityötä ja varmasti automatisointi etenee myös sinne heti, kun asiassa on päästy hyvään vauhtiin automatisoimalla ensin tutumpia talousosaston prosesseja, toteaa Annala.

Ajankohtaisteeman lisäksi talousjohtajabarometrissa mitattiin talousjohtajien arvioita oman yrityksen taloudesta sekä kansantalouden näkymistä.

Usko oman yrityksen tuloskykyyn ja maailmantalouden kasvuun korkealla

Entistä useampi talousjohtaja ennakoi liiketuloksen kasvavan (59 %) ja odotukset ovat korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen.

Talousosastoilla päähuomio on säilynyt kannattavuudessa (35 %) ja kilpailukyvyn ylläpidossa (27 %). Lisäksi rahoituksen (12 %) merkitys päähuomion kohteena on noussut edellisestä kyselystä. Henkilöstövähennyksiä on näköpiirissä hyvin vähän (10 %).

Kyselyn tulokset ovat vahvasti linjassa yleisten talousnäkymien kanssa. Maailman yleisessä taloustilanteessa odotetaan tapahtuvan aiempaa tutkimuskautta suurempaa muutosta. Euribor 12kk -korkotason nousua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottaa jopa 57 % vastaajista. Viime syksyn kyselyssä koron nousua ennakoi 16 %.

– Kansantalouden näkemyksissä on tapahtunut melko dramaattinen muutos pitkän tasaisemman kauden jälkeen, toteaa liiketoimintajohtaja Back.

  • Talousjohtajabarometri 1/2017 toteutettiin heinä-elokuussa 2017.
  • Kyselyyn osallistui yli 100 suomalaista talousjohtajaa 350 valitun keskisuuren ja suuren yrityksen joukosta.
  • Barometri mittaa kolmea tekijää talousjohtajien näkökulmasta: 1) ajankohtaista teemaa, tällä kertaa robotiikka, 2) oman yrityksen talousnäkymiä ja 3) kansantalouden tilaa.

Lisätietoja:

Joakim Back, liiketoimintajohtaja, talous, Rainmaker joakim.back@rainmaker.fi, puh. 0440 600 600

Jari Annala, Digital Revolutionist, Digital Workforce jari.annala@digitalworkforce.fi, puh. 0400 338 585

Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava tutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6–12 kk. Vuodesta 2008 vuoteen 2015 Talousjohtajabarometrin toteutti Gutta Oy, joka sulautui syksyllä 2015 Rainmaker-konserniin. Talousjohtajabarometri on erinomainen tuki kansantalouden tilaa ja lähitulevaisuuden kehitystä arvioitaessa. Tutkimuksen arvo on laajan toimialaotannan lisäksi näkökulmavalinnassa: talouspäättäjät tuovat äänensä kuuluville.