#RPAbreakfast2016: Asiantuntijoiden opit robotisaatiosta osana digistrategiaa

Digital Workforce järjesti 2.11. RPA:n roolia yrityksen digitaalisessa strategiassa käsittelevän ainutlaatuisen aamiaisseminaarin. Aamutuntien kuluessa, alan johtavat asiantuntijat jakoivat täyteen pakatulle yleisölle ajatuksiaan työn tulevaisuudesta.

Mitä siis opimme?

Professori Leslie Willcocks, London School of Economics:
Professori Willcocks tunnetaan maailmalla tietotyön automaatiota käsittelevistä uraauurtavista tutkimuksista, julkaisuista ja puheenvuoroista.

Useat tutkimukset ovat virheellisiä niin RPA:han liittämässään nosteessa kuin uhkakuvissa.

 • Keskittyminen RPA:han ihmistyötä korvaavana voimana kuvaa teknologian vaikutuksia virheellisesti. Todellisuudessa monet ihmiset ovat ylityöllistettyjä. Tiedonkäsittely osana päivittäisestä työtä on kokenut 50% kasvun ja sääntely on lisääntynyt huomattavasti. Näitä muutoksia ei ole huomioitu hyvin työn tulevaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa. Ennen kaikkea, RPA tarjoaa keinon selviytyä yhä kasvavasta työmäärästä.
 • Teknologia on ollut olemassa vuodesta 2005 alkaen. RPA on tämän päivän teknologiaa, kognitiivisen automaation kaltaisten ratkaisujen ollessa vasta testivaiheessa. RPA sopii sääntöihin perustuvien toistuvien tehtävien automatisoimiseen.

Monet RPA myytit perustuvat väärään tietoon.

 • Tutkimukset osoittavat virheellisiksi, kuusi usein esitettyä RPA myyttiä:
  1. RPA:ta käytetään ihmistyön korvaamiseen.
  2. Henkilöstö kokee RPA:n käytön uhkaavana.
  3. RPA tuo työt takaisin ulkomailta.
  4. Teknologian hyödyntämistä motivoivat kustannussäästöt.
  5. RPA korvaa helposti kokonaisen työntekijän.
  6. Koko prosessi tulee automatisoida, jotta investointi kannattaa.
 • Uhkakuvissa esitetyn tilanteen vastaisesti, työntekijät muodostavat usein hyvin positiivisia suhteita digityöntekijöihin – nimeten virtuaalisia kollegoitaan ja kohdellen näitä ikäänkuin innokkaina harjoittelijoina. Hyvä muutosviestintä tukee suhteen rakentumista.

RPA tukee jokaisen organisaation toimintaa lähitulevaisuudessa.

 • RPA parantaa asiakaskokemusta vapauttamalla voimavaroja organisaation ydinosaamiseen. Digityöntekijän suurin vahvuus on sen kyky poistaa robotti ihmisestä. Tämän muutoksen seurauksena tutkimuksissa havaittiin toiminnan tehostuneen 30-40%!
 • Teknologia sopii moniin tilanteisiin ja se voidaan skaalata hyvin nopeasti. Organisaatiot voivat merkittävästi vähentää sääntelyyn liittyvien prosessien kuormittavuutta, jotka ovat yrityksille yhä kasvava rasite.

Alastair Bathgate, Blue Prism CEO:
Bathgate on on pörssilistatun teknologiayhtiö Blue Prismin perustaja ja toimitusjohtaja. Blue Prism on alan globaali markkinajohtaja ja suunnan näyttäjä.

RPA toimii siltana eri järjestelmien välillä.

 • Lähes kaikki organisaatiot käyttävät useita ”legacy” järjestelmiä. Eräissä tapauksissa järjestelmiä saattaa olla jopa tuhansia. Näiden järjestelmien välinen integraatio on miltein aina puutteellinen, RPA tarjoaa tähän ongelmaan yksinkertaisen ratkaisun.
 • Olemassa oleviin järjestelmiin ei vaadita muutoksia RPA:n käyttöön ottamiseksi!

Palvelualalla voidaan ottaa oppia tuotantoteollisuudesta.

 • Tuotantoteollisuus kantaa huolta prosessien standardoinnista, virheiden vähentämisestä ja tehokkuudesta. Palvelualalla voidaan hyötyä samankaltaisesta ajattelusta ja näiden tavoitteiden peilaamisesta RPA:han. Asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu vaatii yhtenäisen palveluprosessin!
 • RPA:n käyttöönottoa harkittaessa tulee pohtia, mitä teknologialla halutaan saavuttaa. Jos teknologia halutaan skaalata läpi organisaation – hyvä viestintä on avainasemassa. RPA:n tapauksessa esteet ovat ennemmin kulttuurisia kuin teknisiä. On suositeltavaa nimittää henkilö johtamaan muutosta.

Digitaalinen työvoima tarjoaa ainutlaatuisen työkalun tietointensiivisille organisaatioille. Olemme ylpeitä voidessamme tukea asiakkaitamme sekä liiketoiminnan tehostamisessa, että näiden henkilöstön kokemuksessa tekemänsä työn palkitsevuudesta.

Digital Workforce kiittää kaikkia #RPAbreakfast2016 vieraitaan!

Tilaa uutiskirjeemme ja kuule lisää ohjelmistorobotiikan vaikutuksista työn tulevaisuuteen.
Katso myös professori Willcocksin ja Alastair Bathgaten haastattelut mediassa.