DigitalWorkforce RoboSteam-tapahtumassa osana SuomiAreenaa 14.7.2016

Porissa vuodesta 2006 alkaen järjestetty kesätapahtuma, SuomiAreena kokosi tänä vuonna yhteen robotiikan asiantuntijoita päivän mittaisessa RoboSteam-tilaisuudessa. Asiantuntijapaneelit pohtivat robotiikan tulevaisuuden näkymiä niin terveydenhuollon, osaamisen, tuottavuuden, liikkumisen kuin byrokratiankin näkökulmista. Laiv@Lavalla kuultiin mielenkiintoisia keskusteluja ja nähtiin erilaisia robotteja – sekä fyysisiä, että videolla esitettyjä ohjelmistorobotteja.

Heikki Länsisyrjä Digital Workforcesta osallistui paneeliin ”Kohti parempaa hoivaa robottien avulla”. Samassa keskustelussa olivat mukana EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sekä Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja Länsisyrjä pohjusti puheenvuoroaan kertomalla Digital Workforcen keväällä 2016 julkaisemasta tutkimuksesta liittyen hoitajien ajankäyttöön. Paneelikeskustelijat totesivat yksikantaan, että vaikka tietotekniikan piti alunperin keventää hoitajien ja lääkäreiden työtaakkaa vaikutus on ollut päinvastainen. Ohjelmistorobottien avulla, Digital Workforce on käynyt ongelman kimppuun vapauttaen korkeasti koulutettujen hoitajien ja lääkärien aikaa varsinaiseen potilastyöhön.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela muistutti, hoitajien kiinnostuksesta olla mukana kehitystyössä ja kertoi asenteiden olevan myönteisiä työtaakkaa vähentäviä uusia teknologioita kohtaan. Luonnollisesti huolena on työpaikkojen menetys aina, kun robotiikasta puhutaan. Vastatakseen huoleen, Länsisyrjä muistutti aikaisemmista kokemuksista, joita ohjelmistorobotiikasta on muun muassa Englannissa. Työpaikkojen vähenemisen sijaan, sairaaloissa on avautunut uudenlaisia tehtäviä hoitajille ohjelmistorobottien huolehtiessa rutiininomaisesta tietotyöstä. Digital Workforce toimii samoista lähtökohdista Suomalaisten asiakkaidensa kanssa. Digityöntekijät tulevat sairaaloihin avuksi, helpottamaan hoitajien ja lääkärien työtä sekä parantamaan tietojärjestelmien toimivuutta yhtenä kokonaisuutena.

Päivän keskustelussa nousi luonnollisesti esiin myös sote ja sen seurauksena päättäjien hitaus ja uskalluksen puute. Sen sijaan, että keskitytään sairaanhoitopiirien määrittämiseen ja alueiden muodostamiseen, tulisi keskittyä enemmänkin siihen, miten sairaaloiden toimintaa kehitetään ja minkälaisella teknologialla parannetaan sairaanhoitajien ja lääkärien työn tuottavuutta.

RoboSteam-tapahtuma oli kaikin puolin antoisa ja robotit sekä puhuttivat että kiinnostivat yleisöä. Digityöntekijöille on selvästi tilausta ja terveydenhuollossa ollaan jo menossa oikeaan suuntaan. Myös avoimet keskustelut robotisaation vaikutuksista työelämään ovat arvokkaita. RoboSteam tarjosi tähän useita hyviä näkökulmia ja Digital Workforce pyrkii olemaan aktiivisesti mukana, kun pohdintoja robotiikasta jatketaan.

Kurkista RoboSteam tapahtumaan MTV3 Katsomossa.
Paneeliinkeskustelu ”Kohti parempaa hoivaa robottien avulla” sekä Heikki Länsisyrjän esitys ohjelmistorobotiikasta 01:09:30 alkaen.