forrester_header

Riippumaton tutkimus paljastaa, että automaation strateginen potentiaali on vielä hyödyntämättä taloushallinnossa

Uusi tutkimus korostaa taloushallinnon strategista roolia liiketoiminnan menestyksen varmistamisessa. Haastavassa ilmapiirissä, jossa inflaatio kiihtyy ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, tutkimus osoittaa, että automaation tarjoamia mahdollisuuksia muuttaa taloushallinnon toimintoja myönteisesti ei ole vielä täysin hyödynnetty.

Lehdistötiedote HELSINKI, 31. elokuuta 2022.

Forrester Consulting toteutti hiljattain älykkään automaation palveluyhtiön, Digital Workforcen toimeksiannosta tutkimuksen, jonka tulokset osoittavat, että taloushallinnon tiimejä haittaa se, etteivät ne pysty valjastamaan automaatiota strategiseen käyttöön. Tutkimus paljastaa, että vaikka monet yritykset ovat investoineet ohjelmistorobotiikkaan eli RPA:han (Robotic Process Automation), niiden ponnistelut eivät ole edenneet tarpeeksi pitkälle, jotta ne voisivat todella transformoida taloushallinnon prosesseja digitaalisesti. Taloushallinto kamppailee edelleen manuaalisten, toistuvien tehtävien kanssa, jotka johtavat virheisiin, tehottomuuteen, tarpeettoman suureen työmäärään ja kustannuksiin.

Tutkimukseen osallistui pohjoisamerikkalaisia taloushallinnon johtajia, joista 75 prosenttia edusti keskisuuria ja suuria yrityksiä liikevaihdoltaan 250-999 miljoonaa dollaria. Osallistujat tunnistivat laajasti automatisoinnin liiketoimintaedut. Suurin osa vastaajista oli hyvin perillä teknologian hyödyistä, ja he korostivat automaation kykyä:

● Parantaa liiketoimintaymmärrystä – 69 prosenttia käyttää RPA:ta tietojen ja analytiikan parantamiseen, jotta yrityksen kyky ennustaa ja suunnitella tulevaisuutta paranee.
● Parantaa työntekijäkokemusta – 65 prosenttia tunnistaa sen voiman parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja pienentää vaihtuvuutta.
● Tukea digitaalisen liiketoiminnan muutosta, jotta asiakkaita voidaan palvella paremmin (63 %).

Tutkimuksesta kävi kuitenkin myös ilmi, että useimmilla taloushallinnon osastoilla on haasteita automaation käyttöönotossa:

● Suurin osa vastaajista (61 %) kamppailee näkemysten ja ennusteiden tuottamisessa. Yli puolella (54 %) on vaikeuksia automatisoinnin skaalaamisessa läpi koko taloushallinnon arvoketjun.
● 60 prosentilla on vaikeuksia siirtää työntekijöiden painopistettä pois manuaalisista tehtävistä ja antaa heille mahdollisuus kehittää uusia taitoja.
● Yli puolet (55 %) haastatelluista taistelee siiloutuneiden sovellusten hallinnassa ja eri järjestelmien integroinnissa, jotta saataisiin kokonaisvaltainen näkemys koko taloushallinnon teknologioista (51 %).

Näiden haasteiden vuoksi lähes 60 prosenttia organisaatioista kokee tehottomuutta strategisessa yhteistyössä muiden liiketoiminta-alueiden kanssa. Yli puolet (51 %) vastaajista raportoi myös lisääntyneistä virheistä, epätarkasta raportoinnista ja tarpeettoman korkeista toimintakuluista, jotka johtuvat siitä, että kustannussäästömahdollisuudet eivät ole näkyvissä.

Tutkimuksessa kehotetaan talousjohtajia arvioimaan uudelleen automaation käyttöä, jotta taloustiimeistä tulee strategisia kumppaneita koko liiketoiminnalle, ja samalla tuetaan laajempaa liiketoiminnan transformaatiota automaation avulla lisäten tehokkuutta ja tarkkuutta.

Mika Vainio-Mattila, Digital Workforcen yksi perustajista ja toimitusjohtaja sanoi,

”Forresterin tutkimus vastaa sitä, mitä näemme työskennellessämme asiakkaidemme kanssa. Yksistään RPA:lla on vielä paljon tehtävää, mutta kun se yhdistetään muihin teknologioihin (digitaalinen prosessiautomaatio DPA, keskusteleva tekoäly, prosessien louhinta jne.), automaation transformatiivinen arvo kasvaa eksponentiaalisesti. Automaation strateginen käyttö on ehdoton edellytys taloushallinnon johtajille, jotka haluavat muuttaa talouden liiketoimintaprosessejaan ja skaalata automaatiota koko taloushallinnon arvoketjussa.”

Talousjohtajilla on ainutlaatuinen tilaisuus edistää parempaa päätöksentekoa, vähentää työmäärää, parantaa työntekijöiden sitoutumista ja säästää kustannuksia. Forrester Consultingin tutkimuksessa todettiin myös, että suurin osa vastaajista (60 %) kaipaa teknologiatoimittajilta ohjausta automaation käyttötapausten hallinto- ja toimintamalleihin.

Lue koko Forresterin tutkimus täältä (englanniksi) https://digitalworkforce.com/automation-finance-study

Lisätietoja:

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, puh. +358 407 520 617
mika.vainio-mattila@digitalworkforce.com

*Vastaajat koostuivat 104 yhdysvaltalaisesta ja kanadalaisesta taloushallinnon osastosta seuraavilta toimialoilta: rahoituspalvelut ja/tai vakuutus, terveydenhuolto, teollisuus ja materiaalit.

Tietoja Digital Workforce Servicestä
Digital Workforce Services on maailman johtava liiketoiminnan automatisointiin tarkoitetun alustan ja palvelujen tarjoja. Digital Workforce Outsmart -alustan avulla organisaatiot voivat kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön alustaa ja palveluja liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.
https://digitalworkforce.com