Live webinaari: Automaation mahdollisuudet terveydenhuollon kliinisissä prosesseissa

Kliiniset webinaari

Live webinaari torstaina 2.6 kello 8:00-8:50.

Terveydenhuollossa potilasmäärät kasvavat, mutta ammattilaisten määrä ei kasva samassa suhteessa.

Tälle haasteelle löytyy ratkaisu ohjelmistorobotiikasta (RPA). Siirtämällä rutiininomaiset työt digitaalisille työntekijöille, eli ohjelmistoroboteille, vapautetaan työtunteja terveydenhuollon ammatilaisille mielekkäämpiin tehtäviin ja parempaan potilaskokemukseen.

Digitalisaation ja automatisoinnin tärkein tavoite on terveydenhuollon ammattilaisten ajan vapauttaminen entistä laajemmin kliinisiin tehtäviin ja potilastyöhön. Huoli terveydenhuollon henkilökunnan riittävyydestä on pidemmän ajan trendi, jota akuutti koronakriisi on voimistanut entisestään.

Webinaarissa mukana on Olli Tasso, digisairaanhoitaja, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Hän kertoo miten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa hallinnollisen ja potilashoitoon liittyvän työn rutiiniprosessien automatisointiin.

 

Katso nauhoite tästä.


Webinaarin puhujat:

Olli Tasso
Digisairaanhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

Olli työskentelee Taysin digihankkeella ja on osa muun muassa OmaTays-palvelun sekä RPA:n kehitystiimejä. Substanssiosaajana Olli hyödyntää digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden suunnittelussa ja määrittelyssä pitkää kokemustaan hoitotyön puolelta. Automatisointi-ideoiden kerääminen hoitoyksiköistä sekä prosessien jalkauttaminen yksiköiden arkeen on iso osa Ollin työtä.

Marja Heikkinen

Asiakkuuspäällikkö hyvinvointialueet, Digital Workforce

Marja vastaa Digital Workforcen tarjoomasta ja asiakkuuksista terveydenhuollossa. Marjalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus eri rooleista terveydenhuollossa niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Marjan tuntemus terveydenhuollon prosesseista, tarpeista ja haasteista mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.

Tomi Apostolakis
Solutions Consultant, Digital Workforce

Tomi on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon prosessiautomaation parissa vuodesta 2015 lähtien. Vuosien aikana hän on auttanut asiakkaitaan saavuttamaan joustavampaa ja tehokkaampaa toimintaa vapauttaen asiantuntijoiden arvokasta aikaa asiakastyöhön sekä muihin kriittisiin tehtäviin. Asiakasprojekteissaan Tomi on ollut mukana suunnittelemassa ja rakentamassa useita automaatioita myös HR-toimen tarpeisiin.

 

Lue lisää automaatiosta terveydenhuollossa täältä.