Business-review-Q1-2024-fi

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024

Digital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote, 3.5.2024 kello 8:00

Digital Workforce Services Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024: Yhtiö jatkaa kannattavaa kasvua terveydenhuollon toimialan ja Pohjois-Amerikan liiketoiminnan vetämänä

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

YHTIÖ JATKAA KANNATTAVAA KASVUA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN JA POHJOIS-AMERIKAN LIIKETOIMINNAN VETÄMÄNÄ

Yhtiö palasi takaisin kasvu-uralle ja saavutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittävän parannuksen keskeisillä taloudellisilla avainmittareilla verrattuna edellisen vuoden trendiin. Yhtiö kertoi useista uusista asiakassopimuksista ja eteni suunnitellusti strategisesti tärkeällä terveydenhuollon toimialalla sekä Pohjois-Amerikassa.

Tammi-maaliskuu 2024:

 

 • Liikevaihto oli 6,7 (6,5) miljoonaa euroa ja kasvoi 3,0 %.
 • Käyttökate oli 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 4,0 (3,9) miljoonaa euroa ja kasvoi 2,4 %. Osuus liikevaihdosta oli 59,6 % (60,0 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 2,7 (2,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 4,0 %. Osuus liikevaihdosta oli 40,4 % (40,0 %).
 • Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 13,0 (15,5) miljoonaa euroa.
 • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 174 (194) ja katsauskaudella keskimäärin 177 (192).
 • Yhtiö tiedotti 8.1.2024, että Leon Stafford jättää Head of Sales UK & Ireland tehtävänsä 12. tammikuuta 2024 ja jatkaa uraansa Digital Workforcen ulkopuolelle.
 • Yhtiö kertoi 15.1.2024 solmineensa 3-vuotisen sopimuksen tunnetun maailmanlaajuisen konepajayhtiön kanssa. Sopimuksen arvo on minimissään arviolta 0,8–1,2 miljoonaa euroa sopimuskauden aikana.
 • Yhtiö nimitti 8.2.2024 Karli Kalpalan Ison-Britannian & Irlannin aluejohtajaksi sekä strategisen muutoksen johtajaksi.
 • Yhtiö kertoi, että se on valittu kumppaniksi toteuttamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa kaksi kattavaa migraatioprojektia. Projektien yhteisarvo on 0,6 miljoonaa euroa, ja ne kestävät arviolta 12 kuukautta.
 • Yhtiö sai päätökseen yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 20.3.2024. Digital Workforce hankki 75 358 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 249 980,15 euroa ja hinta keskimäärin 3,3172 euroa.

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Digital Workforcen koko vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen ja paranevan vuoteen 2023 verrattuna.

Avainluvut

1 000 euroa1-3/20241-3/2023Muutos %2023
Liikevaihto6 7096 5133,01 %24 919
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto2 7112 6083,95 %9 693
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto3 9983 9052,39 %15 226
Jakuvaveloitteisten palveluiden osuus liikevaihdosta %59,6 %60,0 %61,1 %
Myyntikate2 4152 3323,56 %8 226
% liikevaihdosta36,0 %35,8 %33,0 %
Käyttökate (EBITDA)28525312,57 %-649
% liikevaihdosta4,3 %3,9 %-2,6 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj) *28525312,57 %155
% liikevaihdosta4,3 %3,9 %0,6 %
Liiketulos (EBIT)193211-8,63 %-844
% liikevaihdosta2,9 %3,2 %-3,4 %
Katsauskauden tulos18290-697
Osakekohtainen tulos (EPS), eur0,020,01-0,06
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa174194177
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin177192186

* Käyttökatteen oikaisu muodostui 2023 uudelleenjärjestelykustannuksista.

Toimitusjohtaja Jussi Vasama:

”Olen erittäin tyytyväinen yhtiön etenemiseen kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa. Vuoden 2023 lopun tehostamistoimet ja onnistumiset uusmyynnissä tukivat selvää taloudellista käännettä ja näkyvät parempina taloudellisina tuloksina ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tulosparannus verrattuna edellisen vuoden trendiin on merkittävä. Tehtyjen panostusten onnistumista ja operatiivisen toiminnan hyvää kehitystä kuvaa erityisen hyvin se, että vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen vertailuluvut sisältävät 0,5 miljoonaa euroa Business Finlandilta saatua tuotekehitystukea sekä tuotekehitysaktivointeja ja seurantajaksolla vastaavia kirjauksia ei ole tehty.

Yhtiö jatkoi liiketoimintansa kasvattamista erityisesti terveydenhuollon toimialalla ja Pohjois-Amerikassa. Tämä kuvaa yhtiön Outsmart-palvelutarjoaman kilpailukykyä ja jatkuvaveloitteisten palvelujen tuomaa ennustettavuutta yleisesti vaikealla IT-palvelumarkkinalla.  Näen, että hyvä alkuvuosi ja onnistumiset sekä uusmyynnissä että nykyasiakkuuksissa antavat hyvät edellytykset kiihdyttää kannattavaa kasvua seuraavilla vuosineljänneksillä.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 23.4.2024 saaneensa olemassa olevalta asiakkaaltaan kokoluokaltaan merkittävän noin 2,7 miljoonan euron arvoisen asiantuntijapalvelutilauksen Yhdysvalloista seuraavalle 12 kuukaudelle. Digital Workforce toimittaa asiakkaalle palveluita tukeakseen heitä liiketoimintaprosessien automatisointipotentiaalin analysoinnissa ja prosessiautomaatioiden kehityksessä.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Vuonna 2024 Digital Workforce julkaisee taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaan:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 23.8.2024 klo 9.00
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2024 1.11.2024 klo 9.00

Raportit julkaistaan yhtiötiedotteena ja ne ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessahttps://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Jussi Vasama, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, Tel. +358 50 380 9893

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Tel. +358 50 520 4098