Hälsningar från Vitalis! – Katsaus Pohjoismaiden suurimpaan eHealth konferenssiin

Pohjoismaiden suurin eHealth tapahtuma Vitalis kokoontui Göteborgissa 5.-7.4. Tänä vuonna messut houkuttelivat paikalle jopa 3200 ammattilaista keskustelemaan alan nousevista trendeistä ja uusimmista innovaatioista. Tapahtuma tarjosi oivan mahdollisuuden tiedon jakamiseen, verkostoitumiseen sekä ajatusten vaihtoon terveydenhuollon tulevaisuudesta. Digital Workforcen näkökulmasta oli oleellista osallistua näihin pohdintoihin ja kuulla asiantuntijoiden inspiroivat puheenvuorot.

Tiimimme saapui paikan päälle Swedish Exhibition and Congress Centeriin innostuneen ilmapiriin saattelemana. Digital Workforcea edustivat konsultit Iida Myllymäki sekä uusi ruotsalaisvahvistus Kenneth Tellebo. Kennethin aloittaminen ensimmäisenä DWN työntekijänä, jonka tehtävänä oli keskittyä Ruotsin markkinaan osui myös tapahtuman kannalta erinomaiseen aikaan.

Useat kokeneet ja ammattitaitoiset puhujat raottivat ovea Ruotsalaisen terveydenhuollon tuoreisiin trendeihin sekä alan polttaviin haasteisiin. Digital Workforcen kannalta uutiset olivat rohkaisevia.

Sosiaali- ja terveysministeri Gabriel Wikström nousi lavalle kuvatakseen mitä asioita nykyisessä terveydenhuollon toiminnassa voitaisiin entisestään parantaa. Wikström nosti myös esille, että hallitus on asettanut asiassa selvät tavoitteet tuleville vuosille. Ongelmana nähtiin mitattavan terveyden kasvava ero matalan ja korkean tulo-luokan naisten välillä. Valitettavasti ero eliniänodotteessa mainittujen ryhmien välillä on viimeisen 15 vuoden aikana vahvistunut. Toisaalta Ruotsin hallitus tahtoo parantaa kykyjään hoitaa kroonisia sairauksia, sillä nykyinen järjestelmä on luotu ensisijaisesti lyhytaikaisten sairastumisten hoitoon.

Ministerinä toimiessaan Wikströn oli yllättynyt, miten edes monet sairaanhoidon oleellisimmista järjestelmistä eivät kommunikoi keskenään. “Ruotsissa 100% resepteistä ja lääketieteellisistä julkaisuista on digitaalisia, mutta IT järjestelmät eivät keskustele keskenään. Tämä heikkous on tunnistettu tärkeäksi haasteeksi, johon haluamme puuttua välittömästi. Tahtotila ja varat ovat jo olemassa, seuraava vaihe on toteutus!”, Wikström rohkaisi.

Vastatakseen tunnistettuihin haasteisiin ministeri ilmoitti hallituksen sitoutuneen SEK 1 miljardin investointiin, joka on tarkoitus ohjata julkisen terveydenhuollon välittömiin tarpeisiin. Investoinnin kolme tavoitettava ovat: eHealth järjestelmien parantaminen, epäolennaisten hallintotoimien vähentäminen ja henkilökunnan saatavuuden parantaminen.

Elena Bonfiglioli, Microsoftin terveydenhuoltoon suuntaavaan toiminnan johtaja jakoi samankaltaisia ajatuksia. Hänen mukaansa sydänvian ja syövän rinnalla yleisimmin potilaskuoleman aiheuttaa kommunikaatiovaje tai yhteistoimivuuden heikkous eri järjestelmien välillä. Bonfiglioli huomautti, että uusi teknologia tulisi nähdä paremman palvelun mahdollistajana: “Kun puhutaan teknisistä ratkaisuista totuttajalla ei ole merkitystä vaan sillä miten toimiva ratkaisu on.”

On innostavaa huomata, että ohjelmistorobotiikka tarjoaa potentiaalia ja sen kykyä tukea Ruotsin hallituksen tavoitteita. Kuten Wikströn asian muotoili, terveydenhuollon toiminnan tehostamiseen ja järjestelmien välisen kommunikaation parantamiseen liittyvät suuret mahdollisuudet on tunnistettu. Ennustamme, että RPA teknologiat tulevat olemaan merkittävässä roolissa mainittujen haasteiden ratkaisemisessa.