20230821 Half Year Financial Report - Kansi 003

Digital Workforce Services Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Kannattavuus parani 14 prosenttiyksikköä ja tulos kääntyi voitolliseksi, liikevaihto kasvoi

Digital Workforce Services Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Kannattavuus parani 14 prosenttiyksikköä ja tulos kääntyi voitolliseksi, liikevaihto kasvoi

23.8.2023 09:00:00 EEST | Digital Workforce Services Oyj | Yhtiötiedote

Digital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote 23.8.2023 kello 9:00

Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

KANNATTAVUUS PARANI 14 PROSENTTIYKSIKKÖÄ JA TULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI, LIIKEVAIHTO KASVOI

Digital Workforce Servicen ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2023 liikevaihto oli 12,6 (12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 0,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %. Käyttökate oli 0,1 (-1,6) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,3 (-1,3) miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 14,3 (15,9) miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 179 (196) ja katsauskaudella keskimäärin 189 (188).

Tammi-kesäkuu 2023:

 • Liikevaihto oli 12,6 (12,0) miljoonaa euroa ja kasvoi 5,2 %.
 • Käyttökate oli 0,1 (-1,6) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,3 (-1,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 0,0 (-1,7) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,6 (7,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 6,6 %. Osuus liikevaihdosta nousi 60,5 %:iin (59,7 %).
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 5,0 (4,8) miljoonaa euroa ja nousi 3,2 %. Osuus liikevaihdosta oli 39,5 % (40,3 %).
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,02 (-0,17) euroa.
 • Yhtiö tiedotti 15.2.2023 toimittavansa liiketoimintaprosessien automaatiopalveluita ja asiantuntijoita yhdelle Yhdysvaltojen arvostetuimmista sairaaloista.
 • Yhtiö sai 2.3.2023 yhdysvaltalaiselta suurelta energia-alan yhtiöltä tilauksen asiantuntijapalveluista noin 2,2 miljoonan euron arvosta vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Jussi Vasama aloitti yhtiön toimitusjohtajana 27.3.2023.
 • Yhtiö sai 28.3 tietoturvan hallintajärjestelmälleen arvostetun ISO 27001 -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka osoittavat korkeatasoista sitoutumista tietovarantojensa suojaamiseen ja tehokkaiden tietoturvakontrollien käyttöönottoon. Sertifiointi kattaa Digital Workforcen toiminnot, mukaan lukien liiketoimintaprosessien automatisoinnin (BPA) palveluiden koko elinkaaren ja niitä tukevat liiketoimintaprosessit.
 • Yhtiö tiedotti 25.5.2023 yhteistyöstä isobritannialaisen kansallisen terveydenhuollon NHS:n (National Health Services) yhden johtavan yksikön kanssa potilaskokemuksen parantamiseksi kokonaisvaltaisella prosessiautomaatiolla. Digital Workforcen innovatiivisen Outsmart PASS -ratkaisun avulla asiakas pystyy nopeuttamaan päivystyksen hoitoonpääsyä, ilmoittamaan hoitajille välittömästi akuuteimmista potilaista sekä valvomaan, organisoimaan ja ohjaamaan päivystyksen hoitoonpääsyn elinkaarta alusta loppuun keskitetysti.
 • Digital Workforcen toimittama äitiyshuollon muutosohjelma Englannissa – Suomen neuvolapalveluita vastaava malli – on voittanut arvostetun HSJ Digital Awards –palkinnon 22.6.2023 kategoriassa ’Taustajärjestelmien tehokkuuden parantaminen digitaalisen toiminnan avulla’. HSJ Digital Awards -palkinnot myönnetään merkittäville terveydenhuollon edistämisen hankkeille Englannissa.

 

Näkymät vuodelle 2023

Yhtiö pitää ohjeistuksen ennallaan. Digital Workforcen koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2022 ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen.

Avainluvut   

1 000 euroa1-6/20231-6/2022Muutos %1-12/2022
Liikevaihto12 59011 9675,20 %25 470
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto7 6157 1476,55 %14 992
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto4 9764 8213,21 %10 478
Myyntikate4 3214 2232,09 %9 294
% liikevaihdosta34,2 %35,3 %36,5 %
Käyttökate (EBITDA)140-1 606-108,72 %-1 785
% liikevaihdosta1,1 %-13,4 %-7,0 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj) *308-1 342-122,95 %-874
% liikevaihdosta2,4 %-11,2 %-3,4 %
Liiketulos (EBIT)37-1 722-102,13 %-2 608
% liikevaihdosta0,3 %-14,4 %-10,2 %
Katsauskauden tulos188-1 883-110,00%-3 009
Osakekohtainen tulos, eur0,02-0,17-0,27
Investoinnit-529-4-1 166
Operatiivinen kassavirta-2 595-3 527-2 043
Nettovelka-13 308-14 600-15 624
Nettovelkaantumisaste, %-85,3 %-88,7 %-101,2 %
Omavaraisuusaste, %74,8 %71,5 %64,1 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa179196190
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin189188193
* Käyttökatteen oikaisu muodostuu 1-6/2023 uudelleenjärjestelykustannuksista. Vuonna 2022 oikaisu muodostui IT-järjestelmähanke-, uudelleenjärjestely-, yritysjärjestely- ja alaskirjauskustannuksista.

* Siirtoveloissa aiemmin esitetyt tosiasialliset saadut ennakot on siirretty kyseiseen tiliryhmään, jolloin omavaraisuusasteen vertailutiedot 2022 korjattu vastaavasti. Tämän johdosta omavaraisuusaste % on parantunut aiemmin raportoituun verrattuna.

 

Toimitusjohtaja Jussi Vasama:

”Olen tyytyväinen yhtiön edistykseen kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa. Viime vuonna käynnistetyt ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jatketut tehostamistoimenpiteet sekä jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihdon kasvu johtivat käyttökatteen merkittävään parantumiseen vertailuajanjaksoon nähden.  Oikaistu käyttökatteemme oli tarkastelujaksolla 0,3 miljoonaa euroa, kun vertailujaksolla se oli tappiollinen ja -1,3 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate parani 14 prosenttiyksikköä. Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5 %. Onnistuimme erittäin hyvin liiketoimintamme kasvattamisessa yhtiön strategian ytimessä olevilla kasvumarkkinoillamme Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa sekä terveydenhuollon segmentissä. Suomen markkinassa julkishallinnon toimijoiden osalta oli nähtävissä kysynnän hidastumista erittäin vilkkaan vuoden 2022 lopun jälkeen. Ruotsin markkinan kysyntä hidastui ja lisäksi toteumia painoi Ruotsin kruunun selvä heikkeneminen.

Terveydenhuollon palvelujemme asiakaskysyntä vahvistui erityisesti sekä Yhdysvalloissa että Isossa-Britanniassa, joissa solmittiin merkittäviä uusia sopimuksia. Näiden tukemana sekä jatkuvaveloitteiset palvelut että asiantuntijapalvelut kasvoivat kokonaisuutena vertailujaksoon nähden.

Olemme edenneet yhtiönä hienosti muutosmatkallamme kohti kokonaisvaltaista automaatiotaloa, joka tarjoaa asiakkaille aitoja, mitattavia liiketoimintahyötyjä. Julkaisimme vuonna 2022 Outsmart-ratkaisutarjoaman asiakkaidemme kokonaisvaltaisen automaation johtamiseen ja toteuttamiseen. Useita eri asiantuntijapalveluita ja teknologioita hyödyntävissä Outsmart-hankkeissa asiakkaat ovat saavuttaneet projekteissa tunnistettuja, huomattavia hyötyjä kuten merkittävät kokonaisprosessien automaatioasteen nostot ja kymmenien henkilötyövuosien automatisoinnin kautta saavutetut kustannussäästöt.  Asiakkaidemme loppuasiakkaiden palveluketjujen muutosten myötä on esimerkiksi terveydenhuollon kliinisissä prosesseissa saavutettu 80 % nopeampi hoitoon pääsy. Olemme tuotteistaneet ainutlaatuisia, useita johtavia automaatioteknologiota hyödyntäviä ratkaisukokonaisuuksia, joille näemme isoa potentiaalia kansainvälisesti tulevina vuosina.

Yhtiö muutti organisaatiorakennetta kesäkuun alussa. Tähtäimenä oli luoda rakenne ja täsmentää ohjausmalleja tukemaan strategianmukaisia tavoitteita. Yhtiö valitsi samassa yhteydessä pankki- ja vakuutusalan strategiseksi painopistealueeksi terveydenhuollon lisäksi.  Digital Workforcella on vahva jalansija pohjoismaissa pankki- ja vakuutusalan asiakkuuksissa ohjelmistorobotiikan ja sekä muiden automaatioteknologioiden alueella. Yhtiön kehittämä Outsmart PASS -tarjoama tuo asiakkaan olemassa olevien tietojärjestelmien ylle palvelukerroksen, jonka kautta kokonaisvaltaista, eri järjestelmien ja toimintojen läpi kulkevia ydinprosesseja voidaan johtaa, seurata ja kehittää. Ratkaisumme tarjoaa myös tälle toimialalle uusia mahdollisuuksia hyödyntää sekä nykyisiä että uusia automaatioteknologioita sekä yhdistää joustavasti ihmisten suorittamia tehtäväkokonaisuuksia kokonaan automatisoituihin työketjuihin.

Olemme käyttäneet tekoälyä vuosia paitsi osana asiakastoteutuksia myös omien palveluidemme kehityksessä ja tehostamisessa. Generatiivinen tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia molempiin, ja tutkimme asiakkaidemme kanssa aktiivisesti sen luomia mahdollisuuksia vaativissa asiakasympäristöissä ottaen huomioon heidän toimintansa asettamat vaatimukset. Työskentelemme suurten globaalien yritysten kanssa terveydenhuollon, pankki- ja vakuutusalan sekä valmistavan teollisuuden kaltaisilla toimialoilla, joilla tietoturva ja toimintojen läpinäkyvyys sekä säännöstenmukaisuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Saimme maaliskuussa 2023 ISO 27001 -sertifikaatin, joka osoittaa pitkäjänteisen sitoutumisemme tietoturvaan kaikilla toiminnan tasoilla. Tietoturvan merkitys korostuu digitalisaation edetessä. ISO 27001 sertifikaatti on osoitus kyvystämme toimittaa innovatiivisia pilvipohjaisia liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisuja ja täyttää samalla asiakkaidemme korkeimmat tietoturva- ja säännöstenmukaisuusvaatimukset.

Digital Workforce on edelleen houkutteleva työnantaja. Uuden henkilöstön saatavuus on parantunut merkittävästi ja samalla nykyisen henkilöstön vaihtuvuus on laskenut. Yhtiö jatkaa kohdennettujen, kasvuun suunnattujen rekrytointien tekemistä ja panostaa jatkossakin nykyisen henkilöstön sitouttamiseen. Yhtiön perustajat ja koko henkilökunta ovat luoneet yhtenäisen ja avoimen yrityskulttuurin, jolle on hyvä rakentaa yhtiömme seuraavaa vaihetta.

Näen yhtiön olevan hyvässä tilanteessa kohtaamaan markkinoilla avautuvat mahdollisuudet sekä mahdollisesti tietyissä markkinoissa jatkuvan yleisen taloudellisen epävarmuuden. Palvelumme ovat omiaan luomaan asiakkaalle nopeasti ja tehokkaasti konkreettisia liiketoimintahyötyjä tilanteessa, jossa asiakkaat hakevat toimintansa tehostamista ja parempaa skaalautuvuutta. Asiakkaillemme tarjottavien jatkuvien palvelujen toistuva liikevaihto on yli 60 % liikevaihdostamme, mikä tuo liiketoiminnan jatkuvuutta lyhytaikaisten kysyntävaihteluiden kohtaamisessa. Kassatilanteemme jatkuu vahvana ja se yhdistettynä kannattavan kasvun strategiaan mahdollistaa tarvittaessa lisäpanostukset strategian toteutuksen nopeuttamiseen esimerkiksi mahdollisin yritysostoin.”

Tämä tiedote on tiivistelmä Digital Workforce Services Oyj vuoden 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/tiedotteet/

Helsingissä 22.8.2023

Digital Workforce Services Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja: 

Jussi Vasama, puh. +358 50 3809 893

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank, puh. +358 40 8413 052

Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce Services on maailman johtavia liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettujen palveluiden ja teknologiaratkaisujen tarjoajia. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluja ja teknologioita liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

https://digitalworkforce.com

Liitteet