Web-1920-–-1

Digital Workforce Services Oyj puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Digital Workforce Services Oyj

Yhtiötiedote 18.8.2022 kello 8:00

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Digital Workforce Services Oyj vuoden 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

JATKUVAVELOITTEISTEN PALVELUIDEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA NOUSI 60 PROSENTTIIN
Kannattavuustavoitteiden saavuttamista nopeutetaan

Tammi-kesäkuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 12,0 (11,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 8 %.
 • Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,1 (5,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 28 %. Osuus liikevaihdosta nousi 60 %:iin.
 • Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 4,8 (5,4) miljoonaa euroa ja laski 11 %. Osuus liikevaihdosta oli 40 % (49 %).
 • Myyntikate oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -1,6 (-0,3) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli -1,3 (-0,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -1,7 (-0,4) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 15,9 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,17 euroa.

 

 • Yhtiö julkisti päivitetyn strategian – uusi Digital Workforce Outsmart vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua.
 • Yhteistyösopimus sveitsiläisen Flowablen kanssa Outsmart-alustan kehittämiseksi.
 • Business Finland myönsi yhtiölle 1,37 miljoonan euron tuen tutkimus- ja kehitystyöhön Outsmart-alustan jatkokehittämiseksi ajanjaksolle 4.3.2022–2.2023.
 • Useita sopimuksia julkisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (NHS) Isossa-Britanniassa.
 • Uusia Roboshore-pilvipalvelusopimuksia useilta eri toimialoilta Yhdysvalloissa.

 

 

Avainluvut  

1 000 euroa1-6/20221-6/2021Muutos %2021
Liikevaihto11 96711 0838,0 %22 362
Myyntikate4 2233 9965,7 %7 926
% liikevaihdosta35,3 %36,1 %35,4 %
Käyttökate (EBITDA)-1 606-272490,0 %-956
% liikevaihdosta-13,4 %-2,5 %-4,3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj.) *-1 342-272393,0 %-585
% liikevaihdosta-11,2 %-2,5 %-2,6 %
Liiketulos (EBIT)-1 722-410320,1 %-1 219
% liikevaihdosta-14,4 %-3,7 %-5,5 %
Katsauskauden tulos-1 883-564233,7 %-3 578
Nettovelkaantumisaste, % **-88,7 %n/a-99,8 %
Omavaraisuusaste, % **61,9 %n/a69,0 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa196190181
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin188191191
Osakekohtainen tulos, eur-0,17-1,13-0,62
* Käyttökatteen oikaisu muodostuu 1-6/2022:lla IT-järjestelmähanke- ja yritysjärjestelykustannuksista. Vuonna 2021 oikaisu muodostui listautumiseen liittyvistä kuluista.
** Oma pääoma oli negatiivinen 30.6.2021, minkä takia tiettyjä tunnuslukuja ei tarkoituksenmukaista esittää.

 

Toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila

”Listauduimme joulukuussa 2021 ja ensimmäinen puolivuotiskautemme pörssiyhtiönä päättyi muuttuneeseen talous- ja markkinatilanteeseen sekä geopoliittisiin olosuhteisiin. Olemme keskellä taloudellista epävarmuutta ja taantuman mahdollisuutta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 8 %, mihin emme ole tyytyväisiä. Kasvuun on vaikuttanut epävarmoista markkinanäkymistä ja taloustilanteesta johtuva investointipäätösten lykkääminen etenkin Pohjoismaissa. Euromääräinen myyntikatteemme kasvoi edellisvuodesta, mutta käyttökatteemme laski operatiivisten lisäpanostusten kasvun vuoksi. Näitä olivat muun muassa strategian mukaiset panostukset liiketoiminnan kansainväliseen kasvattamiseen ja kasvua tukeviin järjestelmäuudistuksiin. Lisäksi kiihtynyt inflaatio nosti henkilöstökulujamme ja muita kustannuksia.

Näissä haastavissa olosuhteissa pystyimme jatkamaan jatkuvaveloitteisten palveluiden vahvaa kasvua strategiamme mukaisesti ja palvelut muodostivat 60 % liikevaihdostamme katsauskauden päättyessä. Jatkuvaveloitteiset palvelut pitävät sisällään älykkään automaation hallinnoidut pilvi- ja ylläpitopalvelut, jotka skaalautuvat asiakastarpeen mukaan.  Kasvu kertoo asiakkaidemme tarpeesta liiketoimintaprosessien automatisointiin ja luottamuksesta tuottamiimme helposti ja nopeasti käyttöönotettaviin palveluihin. Vuonna 2021 päättyi isoja asiantuntijapalveluiden projekteja, joita tyytyväiset asiakkaamme jatkoivat kanssamme jatkuvaveloitteisena palveluna. Suomen markkinat ovat ohjelmistorobotiikan projektien osalta kypsymässä ja siirtymässä kokonaisvaltaisiin automaatiotoimituksiin, mikä on vaikuttanut asiantuntijapalveluliiketoiminnan laskuun.

Isossa-Britanniassa solmittiin lukuisia kauppoja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden (National Health Service, NHS) kanssa. Terveydenhuollon ala on osoittautunut keskeiseksi laajentumisalueeksi Isossa-Britanniassa, ja olemme saaneet vankan jalansijan siellä. Yhdysvalloissa solmimme useita jatkuvaveloitteisia alusta- ja ylläpitopalvelusopimuksia keskisuurten yritysten kanssa useilta eri toimialoilta, joita ovat muun muassa kuljetus-, vakuutus-, ulkoistuspalvelu- ja konsultointialat. Katsauskauden jälkeen teimme 1,5 miljoonan euron jatkosopimuksen asiantuntijapalveluista maan suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuvan asiakkaamme kanssa. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa olemme onnistuneet avainhenkilöiden rekrytoinneissa ja jatkamme kasvuinvestointeja kyseisillä markkinoilla.

Katsauskauden jälkeen ostimme irlantilaisen Eclair Group Limited -yhtiön, minkä avulla pääsemme jatkuvien palveluiden markkinoille Irlannissa. Lisäksi yritysosto laajentaa kansainvälistä asiakaskuntaamme finanssialalla ja terveydenhuollossa sekä vahvistaa jalansijaamme Irlannin ja Ison-Britannian talousalueilla.

Meidät valittiin julkisessa hankintamenettelyssä toteuttamaan Kevalle (entinen Kuntien eläkevakuutus) ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisu. Tämä vahvistaa asemaamme pankki- ja vakuutussektorilla Suomessa.

Olemme reagoineet markkinatilanteen muutokseen ja päivittäneet strategiaamme keväällä. Digitalisaatio liittyy jatkossa kaikkeen tehtävään työhön, ja yritysten tavoittelemat automaatiohyödyt ovat laajentuneet yksittäisten rutiinitehtävien tehostamisesta liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaiseen automatisointiin, jolla kiihdytetään digitalisaatiota, kasvatetaan liikevaihtoa sekä parannetaan asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.

Rakennamme liiketoiminnan kokonaisvaltaista Outsmart-automaatioalustaa, joka mahdollistaa markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla sekä kasvun kiihdyttämisen uusilla markkina-alueilla. Hyödynnämme kehitystyössä alan parhaita teknologioita ja solmimme yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Flowable-yhtiön kanssa.  Saimme Business Finlandilta 1,37 miljoonan euron tukipäätöksen tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka avulla Outsmart-alustaan rakennetaan ainutlaatuisia lisäkyvykkyyksiä yritysten kokonaisvaltaisten liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi. Outsmart-alustalla on kysyntää markkinoilla ja meillä on käynnissä useita kymmeniä neuvotteluja asiakkaidemme kanssa. Olemme allekirjoittaneet ensimmäiset tällaiset sopimukset. Toimitamme ratkaisuja Outsmart-alustalla kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen 2022.

Muuttuneessa markkinatilanteessa haluamme ennakoida mahdollisesti edelleen taantuvia markkinoita ja olemme tarkastelleet toimintojamme sekä kulurakennettamme.  Olemme aloittaneet tehostamistoimenpiteet Pohjoismaissa ja nopeutamme yhtiön kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Odotamme Pohjoismaista maltillista kasvua. Jatkamme edelleen kasvupanostuksia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Uskomme Outsmart-alustan tuovan liikevaihtoa Yhdysvalloissa eritysesti keskisuurten yritysten markkinassa, jossa potentiaaliset asiakasmäärät ovat kymmenkertaiset isojen yritysten kohderyhmään verrattuna.

Yhteenvetona, yhtiöllämme on myönteiset kehitysnäkymät ja asiakkuuksia, ja saimme listautumisesta kassavaroja yhtiön kansainväliseen kasvattamiseen sekä Business Finlandin avustuksen Outsmart- ratkaisun kehittämiseen. Olemme solmineet merkittäviä sopimuksia muun muassa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Uskomme, että suunnittelemiemme toimenpiteiden avulla pystymme kehittymään edelleen alan johtavana yhtiönä.”

Webcast-tilaisuus

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus suorana webcast-lähetyksenä torstaina 18.8.2022 klo 10.00. Lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä, jotka tulee esittää englanniksi. Lähetyksessä esiintyy toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila.

Tallenne on katsottavissa osoitteessa https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ saman päivän aikana.

Webcast-lähetykseen ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa: https://digitalworkforce.videosync.fi/2022-half-year-report

 

Helsingissä 18.8.2022

Digital Workforce Services Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, puh. +358 407 520 617
mika.vainio-mattila@digitalworkforce.com

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank, puh. +358 408 413 052

Tietoja Digital Workforce Servicestä

Digital Workforce Services on maailman johtava liiketoiminnan automatisointiin tarkoitetun alustan ja palvelujen tarjoja. Digital Workforce Outsmart -alustan avulla organisaatiot voivat kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön alustaa ja palveluja liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

https://digitalworkforce.com

Lue puolivuosikatsaus täältä