Rozwiązania z zakresu Inteligentnej Automatyki w
Produkcja i logistyka

Wykorzystanie potencjału inteligentnej automatyzacji w produkcji

Firmy posiadające strategię automatyzacji dostrzegają potencjał w wydajności, niezależnie od tego, czy przewożą materiał, czy go wytwarzają. RPA może pomóc Twojej organizacji skoncentrować się na podstawowej specjalizacji, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając terminowość, dokładność i elastyczność.

Systemy, od ERP do zarządzania produkcją i magazynem lub nadzorowania hali produkcyjnej wystawiają przepływ informacji na próbę. Zastosowanie rozwiązań Inteligentnej Automatyzacji pozwala na szybsze i bezbłędne przekazywanie informacji między systemami. Dzieje się tak bez integracji na poziomie systemu, ponieważ RPA ma lekką strukturę, która może sprawić, że będzie działać bez konieczności projektu integracji IT.

Case study
valmet-forward-1

Empowering employees behind impressive RPA drive at Valmet

Valmet has set ambitious targets for its use of RPA. Working with Digital Workforce, UiPath’s service delivery partner, it’s making good progress in achieving them.

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Manufacturing & Logistics processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Supplier Management Procurement Logistics Inventory and Planning Manufacturing Customer Delivery
RFP / RFQ generation and data aggregation Purchase order creation and matching Logistic service provider contract management Demand and supply daily reports BoM generation Order status updates
Vendor mapping (metadata search) Matching and reconciliation of invoice and goods receipt Performance based delivery time updates Material transaction updates Predictive maintenance Return processing, automated order information collection
Contracts management Vendor performance reports Delivery management and tracking, proof of delivery Material master data maintenance, e.g. PDM and ERP Production plan generation Customer complaint handling, order information and forwarding
Vendor selection Freight tendering Customs clearance documentation handling Demand forecasting Production cell-to-cell data transfer
Supplier risk management Material requirement and shortage reports EDI data handling Available to Order (dynamic delivery time) Scrap / Waste reporting
Update scorecards and dashboards Vendor managed inventory (VMI) reports and replenishment Shipping information generation and extraction Inventory level optimization In-cell quality control & cross-referencing

Przykłady procesów

manufacturing-supplieronboarding

Onboarding dostawcy

Zbieranie i ocena danych dostawcy może trwać godzinami. RPA może pobierać dane, aby umożliwić wstępną ocenę.

Czytaj więcej

Korzystanie z szablonów i wyodrębnianie danych z wiadomości e-mail może rozpocząć proces tworzenia podstawowych danych o dostawcy - z dodatkowymi możliwościami, takimi jak oznaczanie odchyleń od najlepszych praktyk. W celu utworzenia zalecanej listy dostawców można zatwierdzić i zastosować kryteria wyboru dostawców wraz ze wskazaniem powodu ich wyboru.

better-purchasing

Łatwiejszy proces zakupowy

Za pomocą robotów można osiągnąć skrócenie czasu obsługi faktur, zwiększenie dokładności i terminowości zakupów.

Czytaj więcej

Dzięki zastosowaniu robotów dedykowanych zamówieniom i rekoncyliacji faktur wyniki pokazują udoskonaloną dostępność materiałów, zmniejszenie błędu ludzkiego i mniej wewnętrznych zapytań o status zamówień.

Rekoncyliacja faktur z obsługą wyjątków może zostać zautomatyzowana. Wykorzystując sztuczną inteligencję do danych o zamówieniach, można przewidzieć wydajność dostawcy i złagodzić ryzyko operacyjne.

manufacturing-trackingdelivery

Lokalizacja dostawy

Pracownicy cyfrowi mogą poprawić zadowolenie klientów poprzez aktualizację harmonogramów dostaw.

Czytaj więcej

Pracownicy działu sprzedaży i zespoły planowania mogą wykorzystywać dane od firm logistycznych do ustalania lokalizacji i sprawdzania dostępności komponentów. Gdy te same informacje są dostępne na portalu klienta, dzięki informacjom automatycznie udostępnianym o statusie zamówienia, łatwiej jest oszacować daty dostawy.

Systemy zarządzania magazynem mogą być automatycznie aktualizowane z zewnętrznych systemów
transportowych w bezpieczny i zgodny sposób.

demand-supply

Popyt a podaż

Uczenie maszynowe daje ogromny potencjał łączenia księgi zamówień z sezonowymi trendami i danymi historycznymi.

Czytaj więcej

Zamówienia i sprzedaż mogą wykorzystywać szczegółowe dane dotyczące popytu, terminów dostaw i realizacji produkcji. Automatyzacja sprzyja poprawie wydajności dostaw i poprawie obsługi klienta. Wyniki można również zaobserwować w zmniejszeniu zapasów.

Prognozowanie można poprawić przy wykorzystaniu danych o odpadach produkcyjnych, planowej konserwacji i dostępnych zasobach. Wykorzystywanie wiedzy wygenerowanej dzięki RPA może uruchomić proces sprawdzania nowych dostawców w przypadku zwiększonego zapotrzebowania lub zaktualizowanego terminu dostawy w sklepie internetowym.

maintenance

Planowanie konserwacji

Wykorzystanie inteligentnej automatyzacji do planowania przerw w produkcji może znacznie zmniejszyć czas przestoju i koszty konserwacji.

Czytaj więcej

Wykorzystując dane sensoryczne z maszyn produkcyjnych (np. wibracje lub inne predyktory), można uniknąć nieplanowanych przerw konserwacyjnych i wykonać je na żądanie. Dzięki zaplanowanej konserwacji można uniknąć katastrofalnych awarii i zaplanować przestoje maszyny. Dzięki przestojom uwzględnionym w planach produkcyjnych firma może lepiej planować nakłady produkcyjne i informować klientów na bieżąco o potencjalnie zmieniających się harmonogramach dostaw.

Istnieje wiele sposobów na skorzystanie z tej transformacji w planowaniu m.in. zasobów ludzkich czy zapotrzebowania na materiały.

manufacturing-customercomplaints

Reklamacje klientów

Zespoły ds. zapewnienia jakości mogą skrócić czas reakcji na reklamacje dzięki automatycznemu wypełnianiu danych klientów i danych ze sprzedaży.

Czytaj więcej

Gdy reklamacje są automatycznie klasyfikowane i przesyłane bez błędów do właściwego zespołu, skróceniu ulega również czas rozpatrywania reklamacji.

Czas poświęcany przez pracowników na sprawdzanie kwestii jakości może być zautomatyzowany i sprawdzany krzyżowo według daty lub partii, tak aby przyczyny pierwotne były analizowane przy użyciu natychmiast dostępnych danych. RPA ułatwia w ten sposób pracę personelowi, który może skupić się na bardziej pilnych kwestiach, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klientów dzięki terminowemu rozpatrywaniu reklamacji.