IA Cloud Migration

Lyckad överföring av IA för anpassning till din molnstrategi

IA Cloud Migration

IA Cloud Migration är ett program som stöder organisationer vid överföring av en befintlig IA-portfölj till en ny plattform i molnet. Programmet tar sig an migrationen på ett systematiskt sätt; genom att minska tiden som läggs på migration, genom lägre resurskrav för utförande samt genom lägre ackumulerade plattformsrelaterade kostnader för att köra två separata plattformar parallellt under övergångsperioden.

Accelerate your cloud transition

Programmet hanterar migrering av en befintlig IA-portfölj till en molnplattform, testar lösningarnas funktionalitet i den nya miljön, och genomför nödvändiga förändringar för att säkerställa konsekvent funktionalitet.

 

IA Cloud Migration erbjuder ett sätt att påskynda organisationens övergång till molnet. Säkerställ verksamhetskontinuiteten genom att snabbt migrera din IA-portfölj till molnet. Programmet kan användas om du går över från en lokal installation till en IA-leverantörs molnplattform eller till din egen organisations IA-plattform i ett moln.

Känner du igen dessa utmaningar?

Dina versionsuppgraderingar
hänger inte med de senaste versionerna från mjukvaruleverantören.
Att planera och genomföra versionsuppgraderingar
prioriteras inte eftersom fokus mestadels ligger på att driva den befintliga infrastrukturen.
Leverantörer av molntjänster tillåter dig inte att bara outsourca driften av infrastrukturen,
utan du kan också dra nytta av fördelarna med en löpande betalningsmodell för digitala medarbetare.
Du har fastnat i en teknik,
men dina användningsfall skulle behöva en multiteknologisk kapacitet?
Licenskontrakt och modeller tillåter inte en verkligt skalbar digital arbetskraft,
och du måste fokusera på licensoptimering snarare än att uppfylla verksamhetens behov?
Många automationsprogram startar med en teknik men att utnyttja en multiteknologisk miljö har klara fördelar.
Men det är inte praktiskt genomförbart att bygga upp en andra parallell infrastruktur.
Vi
utlovar:

01

Världsledande expertis inom migrering av intelligent automation till molnet.

02

Flexibilitet när det gäller att blanda olika tekniker och anpassa sig efter de förändrade behoven i ditt företag.

03

Förstahandstillgång till senaste bästa praxis, trender och verktyg inom Intelligent Automation.