Automation Delivery

Implementation i världsklass som grunden för din digitala transformation

IA-AS-1

Advisory Services

IA-AD1

Automation Delivery

IA-MS1

Managed Services

IA-AP1

Automation Programs

Tjänsten Digital Workforce Automation Delivery är utformad speciellt för att förbättra time-to-value för din automation.

Vi ser till att ditt automationsprogram kan utvecklas till affärskritisk och kundorienterad automation genom att utnyttja vårt Intelligent Automation-team. Vårt team består av hundratals experter inom varje gren av Intelligent Automation, som hjälper dig att planera, definiera, designa, utveckla och driftsätta digitala medarbetare.
implementation-projects03

Implementation Projects

Bättre automation ger ditt företag en orättvis fördel.
Tänk dig en time-boxad automationsleverans som använder världsledande experter och levererar värde upprepade gånger. Vår tjänst Implementation Projects ger dig tillgång till beprövad expertis inom DWF samtidigt som du utnyttjar vår ansedda leveransmetodik, bästa praxis och interna kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa att vi överstiger det förväntade värdet i varje leverans. 
IA Talent Agumentation

IA Talent Augmentation

Vi erbjuder handplockade experter inom intelligent automation
för att förstärka och coacha ditt team så att du uppnår dina affärsmål. Vårt DNA ligger i den professionella implementeringsexpertisen inom Intelligent Automation. Tekniken kommer att öka framgången för ditt automationsinitiativ, göra att din organisation och ditt interna team blir bättre samt se till att du har tillgång till de senaste trenderna, verktygen och bästa praxis inom denna snabbrörliga bransch.

Känner du igen dessa problem?

Har du inte tillräckligt med erfarenhet eller expertis
för att säkert kunna automatisera affärskritiska eller kundorienterade processer? 
Ledtiderna för dina automationsinitiativ uppfyller
inte förväntningarna på dina digitala transformationsmål. 
Behöver du hjälp med att utveckla en professionell miljö
där utveckling och drivkraft till ständigt bättre resultat är inbyggt i företagskulturen?