Value Discovery Workshops

Förstå det affärsmässiga värdet i intelligent automation

Value Discovery Workshops

Våra Value Discovery-workshops hjälper ledningen att se vilket affärsmässigt värde som kan skapas av intelligent automation, ur såväl strategiskt som operativt perspektiv. Våra workshops kan skräddarsys för specifika roller, till exempel CTO och CDO. Workshoparna leds av våra seniora automationsexperter som har många års strategisk och operativ erfarenhet.

IA Impact Workshop

Upptäck varför intelligent automation skapar strategiska fördelar och utveckla en gemensam plattform för fortsatta diskussioner kring affärsmässigt värde. En IA Impact Workshop är lämplig om du undrar vad Intelligent Automation är; hur viktigt det kommer att vara för organisationens utveckling – eller om du vill starta en konstruktiv diskussion med din ledningsgrupp om den potentiella inverkan IA kan få.

IA Strategy Alignment

Upptäck vilken strategisk betydelse intelligent automation har för ditt företag och vilka områden som är bäst strategiskt lämpade för utveckling. Strategy Alignment passar dig som vill få vägledning om hur intelligent automation kommer att påverka ditt företag och främja din strategi. Det är dessutom värdefullt om du vill ha större insikt i hur intelligent automation kan påverka din värdekedja eller hjälp med att skala upp automationen från en funktion till global kapacitet.

IA Potential Assessment

Upptäck IA-metoden för automation av företagsprocesser och identifiera de bästa initiativen för att ge affärsmässigt värde. Vi rekommenderar vår Quick Start-tjänst om du vill öka kännedomen om intelligent automation inom ditt företag samt identifiera och sätta igång ett exempel som visar affärsmässigt värde genom intelligent automation. IA Potential Assessment är också användbart när du vill få en praktisk förståelse för det bästa sättet att identifiera möjliga IA-processer.

IA-Enabled Process Transformation

Upptäck hur du kan omvandla en affärsprocess genom intelligent automation och ta reda på vilka verktyg som krävs för att möjliggöra transformationen. Använd vår tjänst IA-enabled Process Transformation när du vill veta mer om hur IA kan påverka transformationen, eller om du har komplexa affärsprocesser med låg beredskap för automation, men där du vill förstå hur IA kan underlätta förändring.