Maturity Audit

Hantera dina största utmaningar och prioriteringar

Organisationer av alla storlekar och typer står inför en allt snabbare förändringstakt inom sin verksamhet, marknad och bransch. Pressen att leverera resultat ökar exponentiellt. Som ledare vet du att du måste ligga steget före, eller springa om konkurrenterna.

Vår mognadsanalys har skapats och utvecklats över tid och är en utvärdering av den resa du har startat på, oavsett var ditt företag befinner sig på vägen till ultimat mognad.

01

Vad är en mognadsanalys?

Den är idealisk om du vill ha en detaljerad analys som ger insikt i det aktuella läget för din verksamhetsmodell för automation, ända ner till en analyserbar nivå. Fokus ligger på att utvärdera alla viktiga grunder och förutsättningar för att hantera och möjliggöra en digitalisering inom hela organisationen.

Det primära målet är att hjälpa dig att identifiera eventuella mognadsluckor inom din automationsmodell och ge rekommendationer för att bygga upp en effektiv och skalbar automationskapacitet enligt bästa praxis inom branschen.

02

Hur kommer analysen att genomföras?

Digital Workforces mognadsanalys är ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt för kunder att förstå sin automationskapacitet, och för att förbättra tillförlitlighet, skalbarhet och robusthet för verksamhetsmodellen samt att förstå hur säker kundens infrastruktur är.

 

En erfaren senior rådgivare kommer att diskutera med dig för att förstå mer om din transformationsresa, nuvarande kapacitet och kunskap, kulturell anpassning och organisationsstrategi för att använda automation, och för att kunna mäta och få en förståelse för efterlevnaden av bästa praxis inom branschen. Allt detta ingår i analysens feedback-rapport som du kan infoga i dina strategiska planer.

03

Vilka behöver involveras?

Under en mognadsanalys med organisationer kommer vi att försöka förstå hur vi kan hjälpa dig att bli framgångsrik. I slutändan tror vi att många organisationer, oavsett om de är nya eller etablerade, kommer att ha stort intresse av våra rådgivningstjänster.

Vi rekommenderar att den som ansvarar för automatiseringen inom företaget fungerar som kontaktperson för det här mötet. Detta för att våra experter ska få en tydlig överblick över strategin och implementeringen av satsningen samtidigt som era behov, önskemål, problem och farhågor diskuteras. Projektledare, ansvariga utvecklare, analytiker och tekniska arkitekter som kan svara på tekniska frågor bör också vara med på mötet.

04

Vad får jag ut av analysen?

Vår mognadsanalys är en unik och insiktsfull tjänst för organisationer som vill få mer kunskap om hur de ska starta eller skala upp sitt program för digital transformation. Vi har utvecklat tjänsten baserat på den feedback vi har fått om att organisationer vill ha hjälp med sina digitala automationsinitiativ. Tjänsten hjälper dig att få ut mer av din teknik och få större insikt i hur den kan stödja undervisning, lärande, säkerhet och mer.

Tjänsten analyserar resultatet och presenterar mognadsresan med de beröringspunkter och egenskaper som är starkast, de områden som kan förbättras samt pekar på risker i din modell.

05

Kan Digital Workforce hjälpa mig vidare efter analysen?

Organisationer som direkt har utnyttjat vår mognadsanalys och relaterade rådgivningstjänster, har nu utvecklat en välskött och väl underhållen kapacitet som stödjer deras framtida arbete med intelligent automation.

Boka in en analys!

Cscan-results